Po vypracovaní vešteckého profilu A 615 som sa ďalej veštecky pozrel na váš zdravotný stav. Použil som na to veštecké techniky porovnávania zdravých a chorých miest. Rozhodujúci faktor vášho zdravotného stavu bude hlavne zle zvládnutý stres. V ďalšej diagnostike sa budem venovať hlbším príčinám tohto stavu.

Diagnostika veľký mozog: kyvadlo obkreslilo neuróny veľkého mozgu. Všetko v poriadku po zdravotnej stránke.

Diagnostika stredný mozog: kyvadlo obkreslilo skoro všetky neurónové oblasti okrem troch.

Diagnostika mozoček: kyvadlo ho obkreslilo, všetko v poriadku.

Diagnostika miechy: kyvadlo dobre obkreslilo miechu okrem panvovej oblasti. Táto oblasť je mierne disharmonická.

Diagnostika brušný mozog: kyvadlo obkreslilo neurónové oblasti v stene tenkých a hrubých čriev. V poriadku.

Diagnostika ganglie: kyvadlo odmieta obkresliť veľké ganglie a to dve v mozgu, dve za žalúdkom a dve za mechúrom. Tiež drobné ganglie okolo orgánov tela. Treba podrobnejšie preskúmať príčiny tohto stavu.

Diagnostika krvné riečište: kyvadlo obkreslilo krvné vlásočnice a krvné dráhy. V poriadku. Slabá aktivita krvných vlásočníc v hrubom čreve. Cítiť tu množstvo prestarnutých buniek.

Diagnostika nervové riečište: kyvadlo celkovo obkreslilo nervové zakončenia v tele. Slabá aktivita je okolí čriev a miechy. Iba disharmónia. Nervové dráhy sú oslabené v mieche, ktorá sa nachádza v chrbtici.

Diagnostika lymfatické riečište: kyvadlo obkreslilo všetky lymfatické zakončenia a dráhy.

Diagnostika hormonálna sústava: kyvadlo neobkreslilo jednu nadobličkovú žľazu, stav viac ako disharmonický. Nie ešte choroba, ale bolo by potrebné sa jej venovať. Ostatné hormonálne žľazy v poriadku.

Diagnostika telových tekutín: mozgovomiešny mok v mozgu a mieche je v poriadku. Lymfatická miazga, ktorá sa tvorí v pečeni, je pasívna. Je v disharmonickom stave. Medzibunkový mok kyvadlo obkreslilo všade. Iba oblasť srdca je problémová a disharmonická.

Diagnostika orgánov tela: kyvadlo neobkreslilo srdcový sval. Stav miernej disharmónie. Ďalej neobkreslilo hrubé črevá, stav bežiacej disharmónie, ešte nie lekársky zistiteľná chorobnosť.

Diagnostika tukový orgán: kyvadlo ho obkreslilo dobre. Produkuje 22 potrebných zložiek, ale nelieči organizmus. Všetko v poriadku.

Diagnostika imunita: kyvadlo obkreslilo nosné mandle, krčné mandle a okolie, lymfatickú mriežku v hrdle, dýchacej trubici a žalúdku. Neobkreslilo lymfatickú mriežku v stene hrubého čreva. Slepé črevo a priľahlá oblasť je veľmi pasívna. V črevnom trakte je neštandardná bakteriálna flóra, huby, baktérie a iné. Prenikajú zatiaľ iba do stien hrubého čreva. Žliazka podbrušia v ženských orgánoch je v poriadku. Imunita voči neštandardným bunkám je príliš rozsiahla a agresívna. Biele krvinky agresívne atakujú nervové bunky v mieche, v hrubom čreve a vybíjajú sa na gangliách okolo orgánov. Problém je v zle zvládnutom strese. Psychika reaguje na stres aktivitou v kostnej dreni. Vhodná psychoterapia.

Pridaj komentár