Reinkarnácia nevedomá. Reinkarnácia vedomá. Reinkarnácia ako program. Reinkarnácia ako experiment. Reinkarnácia do živej osoby. Reinkarnácia stigma stav. Reinkarnácia zemská. Reinkarnácia kozmická. Reinkarnačné túžby. Proces zomierania a stigmatické info polia. Tibetská kniha mŕtvych. Odtlačky stigmatických info polí. Foto stigmatických info polí. Odobratie spomienok z kostí stigmatickými info poliami. Spomienky živej osoby. Podvedomie v živom človeku. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Reinkarnácia nevedomá. Anjel.
Všetky spomienky, ktoré vo svojej mysli vytvoril človek, sa stanú súčasťou informačných polí okolo nás. Hovoríme o akáše. Informačné polia sa môžu vždy dostať do živej osoby za určitých špecifických podmienok. Ako sa dostanú do živého človeka, tak sa z neho za určitých okolností aj dostanú naspäť do info polí.

Reinkarnácia vedomá. Anjel.
Vedomá reinkarnácia vzniká vtedy, keď človek túži po znovuzrodení, pretože niečo nedokončil, potrebuje niekoho chrániť alebo niekomu sa pomstiť. K tomu je najlepšie venovať sa nejakým spôsobom orgánom ľudského tela.

Reinkarnácia ako program. Anjel.
Takýto model reinkarnácie iba vzniká a jeho základom sú skúsenosti s riadenou reinkarnáciou. Teda prieskum doterajších reinkarnácií a všetkých možností. Vytvorenie reálnej predstavy o reinkarnácii. Dôsledný nácvik reinkarnačných pochodov s cieľom realizovať ten najúčinnejší model s maximálnym prvkom zmyslu pre miliardy rokov do budúcnosti.

Reinkarnácia do živej osoby. Anjel.
Je jeden z možných modelov reinkarnácie s cieľom uchovať o sebe všetky informácie pokope. Teda všetky spomienky z neurónov, z bielej kostnej hmoty, z priestoru, ktorý vzniká na základe fyzicky poškodenej miechy alebo sugerácie poškodenia. Tak isto zo stavu média, kedy sa jeden bod v hlave stále zmenšuje a zmenšuje. V priestore aury sa objavujú všetky spomienky. Tak isto podvedomé obaly, ktoré dostaneme v 4., 12., a v 20. roku života. Nepripustiť, aby niekto po smrti odobral spomienky z bielej kostnej hmoty. Teda uchovať o sebe všetky spomienky pokope a nedovoliť ich vzdialenie. Dôsledné programovanie budúcnosti.

Reinkarnácia stigma stav. Anjel.
Najideálnejšia reinkarnácia je reinkarnácia cez kozmické vedomie a k tomu pridať nácvik stigmatických stavov. Pod stigmatickými stavmi rozumieme sugeráciu nehojacich sa rán po celom tele. K tomu vytvorenie kotúča v aure, do ktorého sa ukladajú všetky spomienky, ale z kostnej hmoty, nie z neurónových oblastí. Môžete ísť do živej osoby, ale tiež môžete zostať aktívni v info poliach kozmu.

Reinkarnačné túžby. Anjel.
Rozhodujúcu položku tvoria túžby a ich intenzívne nabíjanie cez kostnú hmotu a to rovno do kotúča pri fyzickom tele, ktorý sa objavuje po sugerácii stigmatických rán na povrchu tela alebo vo vnútri tela.

Proces zomierania a stigmatické info polia. Anjel.
Keď sa vo všeobecnosti pozrieme na proces umierania, tak veštecky možno vnímať, ako sa postupne zo zomierajúcej osoby uvoľňujú neurónové spomienky. Tie sa treba naučiť zachytiť a udržať pokope, tak isto treba udržať pokope kostný záznam o prežitom živote, pretože o tento záznam má záujem množstvo rôznych stigmatikov, ktorí doslova rozkradnú vaše spomienky v kostiach. A to sa deje do 30 dní po smrti. V kostiach vám zostanú nejaké informácie a tie sa uvoľňujú postupne do info polí v akáše okolo nás.

Tibetská kniha mŕtvych. Anjel.
Treba upozorniť, že Tibetská kniha mŕtvych vedie k tomu, že niektoré stigmatické polia vyberú po smrti do 30 dní rôzne spomienky, čo túto knižku a tento postoj stavajú do nepriaznivého svetla. Ako ezoterici, ktorým nie je jedno, čo bude s ich spomienkami, spravíme čokoľvek, aby sme spomienky z kostí neposkytli niektorému stigmatikovi.

Jednoznačne musíme stigmatické stavy v ezoterike považovať za vrcholové stavy celkovo. A to sa týka aj reinkarnačných pochodov ľudských spomienok po fyzickej smrti. Nemalo by vám byť jedno, čo bude s vašimi spomienkami a kde po vašej fyzickej smrti skončia. Najprogresívnejší štýl je sugeratívne cvičenie stigmatických stavov. Uveriť, že máte na tele aj v tele vhodné kombinácie stigiem. To dovoľuje vytvorenie stigmatických kotúčov a do týchto kotúčov okolo tela ukladať cez kosti všetky spomienky. Neplánovať klasickú reinkarnáciu do živej osoby, ale zostať aktívny ako spomienky v info poliach. Takáto reinkarnácia nestavia na problematickej reinkarnácii do živej osoby, ale operuje iba v informačných poliach kozmu a Zeme. Stigmatické kotúče dovoľujú realizovať veľa činností priamo v info poliach Zeme aj kozmu.

Pridaj komentár