Spirit ezoterika. Fantómové bolesti. Stíšenie a vyosenie niektorého zo 7. obalov. Informácie zo sveta mŕtvych. Spritman. Okultman. Egyptman. Klinicman. Reinkaman. Rodoman. Nekroman. Bohman. Hmyzman. Siamman. Sedemman. Sexman. Lamaman. Kostman. Dieťaman. Kozmoman. Mágiaman. Zvukovú podobu prednášky vyhľadaj v Nahrávkach – Plazma MP3.

Veľmi ma potešilo, že máme nácvik základov špiritizmu za sebou a môžeme sa venovať precíznemu výskumu špiritistických prípadov. Veľmi dobre sme definovali, o čom je spirit ezoterika. Chceme pochopiť procesy okolo toho, čo zostane po nás po smrti. Treba si uvedomiť, že všetko, čo spravíme, myslíme a túžime, sa zapíše a nemôže sa vymazať. Teda o konaní človeka zostáva posmrtný záznam v plnom rozsahu. Tento posmrtný záznam sa buduje počas života a je najčastejšie zapísaný do neurónových oblastí. Tak isto je zapisovaný aj do kostných oblastí. To, čo sa nezapíše do kostných oblastí a zostane iba v neurónoch, môže sa uvoľniť a putovať v magmatických poliach zeme. Tak isto sa tieto záznamy dajú nájsť aj v celom fyzickom priestore a aj na iných, nám neznámych dimenziách. No my máme teraz záujem, aby všetko, čo prežijeme, bolo zapísané do kostných ganglií a priamo do kostí. V ezoterickej histórii nenájdeme veľa jedincov, ktorí o sebe po svojej smrti uchovali kompletný záznam. A zatiaľ je náš záujem uchovať všetko pekne pokope v kostnom systéme, aj keď sme už našli celkové uchovanie v objektoch, stavbách, knižkách a v kostiach.

Keď máme hovoriť o úplnom posmrtnom zázname, musíme hovoriť o všetkých informáciách v neurónoch. Potom môžeme hovoriť o 7.energetických obaloch, ktoré obsahujú informácie z histórie ľudstva. Tak isto treba hovoriť o 1.magickom tele plnom magických rituálov, o 1. sexuálnom tele, o kostnom zázname, o zázname okolo pupku, podobá sa dieťaťu. Potom môžeme hovoriť o záznamoch v aurickom obale. Môžeme hovoriť aj o špeciálnych záznamoch, ktoré sa tvoria umelo v stavoch raných štádií klinickej smrti. Potom je tu ďalšia oblasť, ktorá sa otvára po sugerácii poškodenia miechy; je to vnútorný priestor. Nachádza sa aj pri fyzickom poškodení miechy. Tak isto nekonečné modlenie nad vlastnou fotografiou umožňuje uložiť informácie o sebe do aurického obalu. Informácie o sebe sa môžu uložiť do predmetov, do stavieb, knižiek a podobne. Svoje nesplnené túžby možno ukladať aj do mozočku a odtiaľ ich možno po smrti posúvať na iných.

Naším cieľom je vytvoriť komplexný model reinkarnačnej schémy a vytvoriť čo najlepší zápis do kostných pozostatkov. Predpokladáme, že celkovo pre ezoteriku je najvhodnejšie sa usadiť natrvalo do kostného systému, ktorý obsahuje kostné ganglie v podobe drobných neurónov. V tomto prípade sa dá veľmi dobre zabezpečiť, aby sa všetko zapisovalo do kostného systému a zaručovalo by čo najvýhodnejšie reinkarnačné pochody.

Teraz sa však poďme venovať jednotlivým prípadom, aby sme ešte hlbšie zašli do umenia špiritistickej reinkarnácie. Na seriózny prieskum je potrebné si zobrať mapu severnej a južnej pologule. Tu sa naučiť používať zemepisnú šírku a dĺžku. V sektore Antarktída 80 R 80 sme skúmali kostné pozostatky prírodného šamana. Skúšali sme veštecky, čo zostalo v jeho kostných záznamoch, či jeho kostné záznamy obsahujú 7 obalov a zistili sme, že nie a niekde sa v magmatických poliach túlajú. Kostné pozostatky obsahovali magické telo plné magických rituálov. Kosti obsahujú 1 erotický obal plný erotických rituálov. V kostiach neboli zapísané všetky zažité spomienky. Záznam o dieťati v oblasti pupka nebol prítomný. Informácie z aury sa tiež kdesi túlajú.

Druhý prípad je v súradniciach Južná Amerika 0 J 10, 70 14 60. Ide o prírodného človeka. V kostnom zázname tohto mŕtveho šamana sme našli záznam o 7. obaloch. Kosti obsahovali magické telo, Sexuálne telo sa niekde túlalo mimo kostný záznam. Dieťa záznam bol v kostnom zápise. Záznam z aury nebol v kostnom zápise a túlal sa kdesi magmatickými poliami a kozmom. Túžba vrátiť sa do nejakého raja v živej osobe.

Ďalší prípad prírodného šamana v sektore Afrika 20 h 10, 20 5 30. V tomto sektore treba hľadať kosti šamana. V kostiach mal všetko zapísané do posledného chlpa. Všetko to bolo zapísané pod pôsobením pyramíd.

Ďalší prípad Tibet súradnice 40 F 30 a 80 11 90. V kostných pozostatkoch som nenašiel doslova nič. Všetko bolo prekvapujúco uložené do meteoritu. Teda jedinečná technika uloženia všetkého info do meteoritu. Mohli by sme považovať výraz živý kameň za značne triezvy názov. Treba túto formu reinkarnácie preskúmať.

Pridaj komentár