Zasväcoval Saša Pueblo. Historickí zasväcovatelia z Číny, zo Sibíri, z Afriky, z Austrálie, z Grónska, z Aljašky, zo Severnej Ameriky, z Južnej Ameriky, z Tichého oceánu. Zo zasvätenia boli realizované digitálne fotografie a nájdete ich v Galérii zasvätení.

Základom zasvätenia bola realizácia hypnotických rituálov. Ich základ bol v kreslení anjelov a silových zvierat. K tomu sme pridávali prácu s kyvadlom, ktoré tentoraz neslúžilo pre liečbu, ani veštecké výkony, ale výhradne ako spôsob uvedenia sa do stavu komunikácie so svetom anjelov, silových zvierat a anjelov múdrosti. Ku kresbe anjelov a anjelských silových zvierat sme používali ešte doplnok a to drobné paličky, kamienky, kúsky vaty, kúsky kostí, pierka, fazuľu, šošovicu a iné plody. Pri jednom rituáli sme použili horiace sviečky.

Ku kresleniu anjelov sme pridali rôzne hypnotické techniky: dotyk tela, jemné hypnotické pohybovanie prstami a telom, nekonečné pozeranie sa na drobné zrná fazule, špeciálne dýchanie, natieranie končekov prstov aromatickými olejčekmi.

Zároveň sme realizovali aj veľké kresby anjelov, silového zvieraťa, anjela múdrosti na 4 baliace hárky papiera. Nakoniec sme natrhali a pokrčili všetok pokreslený papier.

Zasväcoval Saša Pueblo, ktorý aj vyhľadal historických zasväcovateľov z celého sveta. Pri vyhľadávaní používal mapu sveta podelenú zemepisnou šírkou a dĺžkou. Saša Pueblo vyberal z histórie ľudstva takých zasväcovateľov, ktorí mali neuróny nastavené tak, aby sa dali vnímať veľké operené postavy anjelov. Tak isto bolo možné veštecky vnímať pri oblasti brušného mozgu veľké priezračné zvieratá, pri ich gangliách postavy anjelov, ktoré boli naplnené kúskami múdrosti. Teda bolo celkovo náročné vyhľadať 10 takýchto značne dokonalých zasväcovateľov.

V podstate ide vlastne o pozostatky historických zasväcovateľov. Ich odkaz sa zosával vešteckými metódami priamo z kostných pozostatkov. Na takéto techniky vyberania kostného odkazu treba ovládať techniku fantómových bolestí, ktoré opisujeme v Plazmatickej skole. Celkový odkaz alebo 99 percent z kostného odkazu sa stiahne do aury veľkého mozgu, ktorý je nad hlavou vo veľkosti motorkárskej helmy. Sem sa odkaz historického zasväcovateľa zoberie a odtiaľto sa pod hypnotickou technikou prevádza kópia anjela do oblasti miechy. Tak isto sa preberá kópia zvieraťa a ukladá sa do oblasti brušného mozgu. Tak isto sa preberá anjel múdrosti a ukladá sa pod hypnotickým stavom do drobných neurónových ganglií okolo orgánov tela.

Potom sa pod vplyvom fantómových bolestí znovu napája na kostný odkaz historického zasväcovateľa a z hrobného miesta sa vyberie iba odkaz anjela, potom iba čisto odkaz silového zvieraťa a nakoniec anjel múdrosti. Všetko sa pod hypnotickými technikami presúva do vedomia zasväcovanej osoby. Môžeme hovoriť o mimozmyslovom prijímaní informácií a schopností.

Potom Saša Pueblo prehodil veštecký výkon do kostí a odtiaľto sa napájal v stave raných štádií klinickej smrti na všetky predmety a objekty, ktorých sa historický zasväcovateľ dotýkal. Informácie o anjeloch sa presunuli do aury zasväcovanej osoby a odtiaľto do oblasti miechy, brušného mozgu, ganglií. Potom Saša Pueblo znovu zmenil vešteckú techniku, začal si spomínať na svoj embryonálny stav a z tohto stavu išiel do špeciálneho stavu a to je výron energie cez pupok do aury okolo seba. Odtiaľ do magmatických polí zeme, ktoré vytvára magmatické jadro. Tu zobral zase informačné pole a presunul ho rovno do zasväcovanej osoby a to do oblasti miechy, brušného mozgu a ganglií. Teda Saša Pueblo sa postaral o to, aby sa do zasvätenej osoby dostali všetky dostupné záznamy o anjeloch.

Cieľom tohto druhu zasvätenia je pôsobiť na neurónové oblasti v tele zasväcovanej osoby a vytvoriť tu iné možnosti fungovania ako doteraz. Po zasvätení tohto druhu možno tieto stavy vyvolávať, meditovať alebo ich nechať pôsobiť do svojho života. To sa týka aj silových anjelských zvierat, ktoré mobilizujú hlbokú energetickú vitalitu. Tak isto sa v oblasti ganglií aktivizuje systém hlbokej intuície, s ktorým možno počítať v živote a tak isto v meditácii.

Keď veštecky ošetrujeme úspešné osoby, ktoré majú plno sily a vytrvalosti a majú doslova geniálne nápady, tak možno u nich vnímať veľkých anjelov, veľké silové zvieratá a tiež anjelov múdrosti. Treba to brať ako určitý predpoklad pre životnú úspešnosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.