Ako objekt svojich kvalitatívnych bádaní sme si vybrali knižný materiál v oblasti ezoteriky. Ten nám dovoľuje preskúmať prístupy jednotlivých autorov k ezoterike. Knižky v oblasti ezoteriky v prvom rade obsahujú hlavne osobné skúsenosti ezoterikov o vlastnej duchovnej ceste. Tento trend nesporne prevažuje. Jedine knižky o liečiteľstve obsahujú bohaté skúsenosti, ako vplývať na fyzické a psychické zdravie človeka. Dokonca nutne obsahujú aj poznatky medicíny o orgánoch a systémoch tela. No nie v takom rozsahu ako literatúra z oblasti alternatívnej medicíny, kde autori sú zvyčajne študovaní lekári.

Potom sa skromne nájdu ezoterici, ktorí vo svojich knižkách popisujú skúsenosti iných ezoterických osobností. Teda hľadajú inšpiráciu aj u iných ezoterikov. Napríklad Česi Minařík a Bardon. Tak isto ezoterická literatúra obsahuje málo návodov, ako čo cvičiť. V ezoterike sú hodnotné diela ako sú lexikóny, ktoré obsahujú prehľady duchovných aktivít. Napríklad Lexikón mágie alebo Parapsychológia od Břetislava Kafku.

Naša stratégia je trochu iná. Máme dve meditačné skupiny, ktoré doteraz spracovávali všetko z ezoterických knižiek a spoločne všetko cvičili. Teda chýba prístup „toto je cesta a skúsenosti Sašu Puebla“. Sú to skúsenosti a cesta aspoň 20. ezoterikov rôznej úrovne. Teda to, čo vytvárame, bude prístupnejšie ezoterickým osobám, ako keď iba niekto opíše svoju vlastnú cestu. Náš prístup je kolektívny a nie individuálny a to je skutočne zásadný rozdiel. Nerozhoduje Saša Pueblo a jeho osobná skúsenosť, ale skúsenosť všetkých 20. ezoterikov.

Teda do ezoteriky sme priniesli kolektívne dielo s množstvom cvičení a možnosťou si ezoterické schopnosti vypestovať a nie ich robiť ako patológiu a poškodenie osobnosti. Aj toto je nový prístup, kde sa duchovná cesta a zvláštne schopnosti pestujú ako normálny nácvik. Tak isto sa opierame o celé spektrum ezoteriky a jej predstaviteľov. Žiadne ezoterické dielo nezostalo stranou a tiež je sem zahrnutá oblasť náboženská v plnom rozsahu. Do oblasti ezoteriky sme zahrnuli prísne medicínu, psychológiu. A úplne výnimočne je to psychiatria a sexuológia, čo pred nami v oblasti nespravil žiadny ezoterik.

Tak isto sa dôrazne vyhýbame popularite, masovosti a komerčnosti v oblasti ezoteriky. Pokladáme tieto trendy za nezdravé a vedúce ezoteriku do slepej uličky. Odmietame smer podkladania sa terajšej úrovni ezoterikov a devastovanie jej prestíže v očiach vedeckej verejnosti. Ezoterická obec má možnosť duchovne aj vzdelanostne podrásť. Odmietame vydávať knižky a všetko zverejňujeme a poskytujeme v slede udalostí. Uvedomujeme si, že internet a možnosť neobmedzeného priestoru prospeje úrovni ezoteriky omnoho viacej ako knižky, kde nemožno písať v plnom rozsahu. Tak, ako sme v oblasti náboženskej zavelili k odchodu od laických veriacich, tak isto sme začali realizovať odchod od laických ezoterikov, ktorí sú na svojej duchovnej ceste. Viem, že nie každému sa bude tento odchod a iný smer pozdávať. Ale tí, ktorí chcú duchovnú cestu robiť reálne triezvo a bez nezmyslov, príjmu naše rozhodnutie s nadšením. Verím, že osoby na duchovnej ceste sa vrátia k princípu, že šaman je osoba so zvláštnymi schopnosťami a ovláda aj vedecké poznatky dnešnej doby.

No to jedinečné, čo sme priniesli do ezoteriky, to je vedecké bádanie a vedecké metódy bádania ezoteriky. Aplikujeme ich aktívne na oblasť informačných polí okolo seba, ktoré vznikajú po smrti zvierat a ľudí. Názov to má aj akáša, je tvorená spomienkami živých ľudí a zvierat. A toto je nesporne zásadný smer, ktorý nám prinesie rešpekt a autoritu aj v oblasti vedeckých kruhov. Aby sme boli skromní, tak iba ich záujem o to, že chceme postaviť ezoteriku na úroveň dnešného sveta.

Pridaj komentár