Anjelské zasvätenie. Anjeli šamanov. Anjelské znaky v aure okolo mozočka. 9 zasväcovateľov, 9 zasväcovacích rituálov, 27 anjelských znakov. Zasväcoval Saša Pueblo. Šamanský tranz. Detská psychika. Psychika zvieracieho mláďaťa. Vlastné kresby anjelov a znakov. Foto zo zasvätenia si nájdete v Galérii zasvätení.

Pokračujeme v úspešnom prenikaní do anjelských sfér v ezoterike. Ideme na to dôsledne a systematicky. V prvom rade sme začali od historického A. Teda preskúmali sme a zasväcujeme sa do anjelských sfér šamanov. Ide o to, aby sa predstavy o anjeloch a anjelských znakoch vložili do prostredia prírody a nie niektorého náboženského systému.

Nemáme nič proti nábožensky ladeným anjelom a chystáme sa ich aktívne pestovať, ale v inom systéme zasvätení, ktoré sa budú skôr hodiť do náboženstva a nie do šamanstva. Na toto si treba dávať pri tomto druhu zasvätení pozor a nemiešať to dokopy. Anjelskí šamani patria k anjelom, ktorí sa o človeka starajú a hľadajú tie najlepšie riešenia. Majú o nás starosť. Náboženskí anjeli majú iné funkcie a nie vedúce do praktického života, vedú nás do systému Božieho sveta. A to je už o niečom inom. Samozrejme, máme záujem o jedných aj druhých anjelov.

Zrealizovali sme už zasvätenia do 6. neurónových oblastí: veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie. Upravili sme vnútorné prostredie neurónov v daných oblastiach. Bez problémov do neurónových oblastí vkladáme spomienky z detstva, a tak isto predstavy vlastných anjelov. Aktívne otvárame v neurónoch spomienky na zasvätenia.

Dosahujeme niekoľko zahustení a to zahustenie anjelských postáv a anjelských znakov a to bielu, zlatu, diamantovú a pulzačnú. Ide o mechanizmus a schopnosť zahusťovať vo svojej mysli predstavy anjelov z prírodného materiálu a tiež znakov. Predmetom zasvätení je aj dosahovanie týchto úrovní. No je treba si na takéto zahustenia zvykať a naučiť sa ich vnímať. Pokiaľ máte anjelské sféry otvorené, tak váš pohľad a vaše konanie je pozitívne a správne. Čím sú pri vás zahustenejšie sféry anjelov, tak váš názor a konanie sú správnejšie. Pokiaľ sa vaše myšlienky a postoje zmenia a sú nesprávne a deštruktívne, tak sa tieto anjelské sféry šamanov vyparia a niet ich. Pokiaľ chcete robiť deštrukciu a vyslovené klamstvo, tak sa objavujú postavy špinavých a čiernych anjelov. To je potrebné sa naučiť vnímať.

Realizovali sme aj ďalšie zasvätenia a to do aury okolo fyzického tela. Aura to sú molekuly vzduchu, prachu, fotóny svetla, magnetické energie magmatického jadra Zeme, ľudské energie a predstavy. Sem sa treba naučiť presunúť anjelské stavy a realizovať pozmenenie aury do tvaru postáv anjelov alebo znakov anjelských sfér. Zasvätenie umožňuje dosiahnuť v anjelských sférach ďalšiu dynamizáciu.

Tentokrát sa zasväcovalo a robili sa magické rituály do oblasti mozočku, ktorý je ako tenisová loptička uložený v zadnej časti hlavy. Nešlo ani tak o vnútro mozočku, ale skôr o aurický obal okolo mozočku. Možno ho vnímať ako množstvo lúčov idúcich na povrch celého tela.

Do tohto aurického obalu sa dostávali znaky historických zasväcovateľov, ktoré počas svojho života tvorili anjelské znaky a tieto sa po ich smrti uvoľnili okolo nás. Počas zasvätenia boli tieto znaky, ale aj ďalšie znaky stiahnuté do miestnosti medzi zasväcované osoby. Zasväcovanie realizoval Saša Pueblo a tiež riadil 9 zasväcovacích rituálov, ktorých základom bolo kreslenie rôznych anjelských znakov do geometrických útvarov. Pri zasväteniach do aury sa už nepoužívajú hypnotické techniky, ale skorej tranzové. Ide o neustály pocit, že sa pohybujeme jednom rytme.

Saša Pueblo vyhľadal zasväcovateľov zo sektoru zemepisnej dĺžky a šírky (10, J) pod Indiou, zasväcovateľa z Ruska (7, D), z Nového Zélandu a jeho okolia (1, N), z Antarktídy ( R ), zo Severnej Ameriky (9, F), z Južnej Ameriky (16, K), z Ázie (9, F). Všetci boli vedomím prírodných ľudí usadení v aure mozočku a tu mali umiestnené anjelské znaky. Niektorí z nich boli za života siamské dvojčatá.

Zasväcované osoby sa koncentrovali od mozočku a vytvárali okolo neho aurický obal z lúčov. Do tohto obalu vkladali nakreslené znaky a to priamo určitou kresbou. Saša Pueblo zase vnútorné naladenie kontroloval a kopíroval do psychiky zasväcovaných osôb znaky historických zasväcovateľov. V prípade potreby dolaďoval vhodný vnútorný stav u zasväcovaných osôb. Počas rituálov sa kreslilo a na stôl sa symbolicky kládli minerály, drievka, kamienky, sklo, drevené pyramídky, lepiace pásky, handričky a podobne.

Zasvätenie sprevádzalo silné energetické napätie a po troch hodinách zasväcovania už boli zasväcované osoby unavené, ale správne naladené na anjelské znaky. Už po treťom rituáli sa zasväcované osoby mohli venovať riešeniu svojich problémov za účasti anjelských znakov. Každý napúšťal anjelské znaky do svojich problémov, aby prišli k určitým správnym riešeniam. Anjelské sféry siamských zasväcovateľov boli skôr ladené na všeobecné zákonitosti. Celkovo zasvätenie dopadlo dobre, dosiahli sa všetky úrovne hustoty znakov v aure mozočka. Zároveň sme predurčili určitú schopnosť správne riadiť svoje kroky k úspechu. Tak isto sme anjelské sféry používali na prienik ezoterických problémov s možnosťou nájsť vhodné riešenia do ešte väčších hlbočín vlastnej duše.

Pridaj komentár