Zasvätenie hypnotické. Zasvätenie Anjel do neurónov miechy. Zasvätenie Anjelské silové zviera do neurónov brušného mozgu v stene čriev. Hypnotické rituály. Zasväcoval Saša Pueblo. Vybratých 9 zasväcovateľov, ktorí pomocou hypnotických techník zasväcovali do svetov Anjelov. Zo zasvätenia boli vytvorené fotografie a možno si ich nájsť v Galérií zasvätení.

Pokračovali sme v ďalšom anjelskom zasvätení, ktoré posilňovalo prvé zasvätene do Anjelov neurónov miechy v chrbtici. Zrealizovali sme 9 hypnotických techník, aby sa zasväcované osoby uviedli do vhodného stavu mysle. Museli dosiahnuť určitú hĺbku hypnotického stavu, aby sa dalo dostať dovnútra psychiky.

Tentoraz bola základom hypnotických techník konštrukcia z drevených palíc, ktorá pripomínala drevenú kobylu alebo koňa. Teda z palíc sme vytvorili kostru zvieraťa a obalili ho kovovou sieťkou, na ktorú sme potom pripínali, lepili a priväzovali postupne kúsky papiera. V niektorých prípadoch lepili na kostru zvieraťa pokrčený papier. Potom sa lepili kamienky, do kostry sa vkladali špajdle, mušle, kosti a hlavne vata. Pri niektorých hypnotických rituáloch sa dávali na kostru a pod kostru zvieraťa obrázky veľkých anjelov. V prípade jedného rituálu sme mali k dispozícii kokosové orechy.

Popri drevenej kostre zvieraťa mali zasväcované osoby v ruke často hypnotické pomôcky ako kyvadlo zložené zo špagátika, kamienka, zrkadla, paličky. V niektorých prípadoch sa zasväcované osoby sami hypnotizovali pomocou kyvadla, pomocou mykania špagáta. Hypnotizovali sa sami pomocou pohybu prstov, rúk a celého tela. Nejde tu o rituálny pohyb ako pri zasväcovaní do objektov v aure od historických zasväcovateľov, ktorí mali poškodené nervstvo. Tento model sa pri silných hypnotických technikách nedá používať a ani využívať. Hypnotické techniky sú už príliš utišujúce a vedú do raných štádií klinickej smrti.

K zasväteniu sme vybrali historických zasväcovateľov z celého sveta. Dbalo sa, aby mali dobre rozvinutý anjelský svet v neurónoch miechy, a tak isto mali dobre rozvinuté silové zvieratá anjelov v stene hrubých a tenkých čriev. Tu sa nachádza brušný mozog. V jednej aj druhej oblasti pri vešteckom výkone bolo možné vnímať postavy veľkých anjelov a veľkých silových zvierat.

Historickí zasväcovatelia boli z Číny, Barmy, Južnej Kórei, Etiópie, Španielska, Grónska, Južnej Ameriky, Madagaskaru a Tichomoria. Všetci už nežijú a fungovali v histórii ľudstva práve v oblasti anjelskej ezoteriky. Väčšinou aktívne zasväcovali ľudí okolo seba.

Zasväcovateľ Saša Pueblo riadil zasvätenie. Snažil sa, aby sa zasväcované osoby dostali do určitého vhodného hypnotického stavu, ktorý bol pre každú osobu rozdielny. Zasväcovaná osoba sa dohodnutým spôsobom hypnotizovala a zasväcovateľ iba celý proces zasvätenia dolaďoval a samozrejme upravoval hypnotický stav zasväcovanej osoby. Zároveň aktivizoval informačný odkaz historického zasväcovateľa z rôznych zdrojov a to z hrobného miesta, objektov, ktorých sa dotyčná osoba počas života dotýkala, z magmatických polí, v ktorých je zapísané všetko o živote dotyčnej osoby. Najprv Saša Pueblo upravil prísne hypnotický stav zasväcovanej osoby a všetky posmrtné záznamy vložil do zasväcovanej osoby. Potom tento záznam vytiahol von do seba a pomocou hypnotických techník preniesol anjelov aj ich silové zvieratá do psychiky zasväcovanej osoby a tiež do fyzického tela. Keď bolo treba, tak Saša Pueblo robil aj liečiteľské a terapeutické zásahy a to hlavne tým, u ktorých bolo cítiť, že šťastný osud odmietajú, a tak isto nemajú chuť sa pohnúť a vyvíjať aktivity smerom k šťastiu. Bolo cítiť, ako sa Anjeli od historických zasväcovateľov navzájom spájali a predkladali určité znaky, ktoré Saša Pueblo hypnotickými ťahmi obkresľoval. Potom anjeli a ich silové zvieratá predkladali špeciálny znak. Podobal sa obdĺžniku vo veľkosti knižky a do knižky sa písali znaky a písmenká, ktoré mali na konci malé guľôčky. Anjeli a silové zvieratá navzájom vytvárali obdĺžnikovité tvary s týmto druhom znakov. Podobalo sa to uzavretiu nejakej zmluvy. Ale to je iba pocit. V skutočnosti sa kreslili iba hypnotické znaky tohto druhu.

Po 4. zasvätení už zasväcovacie osoby dobre zvládali hypnotizovanie seba samých a dovnútra psychiky sa stavy historických zasväcovateľov dostávali jednoducho a bez problémov. Pokiaľ chce niekto riešiť nejaký problém, tak si spomenie na zasvätenie a začnú fungovať anjeli a silové zvieratá anjelov.

Poslední traja zasväcovatelia už dokázali zhustiť energiu anjelov a ich silových zvierat do pocity vaty, ktorá poriadne svietila a bola mimoriadne aktívna. Pokiaľ chce zasvätená osoba, aby sa zasvätenie spustilo, stačí, aby si iba na stav zasvätenia spomenula a systém sa spúšťa sám.

Celkovo sa zrealizovalo 10 zasvätení prevzalo sa 10 anjelov a ich silových zvierat. Zasväcované osoby sa naučili sami seba dobre hypnotizovať. Celkovo anjeli a silové zvieratá fungujú ako súčasť šťastného osudu, ale treba samozrejme šťastný osud chcete a pracovať na ňom aj klasickými prostriedkami. Veštecký výskum úspešných jedincov a stav ich neurónov vykazuje veľké postavy anjelov a silových anjelských zvierat.

Najproblematickejšie je hypnotické zasvätenie u tých osôb, ktoré odmietajú šťastný osud a nie sú ochotné sa o seba starať a bojovať za šťastný osud. Tak isto je problém zasväcovať osoby, u ktorých zmeny treba ukladať pod silným nahypnotizovaním. Treba intenzívne a hlboko hypnotizovať zasväcovanú osobu a použiť aj jej pomoc, aby sa dosiahla potrebná hĺbka.

Pridaj komentár