Základné techniky. Hormonálne žľazy. Delenie aury na časti. Delenie tela na časti. Anjelské predstavy. Info polia mŕtvych ľudí z ich spomienok po ich smrti. Foto info polí. Násilné stiahnutie info polí na seba alebo na predmet pred sebou. Praveké vedomie. Koncentrácia iba do jednej časti veľkého mozgu. Energetické nabíjanie predstáv, spomienok alebo info polí vo vnútri tela.

Každý z ezoterikov už čítal alebo sa zúčastnil seans stretnutia, kde jedna osoba, ktorá má špeciálne schopnosti, sa dokáže napojiť na spomienku o mŕtvej osobe, ktorú máme každý uloženú v neurónoch. Teda špiritisticky ladená osoba spolu s vami vytvorí zo spomienky energetický obal, ktorý sa spoločne nabije magmatickými energiami a dokáže mať až fyzické účinky na prítomné osoby.

No môže postupovať aj inak, spolu s vami vyfantazíruje postavu diabla alebo démona. Vtedy ide o fantáziu a psychomontáž, ktorú zase spolu nabijete energiami magmatického jadra. Vzniká obal plný energie a možno ho nielen veštecky vnímať, ale aj energeticky cítiť.

Možný je aj iný postup, pri ktorom sa špiritisticky ladený seansista napojí priamo na spomienky mŕtvej osoby, ktoré opustili pri smrti fyzické telo a umiestnili sa v priestore okolo nás, okolo zeme alebo v kozmickom priestore. A seans špiritista, ktorý vedie takéto sedenie, stiahne tieto spomienky mŕtvej osoby do seba alebo do aury svojho tela a tu ich môže veštecky vnímať. Prípadne tak spraví cez vhodného účastníka na seansovom stretnutí.

Na to, aby človek na seansovom stretnutí mohol sledovať tieto procesy je potrebné, aby im bezvýhradne veril. Je potrebné naladenie, pretože skepsa a odpor voči duchom môže narušovať tento proces. Preto keď sa na takomto sedení zúčastní neveriaca osoba, tak vyvolávanie môže zlyhať.

Možno však vyvolávať a oživovať ešte ďalšie spomienky, ktoré môžu mať niektoré osoby okolo seba v aure za predpokladu, že majú poškodenú miechu a nad hlavou sa im tvorí voľný priestor, do ktorého možno ukladať svoje myšlienky. Niektoré osoby sú silne mediálne a ich psychika funguje do jedného bodu, ktorý sa neustále zmenšuje. Takto si prepnú psychiku a otvoria si okolo seba niečo ako perfektný archív, v ktorom môžu mať zapísané rôzne spomienky. Aj tieto sa dajú oživovať.

Potom je tu ďalšia možnosť oživovania a to cez uložené spomienky v kostnom tkanive živej osoby. V živej kosti sú neuróny a nervstvo. Aj tu môže prísť k oživeniu predstáv evokáciami.

No rozhodujúci fenomén, ktorý som začal ovládať, je prienik do hormonálnych žliaz. Pre istotu ich vymenujem. Ide o hypofýzu, amigdalu, epifýzu, štítnu žľazu, prištítne telieska, pankreas, nadobličky, detskú žľazu, vaječníky, semenníky a tiež lymfatické uzliny roztrúsené po celom tele. Sem sa treba naučiť prenikať a dokázať tieto hormonálne žľazy ovládnuť. To chce nácvik, zasvätenie, alebo aj liečbu hormonálnymi prípravkami. No k tomuto treba ešte pridať meditácie nad pravekými ľuďmi a ich psychickým stavom. Tu treba precvičiť niečo ako pravekú psychiku. Ide o to, že veľký mozog je podelený na 10 častí: dve časti predný mozog – jedna vľavo a druhá vpravo, nad ním dva senzorické mozgy vľavo a vpravo, dva temenné mozgy vľavo a vpravo, dva zrakové mozgy vľavo a vpravo, spánkový mozog vľavo aj vpravo. Treba sa postupne naučiť utlmiť 9 častí, všetko skoncentrovať do jednej časti a vsugerovať si zároveň niečo na spôsob pravekého človeka.

Je aj vhodné, aby ste seansové vedomie pravekého človeka cvičili na spomienkach alebo informačných poliach pravekých ľudí. Kto čítal a cvičil prakticky niečo od Františka Bardona, ten už ľahšie pochopí, o čom je jeho ezoterika. Jej základy možno nájsť práve v pravekom vedomí, ktoré dovoľuje aktívne v sebe alebo okolo seba aktivizovať energeticky predstavy, fantázie alebo info polia rôznych predstáv a postáv.

Teda ovládam veštecké seansové techniky na všetky tu uvedené predstavy a prípady. Potom ovládam energetické oživovanie predstáv magmatickými energiami Zeme, ktoré pretekajú cez moje telo. Môžeme hovoriť aj o psychických poruchách tvorby dvojníka cez praveké vedomie. Možno hovoriť aj o diagnóze dyslektika, ktorý ťažko chápe a ťažko sa učí. No pri cvičenom výkone ezoterika nejde o poruchu, ale vedomé vycvičenie tohto fenoménu.

Treba pochopiť dielo Františka Bardona, ktoré zobralo z ezoteriky skutočne vrcholový stav, ktorého pôvod je v psychike pravekého človeka. V podstate Bardon tu opisuje všetko okolo toho, ako aplikovať pravekú ezoteriku na seba samotného a čo všetko dokáže z toho vyťažiť. Z tohto pohľadu je dielo Františka Bardona nesporne hodnotný materiál pre nácvik. Teda zvládol som a otvoril si cestu do jedného z vrcholových stavov ezoteriky.

Pridaj komentár