Ezoterika šamanská. Anjel. Vyžaduje, aby ste sa skoncentrovali do svojich spomienok, dôsledne zablokovali čo najviac spomienok na civilizáciu a zároveň otvorili čo najviac spomienok na divokú prírodu a vlastné spomienky na prírodu. Ako keby ste všetko počuli, chutnali, hmatali, čuchali a dotýkali sa. Nepoužívajte všetky neuróny v 6.neurónových oblastiach. Prírodný šaman má menšie množstvo aktívnych neurónov. Na koncentráciu používate určité pohyby, určité zvuky a kombinovanie určitých predmetov. Po tomto naladení treba všade vsunúť spomienky na detstvo a najlepšie v prírodnom prostredí. Tieto pocity rozviniete do celého tela a udržíte trvale práve v 6. neurónových oblastiach. Nasledujú pocity anjelských sfér či už pierkových, alebo meteoritických.

Uvedomujete si, že anjelské sféry vznikli u prírodných jedincov, ktorí mali aj v dospelosti detskú psychiku. Keď sa neustále dotýkali pierok a meteoritov, tak v sebe postupne vytvorili anjelské postavy, ktoré šamana po smrti opustia a zostanú okolo nás. Možno vnímať anjelské sféry veľké asi dva metre, drobné, 20 cm veľké anjelské sféry. Potom sú tu gigantické anjelské sféry až 100 000 km od povrchu Zeme. Vytvorili ich prírodní ľudia, ktorí mali v dospelosti detskú psychiku a zároveň kozmickú psychiku ako u kozmonautov, ktorí boli na obežnej dráhe Zeme okolo 4 mesiacov. Títo z ľudských kostí dokážu vybrať spomienky ľudí na anjelské sféry a vytvoriť týchto anjelských obrov.

Ezoterika praveká. Anjel. Je oblasť, ktorú začíname podrobne skúmať a preverovať. Je jasné, že praveký človek bude mať menšie množstvo neurónov ako prírodný a dnešný človek. Ale čo je dôležité, pozná a vie o svojom okolí veľmi málo. Prvý praveký človek si je vedomý iba jedného kameňa, jedného dreva, jednej kosti. Toto vedomie získa tým, že jeden kameň nosí stále so sebou a nevymieňa ho za iný. Teda je dlhodobo v kontakte s jedným kameňom. Ale je to viac ako zviera, ktoré má kameň na jedno použitie.

No tu vzniká iný problém, doteraz sme cvičili hlavne rozšírenie vedomia do všetkých 6. oblastí výskytu neurónov a to veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie. Teda zvyšovali sme plochu neurónov, ako keď sa v počítači zvyšuje množstvo pamäte. No tu v pravekej ezoterike je potrebné, aby sme vedomie zúžili čo najviac. Pod vedomím tu rozumieme všetky naše zážitky a všetky naše túžby a ciele. Teda zoberiete si do ruky kameň a skoncentrujete sa iba na kameň. Ostatný svet okolo seba a ani seba nepoznáte. Nemáte o tom žiadnu silnejšiu vedomosť. Ďalej sa očakáva, že sa stiahnete aj zo 6. neurónových oblastí. Nie úplne, ale iba do určitých miest vo veľkom mozgu, strednom mozgu, mozočku, mieche, brušnom mozgu a gangliách. Tomu hovoríme, dyslektický stav, keď pre vnímanie sveta rozumovo použijete iba malé plochy neurónov v 6. neurónových oblastiach. Teda z veľkého mozgu použijete napríklad predný mozog a z ostatných častí sa stiahnete. Ako keby boli nefunkčné a nedali sa použiť. Treba si na tento stav zvyknúť a po cvičení sa vrátiť do stavu rozšíreného vedomia. Takto si do ruky beriete rôzne predmety a vždy inak si upravujete zúžené vedomie v 6. neurónových oblastiach.

Toto cvičenie sprevádza stav a to je úplne prázdne vnútro vo vašom fyzickom tele. Podobá sa to vnútru zvierat, kde sa nachádza prázdny obal, ktorý sa po smrti zvierat uvoľní a obsahuje iba zábery ich života. Ako keby mali v sebe kameru, ktorá to natočí a nič viac. Napríklad cvičené zvieratá v cirkuse majú v tomto obale už jednoduché geometrické tvary, pretože sú cvičené človekom a mnohonásobne vykonávajú povely človeka. Niečo podobné ako u pravekého človeka, ktorý mnohonásobne stláča množstvo rokov kameň v ruke. Teda množstvo aktivít s predmetom v ruke vytvára vedomie kameňa. Kameň sa stal jeho súčasťou. Takáto zúžená psychika vytvára schopnosť oživiť energeticky predstavy o veciach.

Info polia zvierat staré 420 miliónov rokov. Anjel. Znovu sme sa veštecky venovali prieskumu aj info polí mŕtvych zvierat, ktoré žili 420 miliónov rokov pred naším letopočtom. Po ich smrti zostal záznam o nich v podobe spomienok, v ktorých sú uložené informácie o ich prostredí. Na takýto výskum je potrebné extrémne zúžené vedomie a posunutie vnímania času do tohto obdobia. Sledujeme tieto info polia predhistorických zvierat od ich vzniku asi 600 miliónov rokov, potom 500 miliónov rokov a teraz 400 miliónov rokov. Teda vybrali sme si info polia v akáše spomienok iba v tomto časovom úseku. Info pole nášho predka sa v tomto období zmenilo a vytvorili sa dve samostatné info polia. Teda teraz v tomto období sú už tri a info pole je v oblasti spodnej časti Južnej Ameriky. Aj ostatné info polia sa rozdelili a došlo k vytvoreniu nových druhov zvierat vtedajšej doby.

Info polia staré 1 miliardu rokov. Anjel. Skúmali sme veštecky aj info polia v období 700 miliónov rokov, 800 miliónov rokov a 900 miliónov rokov a sú bez záznamov v akáše spomienok. Konštatujeme, že v tomto období neboli ešte žiadne rozvinutejšie formy života s dostatočnou neurónovou kapacitou a množstvom. No v období 1 miliardy sa situácia mení a tiež si veštecky ladená osoba musí naštelovať kozmické vedomie cvičené v Kozmos škole, aby mohla čítať tieto info polia. A zrazu môžete čítať polia mimoriadne vyspelého obdobia jedincov pred obdobím 700 až 900 miliónov rokov. No veštecky sa to číta ťažko. Jednoducho sa to ťažko popisuje, o čom to je. Musíme ísť veľmi hlboko časom až do obdobia 1 900 000 rokov pred naším letopočtom. Napríklad vedci odhadujú vek Zeme na 4 miliardy rokov. Tak isto predpokladáme, že Zem mala iné magmatické jadro a v období 1 000 0000 až 700 000 miliónov rokov pred naším letopočtom došlo k úplnej zmene magmatického jadra sprevádzanej totálnou deštrukciou všetkého živého. Čo asi prežili iba najnižšie formy života, ktoré sa rozvinuli do dnešnej podoby.

Pridaj komentár