Potešilo ma, že pokračujete v modifikácii svojho tuku, aby produkoval užitočné látky. Niečo sa vám darí lepšie, niečo ešte nejde. Verím, že nový vylepšený geriatrický postup liečby pomôže, aby ste napredovali ďalej.

Geriatrická modifikácia tuku
Celkovo v tuku produkujete k dnešnému dňu 1500 užitočných látok. Sú to látky, ktoré dopĺňajú výdatne činnosť hormonálnych žliaz. To je asi 400 látok, ďalších asi 600 látok ide do lymfatického riečišťa a uzlín. Asi 500 látok ide do oblasti kože.

Geriatria vitamínov pre trváce bunky
U vitamín z kapusty je dostatočný. E vitamín je dostatočný. Vnímam nedostatok C vitamínu cez kožu. Treba zvýšiť dávku.

Geriatrická modifikácia dlaňovky
Ide o objekty v tuku veľkosti dlane a hrúbky pár mm. Máte ich iba 10 kusov. Väčšina pôsobí do hormonálnych žliaz a lýmf. Chýbajú dlaňovky k orgánom tela. Odporúčam prikladať na telo naklíčené obilie, kúsky drievok aspoň 4 krát, raz do týždňa.

Geriatrická modifikácia palce
Ide o modifikáciu objektov v tuku veľkosti odtlačku palca a hrúbke pár mm. Máte ich asi 15, čo je málo. Treba ich mať na podporu psychiky asi 4000 ks. Natierajte si telo klasicky s mliekom a nechajte zaschnúť. Čítať texty a premýšľať o sebe a všetko akoby nechať bežať v tukových bunkách.

Geriatrická modifikácia hviezdičky
Ide o útvary v tuku v podobe niekoľko centimetrových hviezdičiek, ktoré sú hrubé pár mm. Tieto nemáte žiadne. Zabezpečujú tvorbu základných buniek so životnosťou do 10 rokov. Odporúčam prikladať na seba kúsky čerstvých kostí z prasaťa na celé telo. Asi tak hodinu nechať pôsobiť raz do týždňa po dobu 2 mesiacov.

Geriatrická modifikácia dlhé pásy
Ide o útvary v tuku, dlhé asi 40 cm. Máte iba jeden takýto kus. Zabezpečuje tvorbu jednorazových kmeňových buniek z blanitých útvarov v tele. Odporúčam umývať telo jadrovým mydlom na pranie. Natierať po tele pásy so švédskymi kvapkami.

Geriatrická modifikácia prerušovaných pásov
Ide o útvary v tuku dlhé asi 40 cm, ale za sebou prerušované. Máte ich teraz asi 10. Celkovo je možné mať ich aj 400 kusov. Produkujú liečivá výhradne pre kožu. Odporúčam natierať telo so šupou z citróna. Šúchať po tele. Tiež šupou z pomaranča. Vonkajšou stranou, nezabudnite umyť. Otestovať na malom kúsku reakciu kože. Rozotierať po tele vlastný moč.

Geriatrická modifikácia granátové jabĺčko
Ide o špeciálne útvary, ktoré produkujú miniatúrne chemické látky. Voláme ich molekulová látka. Dokážu liečiť bunky na úrovni molekúl. Tak isto produkujú liečivé energie vhodné pre telo. Máte jeden takýto útvar. Možno ich dosiahnuť v tuku aj 100 kusov. Predstavujte si v tuku vhodné obrázky jaskýň. Na internete máte výber jaskýň z celého sveta. Môžete si telo natierať hlinou z kameňolomu. Hlina okolo kameňov alebo z jaskýň.

Geriatria životnosti základných buniek
Životnosť buniek je skrytá na 1,5 až 2 roky. Môžete dosiahnuť aj 4 roky. Jedzte to, čo chcú bunky tela a nie vaše oči. Kyslíkové predýchanie, kúpeľ v síre a rašeline. Jedlo cez telo. Ukladať na telo všetko, čo jete.

Geriatria pudu sebazáchovy
Tento je uložený v črevách. Ešte stále sa mu nechcete podriadiť. Najradšej by ste pred ním utiekli. Naučte sa ho uctievať.

Pridaj komentár