Psychický prienik kmitajúcej, vibrujúcej a rezonujúcej mysle do molekúl, atómov, jadier a častíc. Nácvik koncentrácie do 6. neurónových oblastí a nervstva tela. Sugerácia kmitajúcej mysle. Techniky wolkmena, rezonančnej hudby, kmitajúcich prstov. Techniky kmitajúcich očí. Echolokačné schopnosti v hlasivkách. Rezonančné schopnosti pobrušnice, dýchanie, kmitajúce nervstvo. Prírodná myseľ šamana. Zasvätenie do Silva systémov. Sugerácia klinickej smrti, foto technika a snový stav do sveta mŕtvych spomienok. Sugerácia do hormonálnych žliaz a čítanie magmatických zápisoch o ľuďoch. Snový stav. Foto magmatických záznamov. Stav nábožnosti. Kultové stavby a ich vplyv na celkový stav. Biochémia tukového orgánu. Koncentrácia ľudská, šamanská, biochemická. Psychický prienik do orgánov tela. Psychický prienik do molekúl tela. Psychický prienik do atómov tela. Prienik do sveta mŕtvych a živých zápisov kozmických inteligencií v mikrosvete. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme intenzívne v nácviku do kmitajúceho, rezonujúceho a vibrujúceho sveta. Opúšťame prístav patológie v tom zmysle, že na systém kmitajúcej mysle používame sugeráciu, spomienky o kmitaní, vibrovaní, rezonovaní. Ďalej používame zasvätenia, ktoré sme uložili do prírodného vedomia, ktoré sa zopína sugeráciou, že nevieme čítať, písať a premýšľať, málo si uvedomujeme, kto sme a nerozlišujeme rozdiely medzi prírodou a nami. Niečo ako kolektívne vedomie. Tu sa zasvätením uložili skúsenosti predchodcov rezonančnej ezoteriky. Uložili sme sem asi do 1000 záznamov rezonančných jedincov. Preto pri praktizovaní rezonančných techník nepoužívame neuróny prepnuté do premýšľania na dnešný spôsob. Tak isto si treba spustiť aj iné zasvätenia, ako napríklad magické zasvätenie.

K zasväteniu a vhodne naladenej mysli pridávame posilňujúce prvky a to sugeráciu klinickej smrti s koncentráciou do veľkého mozgu, techniku foto turistu v snovom stave a fotenie všetkých spomienok mŕtvych ľudí, ktorí mali niečo spoločné s rezonanciami. Zasvätenie alebo celkovú dynamiku posilňujeme aj koncentráciou na hormonálne žľazy. Ide o sugeráciu, že hormonálne žľazy narástli vo svaloch a zároveň máte silné náboženské pocity kontemplačného charakteru, ktoré vám dovoľujú lepšie čítať magmatické zápisy tých, ktorí sa venovali tejto oblasti ezoteriky, aj keď o tom netušili. Všetko dynamizuje prvok zasvätení. Znovu prístup turistu v snovom stave. Stačí mať predstavu turistu a nejakého sna.

Potom je tu ďalšia možnosť a to otvoriť zasvätenie do kultových stavieb a prepojiť do seba alebo okolo seba dimenziu sveta mŕtvych spomienok, rezonančné anjelské sféry, magmatické zápisy a napríklad aj kozmické inteligencie na úrovni mikrosveta. Za podmienky, že si nahodíte kozmické vedomie a snové vedomie a necháte takúto kultovú stavbu postavenú vo vašej mysli pôsobiť do plánu meditácie.

Ďalšie posilnenie dynamiky dosiahnete tým, že sa skoncentrujete do tuku svojho tela a tu máte v rámci geriatrického programu pripravenú tvorbu chémie z oblastí veľkých ako odtlačok palca. Jednoducho si šetríte biochémiu vlastného tela. A takáto chémia môže stupňovať rezonančné schopnosti.

Ďalšie posilnenie rezonančnej mysle je možné cez sugeráciu tvorby chemických látok cez ústnu dutinu. Cvičíme osobitne v Alchymistickej škole. Ide o sugeráciu periodickej Mendelejevovej tabuľky chemických prvkov pred sebou a potom predstavy tisícok chemických látok a ich možných kombinácií. Koncentrácia do rezonancií ide cez prienik do chemických pochodov tela. Pridávate túto koncentráciu k ľudskej psychickej koncentrácii, koncentrácii pomocou jogínskej asány, prstových módov a dýchania. Tak isto je najviac cenená koncentrácia magickým rituálom, ktorý obsahuje kombinácie predstáv rôznych objektov.

Ďalšie posilnenie celého systému rezonancií je otvorenie echolokačných schopností v hlasivkách, kde sú membránové systémy. A tak isto pobrušnici. Všetko sa dá rozrezonovávať a pôsobiť prirodzene do celého nervového systému. Môžete sa liečiť, robiť psychoterapie alebo prenikať do orgánov a systémov tela.

Potom je tu možnosť duchovnej cesty psychicky preniknúť do buniek svojho tela, potom do molekúl a atómov svojho tela. Nezabúdajte, že po prieniku do molekúl psychicky cítite, že sa zväčšuje vnímanie priestoru pri molekulách na guličky o polomere centimetra, pri atómoch na veľkosť pingpongovej loptičky. Čím pôjdete hlbšie dovnútra, tak tým bude priestor vo vnútri taký veľký ako dnes poznateľný kozmos s hranicami 20 miliárd svetelných rokov od nás všetkými smermi.

Nakoniec sme preberali prípady tých, ktorí konkrétne praktizovali niečo na úrovni rezonančnej mysle, aj keď to realizovali na patologickej úrovni. V zásade zaujali info polia z Tibetu, kde jeden zasväcovateľ, ktorý rezonoval aj z hlasiviek aj pobrušnice, používal na prienik niečo ako stavbu, ktorá jeho psychiku napálila do požadovaného mikrosveta.

Ďalší sa cez rezonancie a kozmické vedomie venoval kontaktom s mimozemskými civilizáciami a používal na to zakrytie snovým stavov. Teda spomienky na sny a otvoriť niektoré neuróny stredného mozgu do stavu snívania. Bezpečnejší a istejší kontakt.

Ďalej tu bol rezonujúci ezoterik, ktorý mal veľkú detskú žľazu a zaujímal sa o všetko, čo rezonovalo a potom v sebe neustálym rezonovaním predmetov vytváral rezonujúceho anjela. Po jeho smrti sa dajú tieto anjelské sféry nájsť vo svete mŕtvych informačných polí.

Je fantastické, že sa nám spoločne podarilo preniknúť do sveta rezonancií a postúpiť až ku kozmickým inteligenciám.

Pridaj komentár