Špiritizmus sa venuje tomu, čo sa deje po fyzickej smrti človeka. Odporúčam vám najprv precvičiť asexuálnu spirit ezoteriku a potom sa pustiť do tejto kapitoly. Tak isto je rozumné znovu si otestovať svoju sexualitu a zľahka si precvičiť základné cvičenia.

Je potrebné, aby ste sa na túto meditáciu naladili mierne eroticky. Tak isto si treba zistiť sám na sebe, aký ste vlastne psychický typ. Niektorí sú neustále v stave voľného tvorenia sexuálnych predstáv. Teda vo vnútri mysle im idú sexuálne aktivity, či chcú, alebo nechcú. Hovoríme o tom, že ich psychika je silne fetišistická a reaguje sexuálnou fantáziou na všetko z vonkajšieho a tiež z vnútorného sveta. Arabský, indický, tibetský, egyptský a čínsky svet je silne založený práve na takomto druhu sexuálneho vedomia. Pre potreby ezoteriky je potrebné vedieť ovládať stav mysle bez sexuálnej fantázie, ako aj so sexuálnou fantáziou.

Aj prvé cvičenia koncentrácie využijete na to, aby ste zistili, ako ste na tom vy osobne.

Znovu sa posadíte na stoličku a tentokrát si pred seba dáte vhodný erotický materiál. Koncentráciu zameriate na materiál pred sebou. Na koncentráciu využijete oči a očami prechádzate erotický materiál. Po chvíli zatvoríte oči, pozornosť sústredíte do hlavy a zisťujete, či ste sa dostatočne rýchlo eroticky naladili, alebo to s vami ani len nepohlo, materiál pred vami vám nič nehovorí, nevytvára erotické vzrušenie a erotické fantázie. Pokiaľ vzrušenie prešlo rýchlo do spodnej časti tela, tak ste až príliš rýchlo eroticky vzrušiví. Takto sa otestujete, do ktorej kategórie patríte.

Pokiaľ patríte do skupiny tých, ktorými erotické obrázky nepohli, máte pred sebou dlhú cestu nápravy tohto stavu. Je potrebné na začiatok zmeniť meditáciu na terapiu. Je potrebné dosiahnuť taký stav mysle, aby sa vo vás vytvorilo sexuálne napätie a začali sa tvoriť sexuálne fantázie, ktoré potom prejdú do vzrušivosti v spodnej časti tela. Ide o oblasť pohlavných orgánov. Koncentrujete sa na erotický materiál pred sebou. Zatvorte oči a musíte mať v sebe začínajúci pocit erotického vzrušenia a tvorby erotickej fantázie. Skoncentrujete sa do vnútra hlavy a prinútite sa tvoriť voľné erotické fantázie; môžete si kľudne pomôcť autoerotikou. Pod autoerotikou tu rozumieme dráždivé dotyky na vlastnom tele za účelom prenosu vzrušenia z hlavy do oblasti pohlavných orgánov. U žien aj do oblasti prsných bradaviek. Keď toto všetko pravidelným cvičením zvládnete, tak môžete zmeniť terapiu na meditáciu a naučiť sa tlmiť sexuálne prejavy na spôsob sexuológa, ktorý sa z dôvodu profesionálnej práce nesmie nijako vzrušovať.

Pokiaľ patríte do skupiny meditujúcich, ktorí pocítili po prezeraní jemné vzrušenie a v hlave majú pocit tvorenia erotickej fantázie, musíte podstúpiť špeciálny ezoterický výcvik zameraný na zastavenie akejkoľvek erotickej fantázie a vzrušenia. Budete sa venovať výcviku, ktorý dostane názov Ako sa stať sexuológom. U sexuológa profesionála vzniká ten fenomén, že nech si pozerá akékoľvek šteklivé obrázky, tak sa mu netvoria žiadne erotické fantázie a tiež žiadne erotické pocity. A ak sexuológ bude chcieť, tak prejde do normálneho erotického stavu mysle a tela. A toto treba dosiahnuť ako prvý predpoklad, aby ste sa mohli venovať profesionálne erotickým fantáziám.

Pokiaľ zistíte, že pri koncentrovaní a prezeraní erotického materiálu dochádza k rýchlemu nástupu erotického vzrušenia a nekontrolovateľnej erotickej fantázii a k tomu sa pridá rýchle a razantné vzrušenie v spodnej časti tela, tak je potrebné na začiatok zmeniť meditáciu na terapiu. Snažte sa pochopiť, že pre ezoterickú meditáciu ste nepoužiteľný a keby ste sa začali venovať aktívne erotickej meditácii, tak by ste sa mohli stať sexuálne nekontrolovateľný a to je v rozpore so zásadou, že meditácia ma zdravie, psychiku a šťastný osud posilňovať, a nie ničiť.

A preto treba nastúpiť cestu terapie, ktorú nazveme Ako sa stať sexuológom. No nie impotentom. Nezameňte si to, keď podstúpite terapiu smerom k sexuológovi, tak sa iba naučíte dobre ovládať svoje nekontrolovateľné sexuálne chute. Najhoršie sú na tom tí, ktorých erotické vzrušenie vedie k potrebe zabíjať. Tu treba prejsť hormonálnou liečbou a psychoterapiami. Potreba zabiť ženu alebo muža môže vyvierať z potreby pomstiť sa matke alebo otcovi, a tiež mužom a ženám všeobecne. Výstrahou môže byť prípad násilníka a vraha žien, ktorý aj po liečbe a kastrácii zabíjal ženy naďalej z pomsty za to, že sa musel nechať kastrovať. V tomto prípade je vhodné spolupracovať s lekárom špecializovaným do oblasti sexuológie. Až po aktívnej liečbe je vhodné sa venovať sexuálnym meditáciám.

No vráťme sa k stavu, keď vás rýchlo vzrušujú erotické obrázky pred vami. Silnie razantne sexuálne vzrušenie, fantázia erotického charakteru naberá obrátky, a tak isto dochádza k aktivite v spodnej časti tela. Tu je potrebné po prezretí erotických obrázkov, aby ste dokázali koncentráciou do svojej hlavy uhasiť všetky erotické pocity a uhasiť všetku erotickú fantáziu. Tak isto zastaviť v spodnej časti tela prípravu na fyzickú aktivitu. Neustále si dávate pred seba erotické materiály a tie, po ktorých túžite najviac. Tak isto môžete pre účely terapie použiť autoerotiku alebo služby partnera. Zaujmete neustále postoj sexuológa a nie porno herca, ktorý dobre ovláda dočasné zastavenie erotickej aktivity a potom jej náhle uvoľnenie podľa pokynov režiséra. Teda postupne sa to naučíte a to tak, že keď sa rozhodnete, že nebudete eroticky vzrušený a nebudete mať erotickú fantáziu, tak ju nebudete mať a hotovo. Až keď sa rozhodnete, že chcete, tak všetko povolíte a idete do sexuálnych aktivít.

Pokiaľ ste zvládli základné erotické cvičenia a úspešne sa stali ezoterickým sexuológom, ktorý má pod kontrolou svoju sexualitu, tak je čas, aby ste zvládli k tomuto stavu ešte ďalší a to eroticko špiritistický. Je to jedna z náročných oblastí ezoteriky, kde treba prejsť špeciálnym výcvikom a naučiť sa vnímať to, čo tento ezoterický stav prináša.

V prvom rade si treba zohnať obrázky ľudí, ktorí prišli za určitých okolností o určitú časť tela a to najlepšie prsty, ruku alebo nohu. Môže to byť aj iná časť tela ako nos, oko alebo ucho. K týmto obrázkom pridáte vhodné erotické obrázky a zároveň sa uvediete do jemného erotického stavu, ktorý si udržíte ako jemne vzrušený sexuológ.

Pokiaľ nedokážete takéto obrázky zohnať, tak stačí, aby ste si nakreslili postavičky bez končatín na podložku pred seba. K tomu si uvedomíte informáciu o tom, že osoby, ktorým amputujú končatinu a preberú sa po operácii, vôbec netušia, že už prišli o končatinu. Jednoducho táto osoba zazrie sexuálny objekt, v momente vyskočí z ležiacej pozície a samozrejme spadne na zem. Určitú dobu po operácii ešte bude cítiť amputovanú nohu ako živú a v tomto momente nebude žiadna erotika.

Vy si dáte v rámci nácviku fantómových bolestí pred seba erotický obrázok človeka s amputáciou a snažíte sa o to, aby ste túto skutočnosť odmietli a odmietli amputáciu úplne. Amputáciu môžete previesť aj nožnicami v pocite, že tento druh mentálneho sadizmu vás vzrušuje.

Napriek odstrihnutiu končatiny je tam celá a nemajte žiadne pochybnosti. Jednoducho neakceptujete tú skutočnosť, že ste dotyčnej osobe končatinu zlikvidovali. No vy si doslova nasugerujete a uveríte, že končatinu má a hotovo a nič a nikto vás nepresvedčí o opaku. Teda uveríte ilúzii o tom, že ste jej ako sadista neodstrihli žiadnu časť tela.

Potom si pred seba položíte na erotický obrázok ruku a vedľa si položíte záhradné nožnice, sekáčik na mäso alebo pílku na železo. Vsugerujete si predstavu, že vašu ruku a najlepšie iba váš prst na ruke niekto odsekol a vás to príjemne vzrušuje ako masochistu, ktorý si rád ubližuje. Sugerácia uverenia tohto stavu musí byt dokonalá.

Pre lepšie zvládnutie tohto meditačného cvičenia môžete ohnúť časť prsta tak, aby ste ju určitú chvíľu nemohli vidieť. To vám lepšie dovolí uveriť, že prst už nemáte. No po chvíli svoju sugeratívnu myseľ preladíte inak. Pozriete sa na ruku so zohnutým prstom tak, aby ste ho nevideli. No zrazu nechcete ani počuť o tom, že by ste mali odrezaný prst. Sugeráciou sa dostanete do stavu erotického špiritizmu. Napríklad bez zvládnutia tohto erotického špiritizmu vám nebudú dostupné tajomstvá starého Egyptu.

Teda takto vytrvalo cvičíte až dovtedy, kým máte pocit, že z prsta vám vystupuje energetický prst. Keď máte tento pocit, tak ste v stave fantómových bolestí, ktorými musí prejsť každý školený špiritista. Neškolený špiritista má takýto stav nevedome a cez tento stav sa doň dostane celé informačné pole mŕtvej osoby, ktorá za života zapisovala do svojich kostí všetko o svojom živote. No to je patologický stav, ktorý odmietame. Nám ide o cvičenú formu ovládania tohto stavu. Preto od začiatku musíte usilovať o to, aby ste informačné polia mŕtvych osôb a zvierat nezosali do seba na 100 %. Vždy zo skutočných kostí zosajete iba do 70 percent týchto informácií. Pokiaľ zosajete do seba alebo do aury 100%, tak informačné pole prejde do psychiky meditujúceho natrvalo a veľmi ťažko vrátite toto informačné pole mŕtvej osoby naspäť do kostí, ktoré sú uložené v hrobnom mieste. Nezabúdajte byť neustále v erotickom stave.

V žiadnom prípade nemôže byť na začiatku vaším cieľom, aby vo vás žilo alebo ožilo informačné pole v 100 percentnom stave. Pre osud neškoleného ezoterika by to mohlo znamenať veľa negatívneho a tento stav by silne poznamenal osud najbližších osôb okolo meditujúceho. V tomto smere spravené prieskumy dokazujú jasne negatívnu väzbu na osud dotyčného a blízkych osôb. A preto do aury okolo seba alebo do seba napustite iba 70 % z informácií mŕtvej osoby. Toto pravidlo dodržíte vždy a netreba zbytočne pokúšať osud.

V ruke máte pocit fantómového prstu, ktorý sám vylieza zo živého prsta. Môže sa stať, že ešte nemáte dobre rozvinuté veštecké schopnosti a informačné pole mŕtvej osoby nevnímate. Vtedy bude treba špeciálny veštecký výcvik vnímania tých značne nestabilných objektov naplnených informáciami o mŕtvych info poliach z kostí mŕtvych osôb alebo zvierat.

Keď už cítite fantómový prst vo svojom fyzickom tele ako priesvitnú hadičku, tak sa ju naučíte predlžovať po pár centimetroch smerom k hrobnému miestu. Najlepšie je ísť na cintorín a tu si odskúšať prenik predĺženého prstu do hrobného miesta. K tomu treba pridať stíšenie organizmu a nasugerovať, že napríklad váš mozog je oslabený a zomiera. Tejto oblasti sa z čela vysunie do priestoru a magmatického poľa energetický obal, ktorý sú schopné vnímať iba veštecky ladené osoby. Spojíte dva stavy a to stav fantómových bolestí a raných štádií klinickej smrti. Tieto dve sily putujú aj na diaľku do hrobného miesta. Majte na mysli vždy, že zosajete iba do 70 % o živote dotyčnej osoby a ostaných 30 percent ponecháte v kostiach hrobného miesta. Takto absolvujete základný špiritistický výcvik. Neustále všetko cvičíte v erotickom stave, ktorý je kontrolovaný sexuologickým výcvikom kontrolovanej mysle.

Pridaj komentár