Sexuológ. Sex ezoterika. 6 neurónových oblastí. Sexuálna patológia. Anatómia sexus. Spomienky sexus. Klinická sexualita. Čakra sex. Veštec sexus. Zdroje informácií o sexualite. Ego sexus. Informácie v živých ľuďoch. Informácie v mŕtvych ľuďoch a ich kostných pozostatkoch. Informácie o sexuse v objektoch a v magma poliach. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Treba sa naučiť veštecké výkony na povrchu šedej kôry veľkého mozgu a to tak, aby ste sa dostali k všetkým druhom informácií o sexualite človeka, zvieraťa a prírodného človeka.

6 neurónových oblastí a všetky neuróny. Sexuálna neukojenosť človeka mysliaceho. 6 neurónových oblastí prírodného človeka. Sexus mágie a ritualistiky prírodného človeka. 6 neurónových oblastí zvieraťa v nás. Inštinktívna sexualita ruje.

Pre jednotlivé druhy stavov je potrebné, aby ste vedeli zapojiť len určité množstvo neurónov v každej zo 6. oblastí výskytu neurónov. U zvierat je to slabá tretina neurónov. Ostatné neuróny treba dostať do pasivity. U prírodného človeka sú meditácie iba s polovicou neurónov a ostatné sú v tichosti a pasivite. Pri ľudskej sexualite sa využijú všetky neuróny v tele.

Patológia sexuality vo veľkom mozgu. Exhibicionizmus. Sadizmus. Incest. Nekromancia. Pedofília. Fetiš. Masochizmus. Fekalofilizmus. Homosexualita. Lesbizmus. Mentálna sloboda. Bez hnusu a bez chuti. Iba ego rozhodne, čo bude. Sloboda od sexuality.

Zo spomienok si vybavujete všetky druhy úchyliek. Snažíte sa slobodne rozhodnúť o tom, po čom v sexe budete túžiť a čo odmietať. Nedovolíte, aby ste mali určité zábrany v spomienkach na sex. Nedovolíte, aby vám vnútro rozhodovalo, čo sa vám v sexe bude ľúbiť. Na povrchu šedej kôry veľkého mozgu dosahujete oslobodenie od toho, aby vám vlastná sexualita diktovala, čo sa bude diať, po čom budete túžiť alebo odmietať.

Ganglie, čakry, sex, aura. Energetická čakra v oblasti kĺbových spojov. Brušný mozog, čakry, sex, aura. Energetická čakra v oblasti pupku. Miecha, čakry, sex, aura. Energetická čakra v ústnej dutine, čele, hrudi, pohlavia. Stredný mozog, čakry, sex, aura. Energetické čakry v ústnej dutine, temennom mozgu, mozočku, v hrdle. Mozoček, čakry, sex, aura. Energetické čakry po boku tela. Veľký mozog, čakry, sex, aura. Energetické čakry na povrchu šedej kôry veľkého mozgu.

Zo spomienok si spomenieme, ako sa koncentrujete do jednotlivých neurónových oblastí. Zároveň všade aktivizujete čakrové centrá v nízkych energiách.

Zasvätenie. Objekty v aure. Meditácia. Všetko je oblepené erotickými obrázkami a hlavne ľudské telá. Všetko sa stráca. Ste v kozme. Potom stav bez rúk a nôh. Prepadli ste sa do sveta anjelov.

Využili sme objekty zo zasvätenia, ktoré sa aktivizujú na základe spomienky na tento druh zasvätenia. Dôsledne treba, aby ste neboli v aure a vaše aktivity sú iba po povrch kože. Do aktivity objektov zo zasvätenia nezasahujete a požiadate ich o spoločnú meditáciu. Opísal som ju v úvode tejto meditácie. Všetko vytvárate výhradne zo spomienok bez prvku fantázie. Neprerábate spomienky, iba ich navzájom kombinujete, sekáte, prekrývate a v žiadnom prípade nefantazírujete.

Klinický stav v 6. neurónových oblastiach. Klinický stav kostí. Klinický stav prepnutia neurónov do náboženských predstáv. Hlavne hinduizmus. Výron energií z tela von. Putovanie.

Nasugerujete si stav, že ste sa príliš utíšili a orgány tela zomierajú. Sugerácia je dokonalá a bez posudzovania z hľadiska racionality. Dostávate sa do stavu klinickej smrti. Všetko stišujete do bodu, že sa prepadáte do kostí, alebo nastane prepíname neurónov do stavu objavovania sa svetla v celom tele, v ktorom sa zjavujú erotické postavy. Prípadne z oblasti niektorých neurónov vyteká energia do aury a nasleduje astrálne putovanie mimo fyzické telo.

Epifýza ako hormonálna žľaza. Miecha a energie idú z hlavy dole do podbrušia. Silná fantázia. Každá spomienka je fantázia. Energie sexus vlastné. Energie sexus zosaté cez kosti. Energie kirlianov efekt v nervových platničkách. Energie sexus a magma energie. Energie sexus zamilovanosť.

Na záver sme si nechali prácu so sexuálnymi energiami. Každú spomienku v pamäti sme sa usilovali pretvoriť do fantázie. Spomienku na ženu sme prerobili na muža. Z mužov sme robili veľké prsníky. Žiadna spomienka nesmie zostať nepozmenená. Tým vytvárame silné sexus energie a hromadíme silne sexuálny volt v hlave, ktorý sa bude posúvať miechou do podbrušia a dosiahneme silný orgastický a ejakulačný stav. Samozrejme v polohe energetickej. Vzniknuté vlastné sexus energie preženieme cez kostnú hmotu a naspäť do tela. Preliečujeme celé telo. Zároveň zosávame sex energie iných ľudí v sexuálnej aktivite. Tiež vždy cez kostnú bielu hmotu, až potom do seba.

Je potešujúce, že po mnohých rokoch meditácií sme vytvorili celkom solídny základ na zvládnutie vyšších úrovní sexus ezoteriky.

Pridaj komentár