Kultové stavby. Pyramidálna ezoterika. Kultové sochy. Kultové cesty. Kultové ohrady. Kultové chrámy. Kultové pyramídy. Kulty monolitov. Kult obrazov a znakov. Staroveký Egypt. Staroveký Tibet. Staroveká Čína. Staroveká západná India. Staroveká ríša Aztékov. Staroveká ríša Mayov. Staroveká ríša Sumerov. Pyramidálne vedomie. Pyramída zvonka, zvnútra, po povrchu. Pyramidálne základné stavy. Mytologický spôsob myslenia a mágie. Zasvätenie do pyramidálnych objektov v aure. Informačné polia starovekého Egypta. Predĺžené tvary lebiek starovekých národov. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Začali sme sa venovať ďalšiemu vývojovému štádiu a to sú mestské štáty, ktoré som vymenoval vyššie. Na začiatok sme si zobrali starovekú kultúru Egypta, teda obdobie od 3000 rokov pred naším letopočtom. Postupne sme si začali vešteckými technikami prezerať obrázky zo starovekého Egypta. Ide o sochy, pyramídy, cesty, ohrady, kamenné monolity, ohrady. Učíme sa z nich veštecky vyčítať, čo sa s nimi dialo a na čo slúžili. To je taký všeobecný základ prieniku do tejto dávnovekej kultúry, ktorá vznikla po celej dĺžke Nílu.

Vznikol aj základný problém, ako vlastne vnímať celú kultúru Egypta. V prvom rade sme natrafili na dva dôležité momenty, ktoré sprevádzajú ľudí a tiež ezoterikov až do dnešných dní. Na jednej strane potreby egyptského štátu riadiť štát prostredníctvom Bohov, ale tak, že náboženstvo a duchovnosť sa v rukách úradníkov mení na prostriedok vládnej moci a moci faraóna, ktorý sa z dôvodu fungovania štátu stáva centrálnym božstvom z úradníckej moci. Už tu vnímať prepojenie duchovnosti a tiež totemových kultov na úradníkov za účelom vzdelávania a riadenia života Egypťanov. Prístup úradníkov Egypta vytvára fenomén štátnej moci a podriaďuje duchovnosť do služby štátnej moci. A ako osobám na duchovnej ceste nám tento moment nechutí a principiálne ho odmietame. Teda musíme si dať dobrý pozor na tieto dva aspekty. Na pyramídu sa dá pozerať ako na akt úradnej a štátnej moci a ako ezoterickú a duchovnú záležitosť. To isté sa nám objavuje aj v novodobých dejinách náboženstiev, ktoré na začiatku využívajú vnútorný svet svätcov a svätíc, no časom naberajú status úradnej moci. Tento fenomén pozmeňuje náboženstvo svätcov a svätíc na náboženstvo pre laickú verejnosť. Tým sa zásadne všetko mení a dostáva iný ráz. Tento trend nás tak isto nezaujíma, ideme náboženskú duchovnosť hľadať naspäť ku koreňom a tieto korene sú pre nás koreňmi svätcov a svätíc. Tak isto si dovolíme tvrdiť, že odkaz svätcov a svätíc stojí za to, aby bol tiež ako podnetná inšpirácia prenesený aj do ezoterikovej duchovnej cesty.

V prípade Egypta je to podobný fenomén, nemáme záujem prenášať na pôdu ezoteriky nič mocenské, ani štátne. Tak isto ako v náboženstve aj tu v Egypte možno nájsť niečo ako svätcov. Ide vlastne o osoby so špeciálne upravenou lebkou dozadu. Ako keby bola sploštená. Budeme ich volať egyptské lebky. Je to jeden z jedinečných fenoménov starovekých mestských národov.

Tak isto sa budeme snažiť o to, aby sme zo starovekých kultúr prevzali tie najvyspelejšie. A to tie, ktoré dokázali zvládnuť technológiu stavby niektorého druhu pyramídy. Teda centrom nášho snaženia sa stáva pyramidálna stavba a jej zvláštny stav na psychiku. Aby sme vytvorili pyramidálne vedomie, je potrebné previesť množstvo cvičení za pomoci tvaru pyramídy z dreva, z kovu a iných materiálov. Koncentrujeme sa na vonkajšok pyramídy, kde sú energetické liečivé sily. Vo vnútri pyramídy sú psychické fenomény, na povrchu meditačné. Treba si trpezlivo odcvičiť nastavenie psychiky na pyramidálne stavy. Najprv si spomeňte na všetko okolo pyramíd a to zo spomienok. Potom na kamenné monolity, čo sú určitým spôsobom upravené surové kamene, potom na cesty k pyramídam, na hradby, na zádušné chrámy.

Potom stavy zvnútra pyramídy a z povrchu dostávajte do 6. oblastí výskytu neurónov. Potom do aury okolo 6. neurónových oblastí. Potom do kostí a aury kostí. Potom do hormonálnych žliaz ako seansové vedomie, schopné spájať spomienky vo vašej mysli do ucelených celkov po niekoľko kusov. Potom v sebe vyvolajte sexuálne spomienky a všetko psychické vytesnite do aury okolo seba a dosahujte aurické vedomie so znakom stromčeku. Potom kozmické vedomie. Potom mediálny stav, keď sa všetko zmenšuje a musíte stále plniť iba jeden príkaz bez toho, aby ste ho mohli zrušiť. Idete v ňom stále. Potom možno cvičiť na pyramídu pred vami v kozmickom vedomí. Pozri Kozmická sekcia. Potom možno cvičiť siamské vedomie v pyramidálnom vplyve. Môže byť aj ochrnutá miecha a to sugeráciou. Tak isto Silva vedomie. Tiež vedomie prežitej alebo nasugerovanej klinickej smrti. Jednoducho všetky stavy v ezoterike previesť na fenomén pyramidálneho vplyvu.

Špeciálne sme precvičili zasvätenie do pyramíd, ktoré sme dávnejšie absolvovali. Psychicky sa treba stiahnuť do povrchu kože a v aure okolo tela nevyvíjame žiadnu činnosť. Potom si spomenieme na zasvätenie a do aury sa zo spomienok objavia objekty zo zasvätenia. Majú tvar pyramíd a ide o myšlienkové útvary nabité ľudskou a magmatickou energiou, ktorá vyviera zo zemského jadra. Tieto objekty majú v sebe uložené informácie osôb, ktoré sa počas života zaoberali problematikou pyramíd. Najprv sa zjavuje veľa malých pyramíd a potom jedna väčšia. Objekt nás učí robiť magickú ritualistiku pyramíd, tak ako ju robili v starom Egypte. Veštecky možno vnímať, ako s pyramídou meditujeme v jej vnútornom priestore. Každý meditujúci robí vo svojej pyramíde špeciálne upravenú meditáciu.

Robili sme znovu výskum informačných polí, ktoré tvoria spomienky mumifikovaných ľudí Egypta. Ide o archaické obdobie 3 000 – 2700 rokov pre naším letopočtom, je to 1. a 2. dynastia. Ide o sektor označený zemepisnou šírkou a dĺžkou (3,H) Afrika, (14,E) Čína, (14, I, H) Južná Amerika. Všade uctievanie rôzne opracovaných sôch.

Potom je to obdobie 2700- 2200 rokov pred naším letopočtom. Ide o dynastiu 3., 4., 5., 6., 7., 8. Na čítanie týchto polí potrebujete ovládať sugeratívne nahodenie stavu kozmického vedomia. Všetky spomienky okolo súhvezdia Malý Voz a Drak. Stiahnuté z obehu boli veľké božstvá a ich uctievanie. Sú rituálne zviazané do oblasti (13,H), čo je západná India.

Potom je tu doba 2200 – 2000 pred naším letopočtom, to je 9. a 10. dynastia. Všetky info polia na obežnej dráhe planéty Neptún. Všetko kult hieroglyfov. No najviac info polí sa nachádza v mikrosvete, kde si treba nahodiť špeciálne mediálne vedomie, aby myseľ prenikala do inej dimenzie chápania informačných polí. Tu ich nájdete obrovské množstvo. Budú predmetom skúmania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.