Práca s teoretickými pojmami. Štúdium pojmov a súvislostí. Učiť sa pojmy naspamäť. Učiť sa zákonitosti ezoteriky. Učiť sa premýšľať o ezoterike. Umenie hovoriť o ezoterike. Umenie premýšľať vnútorným hlasom o ezoterike. Učiť sa písať o ezoterike. Učiť sa posunkovú ezoterickú reč. Učiť sa pohybovú kultúru v ezoterike.

Každý, kto sa chce ezoterike venovať na profesionálnej úrovni, musí začať od Adama alebo od Evy, podľa chuti a pohlavného zamerania. Teda keď sa rozhodnete pre profesionalitu a tú najvyššiu úroveň bude dobré, aby ste si tieto internetové stránky začali čítať od najstarších príspevkov. Výhodou internetu voči knižkám je obrovský priestor na písanie a uchovávanie či už textov, obrázkov, ale aj zvukových nahrávok v časovej postupnosti. Teda kľudne si sadnite a naklikajte si v prvom rade prezentáciu o Sašovi Pueblovi. Z čítania pochopíte, že Pueblo je ezoterik, ktorý je na duchovnej ceste už mnoho rokov, je všestranný a to hlavné, že nepatrí do žiadneho zoskupenia a nebol nikdy a nikým zasväcovaný. Dovolí vám nielen nahliadnuť do ezoteriky, ale otvára možnosť aj rozumovo pochopiť, o čom je oblasť duchovna a zvlášť ezoteriky.

Toto je dobré si uvedomiť a pochopiť, že už nemusíte hľadať ezoteriku niekde inde. Tak ako teraz vy stojíte na prahu ezoteriky a chystáte sa na teoretické štúdie, tak Pueblo absolvoval teoretickú prípravu a prečítal všetku dostupnú ezoterickú literatúru, ktorá bola k dispozícii. Vy máte možnosť prejsť iba internetovou stránkou a prebrať najprv teoretické základy. Pueblo si nikdy dopredu nerobil žiadny názor na danú ezoterickú knižku a prijal ju takú ako je. Nerobte začiatočnícke chyby a nevytvárajte si žiadny názor na knižku alebo text na týchto stránkach. Uvedomte si, že ste nastúpili do klasickej školy, kde sa budete drviť odborné termíny ako v každej inej škole. Pokiaľ ste sa na túto stránku došli iba túlať, tak vás sklamem. Nie je to tu o oddychu a tajomstvách chorej ľudskej mysle, ale o ochote učiť sa ako žiačik prváčik a to platí aj o zdanlivo pokročilých ezoterikoch.

Keď ste si prečítali o Pueblovi, je čas, aby ste si dobre prezreli bočnú lištu a napríklad si zapísali všetky pojmy, ktorými je ezoterika na tejto stránke podelená do škôl, sekcií a poradní. Ezoterika ako duchovná cesta je podelená do určitej štruktúry a táto štruktúra nie je náhodná. Má svoju zákonitosť, prešla určitým vývojom a zmenami. Pozorne si všimnite názvy sekcií, poradní a škôl. Nespoliehajte sa, že označeniu dobre rozumiete. Môže to byť veľká chyba. Treba si postupne zachádzať do jednotlivých škôl a jasne pochopiť, o čom je názov. To vám pomôže lepšie sa orientovať v základných pojmoch, ktoré používa Pueblo a meditujúci na tejto stránke.

Môžete si všimnúť základný rozdiel medzi prístupom Puebla a iných autorov v oblasti ezoteriky. Pueblo sa usiluje jasne definovať a popísať, o čom sú jednotlivé školy, sekcie a poradne. Doslova dbá, aby bolo všetko jasné a zrozumiteľné ako jasná obloha. Ostatní autori veci neodbaľujú, zahmlievajú a vyrábajú veľké tajomstvo. Teda často nejasnosti a veľké nedorozumenia, čo tým chcel autor povedať.

Základné ezoterické pojmy sa treba doslova nabifľovať a vedeť jasne premýšľať, hovoriť a písať o tom, čo tieto pojmy obsahujú a čo sa pod nimi skrýva. Nemá cenu ísť do hĺbky teoretického štúdia bez jasného chápania obsahu jednotlivých pojmov. Pokiaľ sa nechcete učiť a ezotericky vzdelávať, tak si choďte radšej čítať inde. Na týchto stránkach je všetko podstatné z ezoteriky, naštudované a tak isto odcvičené Pueblom. Keby ste mali absolvovať prvú skúšku u Sašu Puebla, museli by ste ovládať základné pojmy ako obohratá gramofónová platňa. Povedzme, že máte za sebou prvú skúšku z ezoterických pojmov.

Nasledovalo by ďalšie teoretické štúdium a to by bolo nesporne spojene s anatómiou ľudského tela. Nikto to po vás nechce na úrovni vysokej školy, ale úplne postačí úroveň strednej školy. Teda zavítate do sekcie Anatómia a pekne krásne sa naučíte elementárne pojmy a predstavy o ľudských orgánoch a častiach mužského a ženského tela. Prípadne využijete obrázky z internetu o ľudskom tele. Nie je na škodu zohnať si ešte ďalšiu odbornú literatúru. Znovu váš čaká štúdium anatomických pojmov, ktoré potom budete už dlhodobo uplatňovať na týchto internetových stránkach. Nepridajte sa ku skupine anatomicky negramotných jedincov, ktorí ani často netušia, kde majú svoje obličky.

Potom pokračujete ďalej, postupne si čítate jednotlivé príspevky a robíte si poznámky. Zároveň si skúšate precvičovať jednotlivé cvičenia a to tak, ako to najlepšie viete. Znovu absolvujete slová o vlastnostiach jednotlivých škôl, sekcií a poradní. Postupujete od jednej školy k ďalšej, k ďalšej sekcii a ďalšej poradni. Zároveň si neustále opakujete, že ezoteriku úplne pochopíte iba vtedy, keď ju budete aj cvičiť a stane sa súčasťou vášho životného štýlu. Uvedomujete si, že úplne pochopiť ezoteriku a rozumieť jej sa dá iba vtedy, pokiaľ ste ju cvičeniami prežili na vlastnej koži. Inak to zostane iba v rovine teoretickej. Ezoterik je jednak teoretik, ale hneď aj praktik. Treba si to zapísať a praktizovať trvalo a stále.

Netreba zabudnúť teoreticky zvládnuť aj poradne na tejto internetovej stránke. Každý ezoterik, ktorý má zdravý rozum, bude robiť ezoteriku tak, aby mu neničila fyzické a psychické zdravie a zároveň robila jeho vnútorný aj vonkajší život mimoriadne úspešný. Ezoterik sa praktizovaním ezoteriky nemá stať duševným kriplom, ktorý skončí v blázinci. Preto si dôkladne preštudujte najprv teoretické základy starostlivosti o svoje fyzické a psychické zdravie. Najviac podnetov získate práve vo všetkých druhoch poradní. Znovu sa naučíte naspamäť názvy jednotlivých terapií a potom to ako pravý a skutočný ezoterik začnete praktizovať na sebe. Nebuďte lenivý a naučte sa starať o svoje zdravie a o svoj šťastný osud. Neponáhľajte sa, ale trpezlivo a dôsledne sa vyvíjajte vpred. Nemá cenu obchádzať v ezoterike terapie. Mnoho ezoterikov sa muselo na čas vzdať duchovnej cesty a museli sa venovať liečbe a terapii. Skutočne sa neoplatí ponáhľať sa za každú cenu. A tu ide o cenu zdravia.

Pridaj komentár