Umenie senzibilov, prútikárov a osôb, ktoré dokázali veštecky vnímať to, čo je zapísané v magmatických poliach Zeme. Každú sekundu je tu zaznamenávané všetko o živote ľudí a zvierat.

Na začiatok je potrebné sa vhodne naladiť. Na naladenie využijete prírodné vedomie šamanov. Teda opustíte vedomie dnešných ľudí, ktorí vedia čítať, písať a premýšľať. Nasugerujete si a uveríte bez výhrad, že ste prírodní ľudia a ste súčasťou prírody. Cítite sa ako strom, zviera a celá zemeguľa. K tomuto stavu je dobrá koncentrácia do miechy, kde je prirodzene uložené prírodné vedomie. Je dobré vedieť pomocou rezonancie prenikať do 6. neurónových oblastí a tu prepnúť neuróny do stavu prírodného človeka. Tak isto je dobré ovládať magickú reč a magické rituály, ktoré ovládali prírodní šamani. Nájdete v Magickej škole.

Tí, ktorí majú za sebou zasvätenie do reiki, si v prírodnom vedomí v neurónoch otvoria zasvätenie do reiki, do seans vedomia hormonálnych žliaz, do vešteckých výkonov a do magických rituálov. Tí, ktorí nemajú zasvätenia, budú precvičovať podľa pokynov v jednotlivých školách ako je Silva škola – rezonancie, v Reiki škole magmatické energie, v Magickej škole to budú šamanské rituály.

V celom cvičení je potrebné, aby ste mali v hlave veštecký stav a nízke energie a v tele mali všetky druhy magnetických pulzácií magmatického jadra. Teda dvojitý stav. Potom je možné sa veštecky napojiť na žijúce osoby, ktoré dokážu čítať magmatické zápisy o živote zvierat a ľudí. Zvyčajne majú patologicky poškodenú hormonálnu sústavu a toto im dovoľuje čítať a chodiť psychicky do magmatických zápisov Zeme.

Nasleduje koncentrácia do oblasti hormonálnych žliaz a to do epifýzy, hypofýzy, štítnej žľazy, nadobličiek, podžalúdkovej žľazy, vaječníkov alebo semenníkov. Tu si vsugerujete, ako keby ste mali hormonálne žľazy v tukovom orgáne tela a tomuto stavu uveríte. Nastupuje fáza doladenia tohto stavu a to tak, aby ste psychicky cez magmatické energie prenikli do magmatických zápisov Zeme, ktoré prenikajú do celej slnečnej sústavy. Máte pocit prieniku psychiky a nie fyzického tela do určitej časti pôsobenia zemských magnetických síl. Hormonálne žľazy alebo modifikovaný tukový orgán dolaďujete tak, aby ste vyhľadali zápisy o sebe. V magmatických energiách je všetko zapísané ako určitý druh energie a obraz o vás v magmatických energiách sa objavuje vo vašich spomienkach. Potom spájate spomienky v sekundových intervaloch do filmového zápisu.

Potom vyhľadáte zápisy o osobách, ktoré poznáte. Všetko je ako na divadelnej scéne. Neskoršie záznamy o neznámych osobnostiach. Kto chce záznamy dobre čítať, tak spolupracuje s osobou, ktorá mu potvrdí videnia z určitých období života dotyčnej osoby. Treba iba cvičiť. Na hľadanie zápisov treba neustále upravovať stav v hormonálnych žľazách a kto ovláda tvorbu biochémie v tuku tela, tak v tejto oblasti.

Inak sa budú záznamy čítať v pravekom vedomí. Znovu treba otvoriť jogínske zasvätenie alebo cvičiť Jogínsku školu. K tomu pridáte pocit náboženskej zbožnosti a úcty. Nie preto, aby sme sa stali veriaci, ale preto, že potom môžete hromadne čítať zápisy o ľuďoch, ktorí komunikovali počas života s info poliami mŕtvych inteligencií, ktoré vznikli a zanikli ešte pred vznikom ľudstva. Teda časovo sú staršie ako 1 miliarda pred naším letopočtom. A tu je jedinečný fenomén – komunikácia s takýmto druhom zápisov.

Potom možno čítať zápisy v magmatických poliach v čistej podobe a to energeticky. Stačí koncentrácia do brušného mozgu a potlačenie ľudskej psychiky, prírodnej psychiky, pravekej psychiky a otvorenie zvieracej psychiky, teda pudov. Precvičovali sme v starších príspevkoch pri nácviku zvieracej psychiky. V tomto stave čítate a vnímate energetické zápisy v magma poliach.

Keď si nahodíte kozmické vedomie, tak dokážete v kozmickom priestore okolo Zeme čítať obrazy o tých, ktorí mali kozmické vedomie a prenikali psychicky do kozmu.

Nakoniec je treba pomocou hormonálnych žliaz alebo tukového orgánu sa zvnútra zbaviť presunutých zápisov návratom hormonálnych žliaz do stavu normálnych osôb, čo sa treba poriadne naučiť.

Pridaj komentár