6 neurón oblastí. 6 neurón a detské predstavy. 6 neurón a pierkový anjel. 6 neurón a meteoritický anjel. 6 neurón a detský sexus. 6 neurón a aurickí anjeli. Obaly podvedomia v 4. roku života. Obaly podvedomia v 12. roku života. Veľký mozog a klinický stav. Stredný mozog a snový anjelský svet. Mozoček a anjelské znaky. Miecha a anjelská mágia. Brušný mozog a životná energia. Ganglie a koža. Ganglie a svaly. Ganglie a kosti. Ganglie a nervstvo. Ganglie a hormonálne žľazy. Ganglie a tukový orgán. Zúžené praveké vedomie. Mediálny stav. Kostné vedomie. Vedomie chromej miechy. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

6 neurón oblastí. Anjel.
Základom anjelskej praxe je schopnosť skoncentrovať sa do 6. neurónových oblastí a to je veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie. Treba sa naučiť kľudne sedieť a koncentrovať sa do týchto oblastí tak, ako keby ste ich videli, počuli, čuchali, chutnali a hmatali. Jednoducho sa treba vedieť dostať so svojimi túžbami a cieľmi do týchto neurónových oblastí a začať tu psychicky pracovať.

6 neurón a detské predstavy. Anjel.
Do týchto 6 neurónových oblastí treba všade dostať detské spomienky. Teda neuróny tieto obrazy a pocity musia prijať a udržať. Neuróny pod týmto vplyvom budú pracovať inak ako doteraz. Do stredného mozgu viacej snové detské predstavy. Do veľkého mozgu také detské múdrosti. Do mozočku viacej detské geometrické značky. Do miechy predstavy hrania v prírode. Do brušného mozgu zase predstavy hry so zvieratkami. Do ganglií predstavy zberu plodov a lúčnych kvetov.

6 neurón a pierkový anjel. Anjel.
Do všetkých 6. neurónových oblastí dostaneme anjelské sféry podľa vlastných predstáv. Tak ako detské predstavy, dostaneme tiež anjelské predstavy. Do stredného mozgu to budú predstavy anjelov vytvorených zo snového materiálu. Do veľkého mozgu sú to predstavy anjelov z písmen. Do mozočku predstavy anjelov z geometrických tvarov. Do miechy predstavy anjelov z prírodného materiálu. Do brušného mozgu predstavy anjelských zvierat. Do ganglií predstavy bežných anjelov.

6 neurón a detský sexus. Anjel.
Potom je vhodné napustiť do všetkých 6. neurónových oblastí detské sexuálne energie. To dovolí vytlačiť zo všetkých 6 neurónových oblastí detské a anjelské sféry do aury okolo seba, čo anjelský stav ešte viacej dynamizuje.

Obaly podvedomia v 4. roku života. Anjel.
V 4. roku detského vývoja dostávajú deti do oblasti pľúc šamanských anjelov. Možno sa na nich napojiť a aktivizovať. Prevažná časť detí si tento systém postupne zatvorí. Je vhodné sa sugeratívne vrátiť pomocou fotiek do 4. roku veku a uveriť, že ste 4. ročné dieťa. To aktivizuje túto oblasť. Možno využiť na zvýšenú aktivitu anjelských predstáv.

Obaly podvedomia v 12. roku života. Anjel.
V 12. roku života dostávajú deti 8 obalov do podvedomia. Niektorí sme si tieto obaly naplnili už výhradne anjelskými sférami, ale chceme naplno žiť iba anjelské sféry a anjelskú duchovnosť. Podvedomé obaly možno pozmeňovať podľa toho, ako sa človek mení a zdokonaľuje.

Veľký mozog a klinický stav. Anjel.
Anjelské sféry v aure možno posilniť sugeráciou vytvorenia klinického stavu a klinického obalu, ktorý vtlačíte do aurického obalu. Anjelský stav sa výrazne dynamizuje.

Stredný mozog a snový anjelský svet. Anjel.
V oblasti stredného mozgu do všetkého napustíte snový materiál. Treba ovšem ovládať stredný mozog, ako je to písané v Snovej škole.

Mozoček a anjelské znaky. Anjel.
V oblasti mozočku znaky sexuálnou detskou energiou vytlačíte do aury a spomeniete si na oblasti ezoteriky a života, ktorým ešte nerozumiete. No vyjadríte to znakmi a to vám dovolí kabalisticky uchopiť budúcu skúsenosť a múdrosť.

Miecha a anjelská mágia. Anjel.
V oblasti miechy posilníte anjelské sféry magickými rituálmi. Ide o vzdialenosť dvoch pierok od seba alebo dvoch meteoritov. To dovoľuje mágia vzdialenosti dvoch predmetov.

Brušný mozog a životná energia. Anjel.
V oblasti brušného mozgu posilňujete anjelské sféry intuitívnym konaním ako zvieratá.

Ganglie a koža. Anjel.
V tomto prípade systém anjelskej ezoteriky posilňujete sugeráciou stigmatických stavov na koži. Ide o nehojace sa rany na povrchu kože. V tomto prípade sa okolo vás v aure vytvára guľovitý energetický útvar, do ktorého potom vkladáte anjelské sféry.

Ganglie a svaly. Anjel.
Anjelské sféry možno napojiť aj na nervové platničky vo svaloch a spojiť anjelské sféry s prútikárskymi schopnosťami, ktoré dovoľujú pomocou prútika alebo kyvadla vnímať energie seba, ale aj zemského magmatického jadra.

Ganglie a kosti. Anjel.
Anjelské sféry možno úspešne spojiť aj s kostnými gangliami a smerovať k vedeckému bádaniu sveta. Koncentrácia a premýšľanie v kostných gangliách dovoľuje prísne vedecký spôsob nazerania na svet a problematiku ezoteriky.

Ganglie a nervstvo. Anjel.
Pokiaľ chcete spojiť anjelské sféry a nervové dráhy tela, tak treba to spraviť cez mandaly, do ktorých sa vložia predstavy anjelských postavičiek alebo znakov. Každý milimeter nervstva má svoju mandalu. To je hranatý alebo kruhovitý tvar, do ktorého sa vkreslia anjelské postavy alebo znaky.

Ganglie a hormonálne žľazy. Anjel.
Na svet sa možno s anjelmi pozrieť aj seansovým spôsobom, koncentrácia ide do ganglií hormonálnych žliaz, vlastné vnútro, svet okolo alebo aura sa vnímajú po častiach.

Ganglie a tukový orgán. Anjel.
Anjelské sféry možno účinne a úspešne realizovať pomocou ganglií v tukovom orgáne tela, čo je tuk tela. Tuk tela môže principiálne vyrábať množstvo chemických látok a dovoľuje tak vstup do biochémie vlastného tela.

Zúžené praveké vedomie. Anjel.
Na to, aby ste realizovali anjelskú ezoteriku aj v dôkladnej praxi, je potrebné siahnuť do jogínskych systémov zúženého vedomia. Ide o to, aby ste sa v 6. neurónových oblastiach naučili použiť len časť neurónov a celou silou sa do daného miesta skoncentrovali. Použijete sugeráciu, že ostatné časti mozgu jednoducho nie sú. Takto sa naučíte presúvať koncentráciu vždy podľa toho, čo cvičíte v anjelských sférach. To dovoľuje tú skutočnosť, že predstava anjela v aure sa maximálne dynamizuje a energeticky ožíva.

Pyramidálny stav. Anjel.
Anjelské sféry možno previesť aj do pyramidálneho stavu a nad sebou si vytvoriť energetickú pyramídu, alebo spraviť doslova pyramídu zo špagátov. Potom sa anjelské sféry vo vnútri pyramídy transformujú na postavy egyptských božstiev. Ide o transformačný proces premeny anjelských sfér cez pyramidálne prostredie.

Mediálny stav. Anjel.
Je stav, keď sa skoncentrujete na jeden vybraný bod v hlave a začnete ho neustále zmenšovať. Takýto bod môžete potom vytvoriť v každej zo 6. neurónových oblastí. Body sa neustále zmenšujú a zmenšujú. Tento stav treba udržať neustále. Potom sa otvára okolo vás zvláštny archív, kde môžete uložiť všetko, čo ste okolo anjelských sfér cvičili. No na tento výkon treba mať veštecké schopnosti. A tie si odcvičíte vo Vešteckej škole.

Vedomie chromej miechy. Anjel.
Je aj iná možnosť ukladania toho, čo ste zameditovali. Skoncentrujete sa na miechu v chrbtici. Usilujete sa ju stíšiť a jej činnosť spomaliť. Potom si nasugerujete jej poškodenie. Teda tomu uveríte a otvorí sa okolo vás ďalší energetický priestor. Do tohto priestoru potom môžete vkladať všetko okolo anjelských meditácií. Skorej sa to podobá technickej dokumentácii s parametrami a údajmi o anjelských sférach.

Vedomie kostí. Anjel.
Iná možnosť ukladania spomienok je do bielej kostnej hmoty. Znovu koncentrácia do bielej kostnej hmoty a hlavne ganglií v kostiach. Tu skopírujete ako na filmový pás a uložíte pre budúcu meditáciu.

Pridaj komentár