Už máme za sebou jedno zasvätenie do pyramíd. V tomto zasvätení sme sa skôr snažili o to, aby sme si vôbec psychiku prepojili na pyramidálny tvar, čo je v podstate správny postup. V tomto zasvätení sme sa viac usilovali preniknúť do pyramidálnej ezoteriky v období rozkvetu starého Egypta. Zasvätenie bolo postavené na tom, že pokiaľ do pyramídy vložíte predstavu anjela, tak sa transformuje na niektoré egyptské božstvo. Prípadne veľmi rada vojde do egyptského božstva. Mám na mysli božstvá Egypta, ktoré vznikli v mysliach Egypťanov. Teda žiadne sochy alebo papyrusy.

Treba si uvedomiť, že myseľ Egypťanov bola pod pyramidálnym vplyvom a reagovala inak ako bežná myseľ neškolená cez pyramídy. Pokiaľ sa do Egypťana dostala anjelská predstava alebo anjelské informačné pole mŕtvej osoby, tak sa okamžite zmenila na egyptské božstvo. Teda buď dostane telo človeka a hlavu zvieraťa, alebo dostane zvieracie telo a hlavu človeka. Jednoducho si na túto skutočnosť treba zvykať. Cez pyramidálne vedomie sa šamanské anjelské sféry dostávajú do inej podoby a inej funkcie v záujme niečoho a niekoho.

Už dávnejšie sme si o starom Egypte nerobili žiadne ilúzie. Vedeli sme, že tu prišlo k rýchlemu nakoncentrovaniu ľudí, týchto ľudí bolo treba riadiť a zabezpečiť ich prežitie. A na tento účel sa použili výnimoční jedinci so silnými anjelskými schémami. Pyramída bola skvelý prostriedok na mimoriadne zosilnenie anjelského vplyvu na chod štátnych vecí.

Na zasvätení to vyzeralo, ako keby sme boli na nejakom úrade a nie na zasvätení. Všetkých 12 zasväcovateľov tvorilo peknú zbierku vtedajších úradníkov s mimoriadnymi zasväcovateľskými schopnosťami. Egypt bol výnimočný v tom, ako použil anjelské sféry na riadenie štátu a osudu všetkých Egypťanov. Egyptský úradník ovládal veštectvo, mágiu, prácu s anjelskými sférami. Dokázal ich využiť do praktického života Egyptského štátu. Ani toto nás neodradilo od toho, aby sme nepreviedli v tomto smere zasvätenie.

Na zasvätenie sme použili 6 pyramíd, ktoré boli umiestnené na stole. Pyramídy sme obviazali špagátmi po povrchu a do vnútra pyramídy sme kládli obrázky pierkových a meteoritických anjelských sfér. Menili sa na egyptské božstvá. Aktivovali sme spomienky na egyptských božstvá, ktoré sa uvoľnili zo psychiky egyptských mágov. Nachádzame ich v akáše informačných polí okolo celého rovníka. Vnímali sme, ako anjelské sféry oživovali tieto egyptské božstvá. Tak isto oživovali drobné 20 centimetrové energetické anjelské sféry vytvorené z magnetovca. Tak isto sa modifikovali anjelské sféry vysoké 100 000 km v celom atmosférickom páse Zeme. Tak isto každý účastník dostal ochrannú sféru niektorého božstva starého Egypta. Do pyramíd sme vkladali znaky aj kresby anjelov.

Zasväcovateľ a stav jeho psychiky. Zasväcovanie viedol Saša Pueblo a musel si nahodiť pyramidálne vedomie z predchádzajúceho zasvätenia a nácviku. Potom musel dať dokopy informačné pole mumifikovaných osôb, čo nie je také jednoduché dať posmrtný záznam do aktívnej podoby. Predsa len záznam mumifikovanej osoby je strašne rozbitý a neprístupný. No nakoniec sa všetko podarilo.

Zasväcované osoby sa museli postupne naladiť na tento druh netradičného zasvätenia a vyvolať v sebe patričný pyramidálny stav. Tak isto museli aktívne pracovať s povrchom a vnútrom pyramídy. Museli oživiť Egyptské božstvá novými anjelskými jedincami. Bolo cítiť, ako egyptské božstvá ožívajú. Tak isto sa musia zasväcované osoby naučiť vnímať anjelské sféry Egypta.

Múmie zasväcovateľov. Zasväcovatelia z múmií zase neboli takí bezvýznamní. Zvyčajne zastávali úradnícke posty a k tomu mali anjelsky ošetrené božstvá Egyptu. Nezabúdajte na spoločné vedomie prírodných ľudí, ktoré vtedy bolo. Nezabúdajte, že nevedeli písať a čítať. A takýchto ľudí bolo treba riadiť. Používali sa na to anjelské sféry a tie dovoľovali triezvosť a odhad správnych postupov. Kto v Egypte nemal anjelské sféry, bol podozrivý a zo spoločnosti vylučovaný ako chorí ľudia tejto doby. Ezoterické znalosti slúžili na riadenie štátu, výber daní, hľadanie najlepších ezoterikov, vojakov a podobne. Ale aj kontrolu snov a chorobných stavov.

Zasväcovatelia, od ktorých sme prevzali zasvätenie do egyptských anjelov:

Z oblasti Egypta. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,H ). Išlo o zasväcovateľa, ktorý mal na starosti oblasť vojenskú a aktivizáciu anjelských sfér v tejto oblastí do ľudí.

Z oblasti Egypta. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,H ). Išlo o zasväcovateľa, ktorý robil rituály so soškami božstiev egyptských anjelov.

Z oblasti Egypta. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,H ). Išlo o zasväcovateľa, ktorý vyberal ľudí na určité dôležité aktivity.

Z oblasti Egypta. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I ). Išlo o zasväcovateľa, ktorý hľadal vhodných adeptov magických škôl Egypta.

Z oblasti Egypta. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I). Išlo o zasväcovateľa, ktorý mal na starosti prenos magických rituálov do nových rituálov.

Z oblasti Etiópie. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,I ). Išlo o zasväcovateľa, ktorý sa staral o snovú oblasť v Egypte a dokázal túto oblasť upravovať.

Z oblasti Egypta. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,G ). Išlo o zasväcovateľa, ktorý sa staral o chorých ľudí a dokázal ich liečiť.

Z oblasti Egypta. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,G ). Išlo o drsného zasväcovateľa, ktorý používal mágiu a pyramídy na magické viazanie anjelov do božstiev Egypta.

Z oblasti Egypta. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,G ). Tak isto spájal anjelov magickými rituálmi.

Z oblasti Afriky. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J ). Mal určitú úlohu v systéme Egypta.

Z oblasti Afriky. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K ). Mal na starosti vážne choré osoby a ich likvidáciu. Na vyhľadanie používal anjelské sféry.

Z oblasti Afriky. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,K ). Tak isto v úradníckom systéme Egypta mal úlohu v tajných službách vyhľadávať ohniská nepokoja.

Nie je tu záruka, že informačné pole spomienok mŕtvej osoby je v danom štvorci zemepisnej šírky a dĺžky. No určite sa tu nachádzajú pozostatky dotyčnej osoby.

Zmysel pre ezoteriku. Pre ezoterikov nemá zmysel, aby sme zavádzali anjelské sféry do úradného prostredia. To bola jedinečná doba a jedinečné prostredie. Pre nás to bude mať hodnotu v tom, že anjelské sféry dostaneme do mimoriadne úzkeho kontaktu s ezoterickými smermi, ktorými sa zaoberáme a to je pre nás nesporne motivačné.

Pridaj komentár