Zasvätenie do anjelov buniek a pudu sebazáchovy. Osoby, ktoré dokázali modifikovať tukové bunky, aby produkovali užitočné chemické látky pre telo. Osoby z histórie, ktoré dokázali produkovať v tuku liečivé látky. Osoby, ktoré dokázali produkovať v tuku látky, ktoré podporujú tvorbu nových kmeňových buniek. Osoby, ktoré dokázali v tuku produkovať chemické látky, ktoré ovplyvňovali kmeňové bunky k produkcii základných buniek s dlhšou životnosťou. Fotografie zo zasvätenia vyhľadaj v Galérii zasvätení.

Na začiatok sme si vysvetlili, o čom je toto zasvätenie. Chceme do prírodného vedomia šamanov umiestniť pomocou magických rituálov skúsenosti tých jedincov z histórie, ktorí svojou aktivitou dokázali využiť tuk svojho tela na výrobu rôznych užitočných látok. Tieto látky potom pôsobia dovnútra ľudského organizmu. Tieto osoby dokázali vytvoriť v jednoliatom tuku menšie objekty. Ide o to, aby sa tuk tela sformoval do plochy veľkej ako dlaň o hrúbke niekoľko milimetrov. V podstate každý orgán a každá časť tela môže v tuku vytvoriť takúto platničku veľkú ako dlaň, v ktorej sa potom tvoria vhodné chemické látky na podporu činnosti daného orgánu alebo časti tela. Potom je možné v tuku vytvoriť ploché objekty veľkosti odtlačku palca. Takýto odtlačok možno vytvoriť na každý psychický prejav. Psychických prejavov môže byť akékoľvek množstvo.

Potom je možné v tuku vytvoriť útvary v podobe hviezdičiek veľké pár centimetrov. Takýchto plochých hviezdičiek možno vytvoriť plno. Dokážu produkovať látky, ktoré pôsobia na kmeňové bunky a tieto potom tvoria základné bunky s predĺženou dĺžkou života. Potom možno v tuku robiť asi 40 cm dlhé, 2 cm široké a pár milimetrov hrubé pásiky. Môžu byť vcelku alebo podelené na menšie úseky. Keď sú vcelku, tak budú produkovať látky, ktoré umožňujú tvorbu nových kmeňových buniek z blanovitých membrán tela. Tieto kmeňové bunky sú jednorazové, iba raz vyprodukujú zo seba základné bunky a potom hynú. Pokiaľ sa v tuku vytvoria prerušované pásiky, tak sa v nich tvoria liečivé látky vhodné pre telo.

Na zasvätení sme vybudovali niečo ako kultovú stavbu, ktorá slúžila na posilnenie vhodných vplyvov ako prepojenie sa na mŕtve spomienky ľudí, ktorí dokázali modifikovať tuk svojho tela a produkovať v ňom potrebné chemické látky za účelom vitality, zdravia a dlhovekosti. Kultová stavba prepájala do zasväcovacej miestnosti magmatické zápisy ľudí, ktorí úspešne modifikovali svoj tukový orgán. Zároveň do zasväcovacieho priestoru sa premosťovali zo sveta mŕtvych ľudí anjelské sféry šamanských anjelov, ktoré za života vznikli na základe rituálov s bunkami a orgánmi ľudí a zvierat. Kultová stavba bola vystavaná z baliaceho papiera, ktorý sa roloval do trubíc. Tieto trubice sa potom na základe magických zákonitostí umiestnili do priestoru nad hlavy účastníkov zasvätenia.

Zasväcoval Saša Pueblo, ktorý cez seba sprostredkovával kontakt s informačnými poliami tých, ktorí sa v histórii dožili vyššieho veku alebo takéto predpoklady mali, ale zahynuli násilne alebo nešťastnou náhodou. Zasväcované osoby tentokrát kreslili magické obrázky podobajúce sa orgánom a bunkám tela. Saša Pueblo prenášal skúsenosti historických osôb do mozgu s tým, že sa tu ukladal takzvaný odtlačok schopností a skúseností týchto jedincov. Všetko sa ukladalo do prírodného vedomia, kde si osoby vsugerovali a uverili, že sú prírodní ľudia, ktorí nevedia čítať a písať.

Zároveň všetci pracovali na tom, aby sa kontaktovali s pudom sebazáchovy, ktorý má svoje centrum v brušnom mozgu. To sú neuróny v stenách tenkých a hrubých čriev. Tu sa formovala postavička ako vojačik, autíčko, had, ježko, knižka, oko a podobne. Táto energeticko psychická postavička umožňuje komunikáciu k modifikácii tuku vlastného tela. Ide vlastne o energetickú predstavu pudu sebazáchovy, ktorý sa aktivizuje technikou predstavy túžby ublížiť si a zničiť sa. Takáto túžba je hraná ako v divadle iba s tým, že jej veríte, a tak nútite pud sebazáchovy, aby vám pomáhal pri transformácii tukových buniek. Takto sa tento fenomén vyvoláva a zároveň sa mu treba podriadiť a naučiť sa plniť jeho požiadavky bez výhrad. Všetci jedinci, ktorí dosahovali dlhovekosť, mali silne aktivizovanú túto silu, ktorú sme pomenovali pud sebazáchovy.

Pre zasvätenie sa vybrali ako vzor niektorí jedinci, ktorí dosahovali takéto jedinečnosti pri transformácii tuku svojho tela za pomoci pudu sebazáchovy. Uvádzame oblasť, kde má dotyčná osoba svoje pozostatky.

Oblasť J. Antarktída . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (R,-). Dotyčná osoba sa za svojho života extrémne starala o svoje telo a dlhovekosť cez pud sebazáchovy. Cez klinickú smrť spolupracovala so svetom mŕtvych.

Oblasť Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,G). Dotyčná osoba za svojho života sa extrémne starali o svoje telo a dlhovekosť cez pud sebazáchovy. Komunikácia s anjelskými sférami šamanov.

Oblasť Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,E). Dotyčná osoba za svojho života vytvorila v tuku objekty veľkosti ľudskej dlane, ktoré podporovali tvorbou chemických látok. Dotyčná osoba mala pri sebe veľké kozmické anjelské sféry šamanov vo veľkosti aj 100 000 km.

Oblasť Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,I). Dotyčná osoba za svojho života vytvorila v tuku objekty veľkosti ľudskej dlane, ktoré telo podporovali tvorbou chemických látok.

Oblasť J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,J). Dotyčná osoba za svojho života vytvorila v tuku hviezdičky, ktoré modifikovali kmeňové bunky a tie produkovali dlhovekejšie základné bunky.

Oblasť Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,H). Dotyčná osoba za svojho života vytvorila v tuku hviezdičky, ktoré modifikovali kmeňové bunky a tie produkovali dlhovekejšie základné bunky.

Oblasť Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,C). Dotyčná osoba za svojho života vytvorila v tuku dlhé pásiky, ktoré podporovali tvorbu nových kmeňových buniek. Používala pyramidálnych anjelov, ktorý jej vhodne radili.

Oblasť Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G). Dotyčná osoba za svojho života vytvorila v tuku dlhé pásiky, ktoré podporovali tvorbu nových kmeňových buniek. Bola po klinickej smrti a využívala kontakt do sveta mŕtvych.

Oblasť Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,E). Dotyčná osoba za svojho života vytvorila v tuku tvary, ktoré podporovali tvorbu psychických látok. Táto osoba si lepila za života texty na telo a čítala ich zámerne zrkadlovo. Mala schopnosť čítať magmatické zápisy o živote ľudí.

Oblasť Európa . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,E). Dotyčná osoba za svojho života vytvorila v tuku tvary, ktoré podporovali tvorbu psychických látok. Prešla klinickou smrťou a venovala sa znakovej ezoterike na štýl kabaly.

Oblasť J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L). Dotyčná osoba za svojho života vytvorila v tuku prerušované pásiky a produkovala liečivé látky pre telo. Mala možnosť komunikovať s anjelskými sférami šamanov, ktorí robili rituály s ľudskými orgánmi.

Oblasť Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,H). Dotyčná osoba za svojho života vytvorila v tuku prerušované pásiky a produkovala liečivé látky pre telo. Mala schopnosť cez klinickú smrť komunikovať so spomienkami mŕtvych ľudí.

Zasvätené osoby budú môcť po vhodnom naladení používať zasvätenie ako svojich poradcov, môžu prevziať ich skúsenosti a intenzívnejšie komunikovať s pudom sebazáchovy, ktorý môže proces dlhovekosti riadiť z oblasti brušného mozgu.

Pridaj komentár