Zasvätenie nadväzuje na predchádzajúce zasvätenie, ktoré malo za cieľ vytvoriť základ pre modifikáciu tuku tela na tvorbu a dodávanie vhodných chemických látok do ľudského organizmu. Zasvätenie malo posilniť tento efekt prevzatím skúseností tých, ktorí celý život robili obrady s ľudskými orgánmi. Fotografie zo zasvätenia nájdete v Galérii zasvätení.

Možno sa to bude zdať niekomu kruté a neľudské, aby niekoho kvôli uzdraveniu zabíjali. Prírodné národy robili niektoré obrady a rituály tak, aby im to vytvorilo vhodné sily a v zásade si v tej dobe asi ťažko uvedomovali svoju nemorálnosť. Jednoducho to bola taká doba a takú ju treba rešpektovať. Iný je dnešný stav, kde sa liečiteľsky možno dostať do zvláštneho stavu inak alebo iba sugeratívne s tým, že na diaľku je možné sa napojiť na zabíjanie zvierat a autohavárie ľudí, čo dostatočne kopíruje navodenie zvláštnych liečivých síl.

Teda už je tu zasvätenie do stavov tých, ktorí dokázali liečbou modifikovať tvorbu biochémie a k tomu sme pridali anjelské sféry šamanov, ktorí sa do liečivej sily dostávali cez ritualistiku ľudských orgánov a anjelských sfér orgánov, ktoré dokázali silne aktivizovať.

Za účelom zasvätenia sme vybudovali znovu špeciálnu kultovú stavbu, ktorá vytvárala zvláštne prepojenie do sveta šamanských anjelov orgánov. Ide o svet mŕtvych, kde sú anjelské sféry šamanov umiestnené trvalo a vhodná kultová stavba túto dimenziu spája s miestom zasvätenia. Tak isto do miesta zasvätenia prináša zo sveta mŕtvych spomienky tých, ktorí cez ľudské orgány vytvárali zvláštne hlboké prieniky až dovnútra bunkových štruktúr. Tak isto kultová stavba vytvárala prepojenie do magmatických zápisov týchto šamanov. Kultová stavba takto spĺňa viacero zasväcovacích efektov.

Zasväcované osoby kreslili znovu okolo kamienkov, špajdlí, drievok a kostí orgány ľudského tela. K tomu kreslili anjelské sféry šamanov, ktorí robili rituály tohto druhu. Tieto anjelské sféry dokážu preniknúť hlboko do buniek a ich štruktúr a môžu prispieť k lepšej starostlivosti o bunky a modifikáciu tukového orgánu. Tak isto zasvätenie do jaskýň bude dynamizovať modifikáciu tuku tela.

Zasväcoval Saša Pueblo a spolu so zasvätenými osobami realizoval 12 zasväcovacích rituálov na princípoch šamanského rituálneho myslenia. Zasvätené osoby dostali do prepnutých neurónov skúsenosti anjelov od historických zasväcovateľov a anjelských liečiteľov. Tieto potom spoločne premosťovali na modifikačné trendy v tuku svojho tela.

Nižšie sú uvedené koordináty historických zasväcovateľov. Všetci mali za svojho života aj v dospelosti rozvinutú detskú žľazu a celý život sa venovali ritualistike a zvláštnym liečivým stavom, do ktorých sa uvádzali pomocou ľudských orgánov a krvi.

1. Z oblasti východná Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,Q). Dotyčný sa uvádzal do liečivého stavu tým, že ľudské orgány a krv natieral na rôzne kultové predmety a to dovtedy, kým sa neuviedol do liečiteľského stavu za prítomnosti anjelov orgánov.

2. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K). Dotyčný sa uvádzal do liečivého stavu tým, že ľudské orgány dával do nádob a to dovtedy kým sa neuviedol do liečiteľského stavu za prítomnosti anjelov orgánov.

3. Z oblasti Malá Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,F). Dotyčný sa uvádzal do liečivého stavu tým, že ľudské orgány dával do zvieracích koží a to dovtedy, kým sa neuviedol do liečiteľského stavu za prítomnosti anjelov orgánov.

4. Z oblasti Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,D). Dotyčný sa uvádzal do liečivého stavu tým, že ľudské orgány vkladal do jaskyne a to dovtedy, kým sa neuviedol do liečiteľského stavu za prítomnosti anjelov orgánov.

5. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,G). Dotyčný sa uvádzal do liečivého stavu tým, že ľudské orgány poukladal na skaly hory a to dovtedy, kým sa neuviedol do liečiteľského stavu za prítomnosti anjelov orgánov.

6. Z oblasti Austrália. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,M). Dotyčný sa uvádzal do liečivého stavu tým, že ľudské orgány vešal na stromy a to dovtedy, kým sa neuviedol do liečiteľského stavu za prítomnosti anjelov orgánov.

7. Z oblasti Z. Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,Q). Dotyčný sa uvádzal do liečivého stavu tým, že ľudské orgány zalieval do ľadu a to dovtedy, kým sa neuviedol do liečiteľského stavu za prítomnosti anjelov orgánov.

8. Z oblasti Tumoru. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K). Dotyčný sa uvádzal do liečivého stavu tým, že ľudské orgány napichoval na palice a to dovtedy, kým sa neuviedol do liečiteľského stavu za prítomnosti anjelov orgánov.

9. Z oblasti Mikronézia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (1,I). Dotyčný sa uvádzal do liečivého stavu tým, že ľudské orgány nakladal na loďky a to dovtedy, kým sa neuviedol do liečiteľského stavu za prítomnosti anjelov orgánov.

10. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,K). Dotyčný sa uvádzal do liečivého stavu tým, že ľudské orgány hromadil v jaskyni a potom hádzal do prúdu rieky až dovtedy, kým sa neuviedol do liečiteľského stavu za prítomnosti anjelov orgánov.

11. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,E). Dotyčný sa uvádzal do liečivého stavu tým, že ľudské orgány napichoval na palice a to dovtedy, kým sa neuviedol do liečiteľského stavu za prítomnosti anjelov orgánov.

12. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,B). Dotyčný sa uvádzal do liečivého stavu tým, že ľudské orgány hádzal z útesu do hlbočiny. Robil tak, pokiaľ sa neuviedol do liečiteľského stavu za prítomnosti anjelov orgánov.

Celkovo zasvätenie prebehlo bez problémov a znovu sme sa posunuli o krôčik ďalej, čo každého potešilo.

Pridaj komentár