Nekonečné množstvo nekonečností. A nie je čo počítať. Nekonečno ako nekonečné množstvo permutácií bez opakovania. Nekonečno ako množstvo nekonečných variácií bez možnosti opakovania. Človek sleduje iba určitý priebeh množstva nekonečností. Všetko hmotné je priebehom nekonečného množstva nekonečností. Všetky formy hmoty v podobe častíc sú súčasťou nekonečna zmien hmoty.

Nekonečno nezačalo ani neskončí. Má trvalý priebeh. Nekonečno hmota častíc ako priebeh nekonečností. Nekonečno ako trvalý priebeh v každej nekonečnosti. Nekonečno je konštanta nekonečného počtu častíc. Nekonečno pozná iba trvalú zmenu foriem hmotného. Nekonečno ako vlastnosť každej častice. Častica ako základná forma hmoty, ktorej počet sa nemení a je nekonečný v nekonečnom čase a v priestore, ktorý nemá vlastnosť začiatku a konca.
Množina nekonečných zmien častíc ako ich nemenná a trváca vlastnosť. Množiny majú všeobecné, trváce a nemenné vlastnosti a to je, že sú formou hmoty, že sú v neustálej zmene, že namiesto nich nie je nič iné, iba niečo menšie, čo v sebe skrývajú. Majú vlastnosti hmoty, ktoré sú nekonečné a niektoré konečné. Niektoré vlastnosti sa nemenia. Niektoré vlastnosti častí sa menia. Zatiaľ sú častice v našej mysli ako zrkadlenie základného kameňa nekonečnosti. No nebude tak natrvalo, ak veda objaví ešte niečo základnejšie. Tento proces pôjde donekonečna a nikdy neobjavíme ten posledný základný kameň sveta. Možno ísť len do nekonečnosti.

Počet alebo výpočet možností zmien, ktoré sa udiali alebo sa dejú, je jediný a to vždy v nekonečných možnostiach. Množina nekonečnosti častíc a ich vlastnosti. A v budúcnosti ešte hlbšia pravda a ešte hlbšia pravdivosť.

Filozofická rovina sa snaží postrehnúť tie najvšeobecnejšie zákony, ktoré nemôže postrehnúť ani veda a jej rozličné odbory, lebo každý vedecký odbor trpí izoláciou a nedokáže zahrnúť všetky zákonitosti v tých najvyšších zákonitostiach nekonečna hmoty. Tak isto ezoterika, ktorú budujeme, má svoje zákony, ale má aj vlastnosť sa od seba izolovať ako Reiki škola od Silva školy a Silva škola od Vešteckej školy. Úplné zákonitosti postrehne iba filozofia, ktorá dokáže spozorovať, čo je spoločné všetkým školám v ezoterike.

Napríklad teoretická filozofická veda konštatuje, že spoločné pre všetky oblasti ezoteriky je to, že sme ju postavili na medicíne ľudských orgánov a systémov tela. No postupne prechádzame na medicínu buniek a opúšťame úroveň orgánov. A teoretická filozofia už vníma budúcnosť a to prechod na úroveň molekúl, a ďalšiu na úroveň atómov, a potom častíc. A potom ešte ďalej. Každá táto úroveň bude znamenať zásadný obrat pohľadu na ezoteriku a jej ponímanie.

Na každej tejto úrovni, ktorá nás bude v budúcnosti čakať, je dôležité všetko v zásade ponímať ináč. V tomto ponímaní bude hrať významnú rolu úroveň ľudského vedomia. Teda jeho trénovanosť, jeho rozšírenie do 6. neurónových oblastí a prepojenie na neurónové oblasti iných ľudí. Schopnosť skrytá v mozočku. Tak isto schopnosť vnímať všeobecný zákon nekonečného času, nekonečného priestoru a nekonečných zmien. Takýto postoj z určitej úrovne bude dovoľovať formulovať ezoteriku vždy inak ako v predchádzajúcej úrovni.

Zásadnú zmenu možno očakávať príchodom kozmických inteligencií vo svete mŕtvych polí organickej hmoty v celom priebehu nekonečnosti.

Prakticky sa z hľadiska teoretického delí ezoterika podľa anatomického kľúča nasledovne:

1. Jedinci, ktorí chápu ezoteriku ako celé svoje telo a nedokážu ho vnímať v menších častiach. Hovoríme o ezoterike celého tela.

2. Jedinci, ktorí chápu ezoteriku ako ruky, nohy, hlava, hruď, brucho, nohy a prípadne prsty. Vnímať tu delenie na časti a koncentrácia na tieto časti. Hovoríme o ezoterike častí tela.

3. Jedinci, ktorí chápu ezoteriku ako orgány v tele ako je mozog, srdce, pľúca, pečeň, slezina, črevá, obličky, koža, svaly, kosti, tuk, maternica, prostata. Hovoríme o úrovni delenia ezoteriky na orgány tela.

4. Jedinci, ktorí chápu ezoteriku na bunkovej úrovni. Teda telo začíname deliť na bunky mozgu, pľúc, srdca, žalúdka, sleziny, obličiek, pečene, čriev, prostaty, maternice, bunky kožné, kostné, bunky tuku, bunky kostí. No na bunkovej úrovni vnímania ezoteriky treba pridať bunky neurónové, bunky bielej mozgovej hmoty, bunky nervové, bunky lymfatické, bunky krvného riečišťa, bunky kĺbov, bunky šliach, bunky kostnej drene, bunky pohlavné, bunky hormonálnych žliaz. Pribúda aj delenie mozgovej hmoty a to bunky stredného mozgu, bunky mozočku, bunky miechy a bunky ganglií. Ale pribudlo aj vnímanie tekutín tela ako je krv, hormonálne látky, moč, sliny, tráviace žľazy, pot tela a napríklad aj lymfatický mok.
Celkovo vnímať detailnejšie delenie ezoteriky na základe anatomického kľúča. Keby sme všetko, čo som tu napísal, chceli zjednodušiť do určitých spoločných kategórií, tak by sme hovorili o bunkách trvácich, o bunkách základných, o bunkách kmeňových o bunkách pohlavných.

Teda ezoterika bez delenia ľudského tela, s delením na časti tela ako hlava, ruka atď. Potom ezoterika, u ktorej sa prešlo na bunkovú úroveň. Vnímať tu na bunkovej ezoterike nutnosť detailného koncentrovania na stále menšie časti. V prvých dvoch ezoterikách nehrá významnú rolu Silva technika blikajúcej a rezonujúcej mysle. Psychicky človek cez bežnú koncentráciu preniká do tela a jeho častí, či už hlava a ruka, alebo srdce, svaly. Psychický prienik do buniek už vyžaduje rezonančné hlasivky alebo brušnú membránu, ktorá je súčasťou Silva kmitajúcej školy. Na úrovni bunkovej je nutné používať ako základ práve Silva techniky, ktoré najlepšie dovoľujú prenikať do buniek tela a ich biochémie.

V budúcnosti nás môže čakať prienik do molekúl, atómov a častíc. Tak isto tu bude hrať pri psychickom prieniku do tejto úrovne svoju úlohu Silva škola.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.