Po určitom čase ste ma požiadali, aby som sa veštecky pozrel na vašu duchovnú cestu. Je výborné, ako intenzívne napredujete skoro do všetkých sfér duchovna vo vás a ste ochotný sa s tým podeliť s tými, ktorí majú slabší duchovný rast.

Zdravotný stav
Kyvadlo obkreslilo všetky časti v poriadku. Budujete zmenu tukového orgánu na výrobu chémie pre organizmus.

Psychický stav
Aurický obal je dlhodobo usadený okolo tela a podvedomé obaly sú v tele. Všetko v poriadku.

Povaha
Keďže meditujete, ste usadený vo všetkých 6. neurónových oblastiach. Tiež máte kozmické vedomie a ste usadený okolo orgánov tela a hormonálnych žliaz. Vo všetkých 6. neurónových oblastiach máte ovládnuté 4 povahové črty: hysterickú, schizofrenickú, epileptickú a psychopatickú. Charakterizuje to vytrvalý záujem o veci posmrtné a reinkarnačné pochody.

Psychický prienik
Vaše ľudské ja a vaše ego psychicky preniká do orgánov tela, do buniek, molekúl, atómov a častíc. Je pripravené ísť ešte ďalej do mikrosveta. Psychicky prenikáte aj do aury okolo seba.

Sexus
Sexus povahy je usadený vo všetkých 6. neurónových oblastiach, v oblasti hormonálnych žliaz a tak isto v aurickom obale. Charakterizuje to obrázok ovládnutia sexuality za účelom duchovného rastu. Sexus centrum je umiestnené nad hlavou. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá má ambície dosiahnuť v ezoterike čo najviac, ale aj ochotu svoje skúsenosti odovzdať iným.
Sexuálne podvedomie. Celková podvedomá sexualita: využiteľnosť pre duchovnú cestu, zdravie a šťastný osud. Povrchová vzrušivosť: na ženy. Pohlavná vzrušivosť: na ľudskú podstatu a hĺbku ľudskej duše. Citová vzrušivosť: je chlad vedeckého bádania a profesionalita urážajúca okolie. Nadradenosť svojej osobnosti.

Stav obalov podvedomia
Na vešteckej rovine sa dajú v ľudskom tele čítať ďalšie informačné polia, ktoré vznikli zo spomienok ľudí, ktorí už zomreli. Ich spomienky sú uložené okolo nás a okolo 4. a 12. -14. roku človeka sa môžu ako kópie dostať do fyzického tela cez mozoček.
V 4. roku vytvorené anjelské sféry, sú otvorené naplno a rovno do sveta mŕtvych, kde anjelské sféry šamanov sídlia. Charakterizuje to obrázok chlapca, ktorý sa chce od anjelov učiť a plne sa im podriaďovať. V 12. roku sa vytvorili ďalšie obaly. Všetky obsahujú kópie všetkých anjelských svetov vo svete mŕtvych.

Aurické obaly
Sú vytvorené pre každú zo 6. neurónových oblastí. Majú rôzny tvar a veľkosť.

Kostné záznamy
V kostiach sú silne aktívne všetky spomienky, ktoré sa sem masívne premiestňujú za účelom budovania vrcholového stigmatického stavu. Ste pripravený stigmatické obaly dostať všade do tela a neurónových oblastí.

Spirit obaly
Dôsledne psychicky prenikáte do sveta mŕtvych ľudských a zvieracích spomienok. Neustále rozširujete svoje pozície a usilujete sa vo svete mŕtvych spoznať a ovládnuť, čo sa dá za účelom poriadku. Zatiaľ sú mimo stigmatické info polia, polia niektorých jogínov a tých, ktorí budovali soma obaly okolo seba. Chce to ďalší vývoj.

Magma záznamy
Dôsledne prenikáte do magma záznamov o živých a mŕtvych ľuďoch a zvieratách. Budujete si základ k spoznávaniu a ovládnutiu.

Chromá chrbtica
Dokážete vyvolať sugeratívny stav ochrnutia každého miesta v mieche a otvoriť zvláštne obaly, ktoré napĺňate svojimi poznatkami a skúsenosťami.

Pred narodením
Dôsledne prenikáte do všetkých časových záznamov o sebe a všetko stužujete a dostávate do stigmatickej podoby. Vnímať záujem o reinkarnačné pochody. Dávate prednosť posmrtnosti pred bežným životom.

Zápis spomienok
Do neurónov vytrvalo zhŕňate poznatky o svete mŕtvych polí, o všetkom živom, o kozmických inteligenciách. Meníte a prehlbujete pohľad na univerzálne zákonitosti a ste pripravený využiť vplyv mimozemských civilizácií za týmto účelom.

Astrológia veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, ganglií, brušného mozgu
Skúmam neuróny v týchto oblastiach. Všade vnímať extrémne nasadenie, ktoré by bolo pre iných zdravotnou a psychickou pohromou. Podriadili ste sa anjelským sféram šamanov a to dôslednou oddanosťou a poslušnosťou. Priťahujete k tomuto systému kozmické inteligencie.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Dokážete tvrdo a vytrvalo pracovať na svojom raste. Zároveň sa usilujete, aby ste si nenaberali zbytočné nepríjemnosti a neboli využívaný ľuďmi, ktorí majú k tomu sklony.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Neuveriteľné nasadenie k duchovnosti, zdraviu a šťastnému osudu.

Astrológia soma
Máte vybudovaný okolo seba soma obal, v ktorom sú aktívne všetky zasvätenia, ktoré ste absolvovali. V ďalšom obale okolo tela máte iný druh zasvätení, ktoré vám pomáhajú triediť a zoraďovať múdrosti duchovného vývoja.

Astrológia ľudská
Usilujete sa na úrovni dnešných ľudí budovať prísne logickú a vedeckú múdrosť. Využiť všetko pre rast inteligencie zameranej na duchovné ciele.

Astrológia šaman
Usadili ste sa vo vedomí prírodného človeka. Máte tu aktívne zasvätenia. Ovládate magickú reč. Do tejto sféry sa usilujete napustiť anjelské sféry šamanov.

Astrológia praveku
Dôsledne ovládate zúžené jogínske vedomie a duchovné cesty, ktoré stoja na koncentrácii do každej časti tela. Psychicky prenikáte do ovládania zúženého počtu neurónov.

Astrológia zvieracia
Prenikáte do zvieracej psychiky, dokážete sa plne podriadiť pudu sebazáchovy, pudu rozmnoženia, pudu obživy, pudu teritoriálnemu a pud sebazáchovy viete využiť pri transformácii tuku tela na chemickú fabriku v prospech tela.

Astrológia kozmických inteligencií
Otvorili ste si cestu ku kozmickým inteligenciám, ktoré nechávajú záznamy vo svete mŕtvych. Kozmické vedomie a psychický prienik k organickej hmote v kozmickom priestore.

Astrológia kultových stavieb
V tejto oblasti ste na začiatku duchovného rastu a máte záujem vstúpiť aj do tejto duchovnej oblasti.

Pridaj komentár