Hypnotické zasvätenie. Zasväcoval Sasa Pueblo. Anjelské sféry v strednom mozgu. Už sme previedli zasvätenie do mozočku, miechy, ganglií. Ešte treba zasvätiť do veľkého mozgu. Ďalej je možné zrealizovať zasvätenie do anjelského veštectva, anjelov liečiteľov, anjelov Egypta, anjelov kozmonautov, anjelov živlov v aure, anjelov Božích, anjelov pierok. A možno ešte ďalších. Z tohto zasvätenia boli spravené fotografie, ktoré si nájdete v Galérii zasvätení.

Zrealizovali sme ďalšie anjelské zasvätenie, ktorého cieľom bolo uložiť do pamäte ďalšie informácie o Anjelských svetoch. Ide o mimozmyslové uloženie informácií, kto a kedy pracoval s anjelmi v celej histórii ľudstva. Uloženie informácií sa deje na základe hypnotických techník a to rovno do pamäťových záznamov. Cieľom zasvätenia je aj fyzicky nastaviť myseľ človeka na volanie a prácu s Anjelskými sférami. Teda na jednej strane je to získanie informácií o anjeloch bez zdĺhavého štúdia. Ďalej v rámci zasvätenia dostávate schopnosť komunikovať a otvárať vlastné anjelské sféry. Stačí si iba spomenúť. Tak isto sa účastníci zasvätenia učia používať hypnotické techniky. Účastníci sa postupne stavajú hypnotizérmi, ale aj médiami, ktoré dokážu prijať informácie. Teda ide o dvojitý stav, ktorý je potrebný pre duchovnú prax. Stav média dovoľuje prijať mimozmyslovo potrebné informácie a na druhej strane dokázať ovplyvniť hypnoticky inú osobu.

Saša Pueblo vybral pre zasvätenie 9 zasväcovateľov z celej histórie ľudstva. Použil pri výbere kľúč, ktorý požadoval vyhľadať takých zasväcovateľov, ktorí majú dobre otvorený svet anjelov v mieche, brušnom mozgu, gangliách, mozočku, ale aj v strednom mozgu. To už bolo dosť náročné a horko ťažko sa našlo asi 10 takýchto historických zasväcovateľov. Saša Pueblo vyhľadať kostné pozostatky historických zasväcovateľov a pracoval s odkazom, ktorý uložili v kostnom systéme. Tak isto sa pracovalo s predmetmi, ktorých sa historickí zasväcovatelia dotýkali. Pokiaľ historickí zasväcovatelia nechali záznam v magmatických poliach zeme, tak boli informácie v nich prevzaté a skopírované do zasväcovanej osoby ako informácia, ale aj otvorenie vhodného stavu v strednom mozgu. Pokiaľ zapísali historickí zasväcovatelia tohto druhu niečo o anjeloch do kozmických priestorov, tak isto to bolo skopírované a stalo sa to súčasťou zasvätenia.

Saša Pueblo vybral zasväcovateľov z Tibetu, Indie, Sibíri, Arabského polostrova, Afriky, Južnej Ameriky a to dvakrát. A ešte po jedom zasväcovateľovi z Haiti a Austrálie. Všetci počas života úspešne komunikovali s anjelskými sférami a otvárali tieto sféry aj iným ľudom.

Realizovalo sa 9 hypnotických rituálov, ktorých základom boli rozbité kusy zrkadiel, do ktorých svietilo dostatočné množstvo silného svetla. Zrkadlové sklo bolo naukladané ako črepy v strede stolov. Pod sklo sa naukladali kresby anjelov od určitých dnešných autorov, ktorí komunikujú s vlastnými anjelmi vo svojom fyzickom aj psychickom tele.

Súčasťou zasväcovacích rituálov boli individuálne kresby anjelov, každý účastník bol síce inšpirovaný, ako má anjel vyzerať, ale trvalo sa na tom, že treba kresliť tak, ako to zasväcovaná osoba cíti. V prvom rade netreba anjelov kresliť v umeleckom duchu, ale skorej ako dieťa. Anjelov netreba kresliť ako architektúru. Anjelov treba kresliť ako vnútorný pocit a možnú komunikáciu.

Pri zasvätení sa používali aj fotografie zasväcovaných osôb. Zasvätenie k anjelskej komunikácii v strednom mozgu vyžadovalo prítomnosť fotografií, ktoré sa stávali súčasťou anjelského sveta. Zasvätenie do anjelskej komunikácie v strednom mozgu má za úlohu vylepšiť a zdokonaliť intuíciu, čo sa bude diať v budúcnosti. Celkovo v strednom mozgu, ktorý sa nachádza zhruba v strede hlavy, sú v hlbších vrstvách neurónov uložené schopnosti tušiť, čo je dobré a čo by mohlo človeku škodiť.

Anjelské zasvätenia do miechy dávajú väčšiu spätosť s prírodou a určitú harmóniu a pohodu. Anjelské sféry v brušnom mozgu dávajú chuť ísť ďalej životom a vykazovať aktivitu. Anjelské sféry v gangliách vykazujú schopnosť hľadať vhodné riešenia, pokiaľ má zasvätená osoba chuť takéto riešenia hľadať. Vždy musí byť chuť zasvätenej osoby niečo robiť a anjelské sféry dopomáhajú tomuto úsiliu. Ide o to, že vnímaním anjelov sa pootvorí detská psychika, ktorá so životnými skúsenosťami dáva viac možností a viac sily.

Anjelské sféry v mozočku viac pobádajú zasvätenú osobu, aby sa učila, vzdelávala a prijímala nové múdrosti a sama sa usilovala pracovať na svojom napredovaní. Anjeli tejto sféry sa viac venujú získavaniu múdrosti.

Nie všetky osoby vedia veštecky vnímať anjelské svety. V prvom rade sa treba uviesť do stavu detskej psychiky, ktorá prirodzene vníma anjelské svety. Teda napríklad sa skoncentrujete do veľkého mozgu a máte predstavu, že ste dieťa a nie dospelá osoba. Potom máte pocit, že veľký mozog je uzavretý a nemôže komunikovať s vonkajším svetom. Takýto stav môžete nahodiť v strednom mozgu, mozočku, v mieche, v brušnom mozgu a gangliách. Potom sa treba stíšiť a snažiť sa v neurónových oblastiach naladiť stav zo zasvätenia. Naladenie do stavu zo zasvätenia na základe spomienok vytvorí okolo daného miesta energetického anjela, ktorého možno vyciťovať napríklad cez svalové platničky vo svaloch. V zásade platí, že každý si musí vytvoriť vešteckú schopnosť vnímať anjelské svety v sebe a v aurickom obale okolo seba.

Pri zasvätení sa ďalej používali lepiace pásky, ktoré sa lepili okolo kresby a fotografie. Išlo o to, aby sa vytvoril statický náboj zo šúchania pásky. Tento statický náboj sa podobá elektrostatickému náboju z pierok. Pierka tu berieme ako základ vzniku anjelských meditácií u najstarších obyvateľov planéty.

Veľmi zaujímavé sú pocity meditovania a zasväcovania do anjelských sfér pomocou kokosových orechov, ktoré vyvolávajú zvláštne a neopakovateľné pocity prítomnosti anjelských svetov.

Celkovo zasvätenie bežalo v normálnom štandarde. Saša Pueblo sa uviedol do zvláštneho stavu média, ale aj hypnotizéra a do svojej aury stiahol informačné polia podobných zasväcovateľov. A tak isto informácie teraz žijúcich osôb, ktoré majú otvorené anjelské sféry. Tak isto sa informácie o anjeloch získali z predmetov, ktorých sa dotýkali osoby so silne rozvinutými anjelskými sférami. Tak isto sa získali informácie o anjeloch z magmatických a kozmických informačných schém a boli súčasťou zasvätenia.

Zo začiatku sa dali v aure a v tele zasväcovaných osôb vnímať postavy anjelov. No postupne, ako sa anjelské sféry otvárali, bolo možné vnímať iba priezračné svetlo, ktoré počas zasvätenia prechádzalo až do svetla diamantového farebného spektra. Skorej sa to podobalo farebnému spektru na povrchu kvapky alebo odrazu slnečného lúča v ľadovom krištáli.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.