Nutnosť vešteckej fantázie. Fantázia umelca. Technika oblakov. Technika fľaku. Technika nočného lesa. Technika popraskanej steny. Technika horúceho vzduchu. Okamžitá fantázia. Fantázia zo spomienok. Kontrola fantázie. Pozeranie do minerálov. Pozeranie do sviečky. Použitie byliniek. Čumím do steny. V noci sa bojím a čumím do tmy.

Aby ste dosiahli vo vešteckých výkonoch požadovaný úspech, je treba sa naučiť mať určitú fantáziu, ako ju majú umelci v rôznych druhoch umeleckej činnosti. Často je ich fantázia postavená na poruchách koncentrácie, náhodnom spojení dvoch obrazov, zvukov, vôní a hmatových pocitov. Treba si uvedomiť, že niektoré osoby majú fantáziu otvorenú na základe chorobnosti v mozgu. Teda majú tu nezvratné fyzické poškodenia. Trénovaný veštec si poškodenie iba počas vešteckého výkonu nasugeruje a uverí, že takéto poškodenie má. Po skončení vešteckého výkonu sugeráciu tohto typu ukončí a všetko psychicky vráti naspäť.

Cvičený veštec musí prejsť špeciálnym výcvikom na kontrolovateľné uvoľnenie fantázie. V prvom rade mu pomôže v tomto smere prezeranie obrázkov umelcov, počúvanie umeleckej hudby alebo sledovanie tanečníkov pri balete. Tu všade sa využíva technika fantázie a schopnosť predstaviť si reálne nemožné kombinácie, ktoré neprináša bežný život. Teda pozeráte alebo počúvate umelecké prejavy a zároveň si aktuálne vybavujete to najlepšie pred sebou. Stačí si iba niečo predstaviť a počuť. Prípadne očami obkresľujete kresby v umeleckých obrázkoch.

Technika oblakov. Vyberte sa von, keď je na oblohe kopa oblakov a snažte sa postupne vidieť v oblakoch rôzne postavy ľudí a zvierat.

Technika popraskanej steny. Vyhľadajte si staršiu stenu, na ktorej sú rôzne praskliny a pukliny. Zahľaďte sa a do týchto čiar nakreslite niekoho tvár alebo postavu. Prípadne sa tam usilujte vidieť ľudí, zvieratá, tvary a veci bežného života.

Technika nočného lesa. Je dobré sa za horúceho leta vydať do nočného lesa s baterkou alebo aj bez nej. Usilujte sa ísť a vyvolať si určitý pocit strachu a bojazlivosti. Prípadne si dajte nejakú tu kvapku alkoholu. Navoďte si predstavu, ako keby vás niekto prenasledoval. To všetko vám v tieňoch nočného lesa dovolí otvoriť fantáziu, ako sa patrí.

Technika fľakov. Zoberiete si čiernu farbu a narobíte na bielom papieri plno fľakov. Ešte kým farba nezaschne položíte na ňu iný biely papier a spravíte si odtlačok, ktorý položíte vedľa originálu. Potom sa pozeráte na jeden aj druhý a precvičujete fantáziu. To, čo vidíte pred sebou, je veľmi dobrý spôsob výcviku vešteckých schopností.

Technika horúceho vzduchu. Treba využiť horúčavu voľnej prírody alebo sauny, prípadne ohňa. Aj mierny úpal je vhodná technika na roztvorenie fantázie. K tom primeraný smäd a môžete začať vnímať v horúcom vzduchu nad určitou plochou rôzne obrazy, ktoré sa vytvorili vo vašom zadnom rakovom mozgu. Aj takto možno roztvoriť zablokovanú fantáziu.

Fantázia zo spomienok. To, čo som opisoval, sú všetko cvičenia k aktuálnej fantázii daného momentu. No treba sa naučiť robiť fantáziu aj zo spomienok, ktoré sa uložili do pamäte už neskoršie, asi tak pred týždňom. Vtedy je dobré použiť techniku pozerania sa do bielej a čistej steny bez fľakov. Tak isto pomáha technika pozerania sa do ranného Slnka, zapadajúceho Slnka, prípadne Mesiaca. Tak isto je dobrá technika pozerania sa do zrkadla, do vylešteného plechu a do priesvitného minerálu.

Použitie byliniek. Tí, ktorí majú zabetónovanú fantáziu, môžu použiť aj odvary z byliniek, ktoré dostanú človeka mierne do voľnej fantázie. Samozrejme, všetko s mierou a rozumne, iba ako odblokovanie prvých pocitov fantázie. Potom si treba všetko nahodiť iba vnútornou chémiou.

Technika snová. Aj toto je vhodná technika, ktorá dovoľuje mierne prispať počas dňa a sledovať, ako sa tvoria voľné fantázie a udržať tento stav aj počas vešteckého výkonu. Potom je tu možnosť robiť veštecké cvičenia počas noci a využiť prispatosť na voľnú tvorbu fantázie. Nevýhodou je upadnutie do spánku.

Hra na slepého. Túto techniku môžete využiť pre veštecký sluch. Zatvoríte oči a hádate, kto zvuk vyvoláva a k čomu ho možno priradiť.

Tieto techniky použije ten, kto má problémy s otvorením fantázie.

Pridaj komentár