Mám reiki 2 stupně a andělské reiki také 2 stupně, vykládám karty a používám kyvadlo, chtěl bych vidět energie a umět astrálně cestovat-už se mě to skoro dvakrát povedlo, ale lekl jsem se a vrátil se do těla. Mám problémy s psychikou, vím, že na tento svět nepatřím, silně to cítím a svět mi připadá krutý. Když zaslechnu např. nějakou negativní zprávu z TV, tak to mám stále v mysli a bolí to, dovádí mě to k agresivitě a vzteku vůči těm, co to špatné ( války, zločiny atd…) dělají, celkově mě to bolí a pak nemohu na nic jiného myslet, chtěl bych změnit svět.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel do vášho podvedomia. Máte netradičné vedomie kozmonautov, ktorí v kozme strávili dlhšiu dobu ako 4 mesiace. Takúto psychiku budú mať ľudia budúcnosti, ktorí budú žiť v kozme. Odporúčam, aby ste mali správnu psychohygienu a všade a vo všetkom videli hviezdy. Tak isto si dajte do poriadku svoje sny.

Zdravotný stav
Kyvadlo obkreslilo vaše hormonálne žľazy ako choré. Odporúčam preliečiť. Chorobnosť ešte nie je lekársky zistiteľná.

Psychický stav
Bohužiaľ, vaše aurické telo je príliš vzdialené od fyzického tela. Už teraz to vyžaduje psychiatrickú pozornosť. Kráčate po nebezpečnej ceste. Strácate kontakt s vonkajším svetom, čo nie je dobré. Múdry ezoterik sa vracia do bežnej normálnosti a svoj duchovný rast nestavia na chorobnosti tela ani duše.

Povaha
Máte netradičnú psychiku, ktorá je typická pre ľudí, ktorí počas tehotenstva matky trpeli jej zvýšenou aktivitou a silným nekľudom. Teda máte navzájom spojených všetkých 6 neurónových oblastí do jedného celku, ako to možno veštecky vnímať u fyzicky existujúcich kozmonautov, ktorí boli v kozme dlhšie ako štyri mesiace. Táto tzv. kozmická psychika dovoľuje vnímať informačné toky v kozmickom priestore. Zároveň nemáte dostatočnú psychohygienu. Ľudia s vaším vedomím musia všade a vo všetkom vidieť hviezdy, planéty a galaxie. Neustále štúdium astronómie, fyzických hviezd, ale aj astrológie ľudského vnútra silne stabilizuje psychiku a dáva šťastný osud. Skúste sa podľa toho zariadiť.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Informácie z tejto oblasti sú presunuté na orgány vášho tela. Sú tu anjelské sféry červenkastého svetla.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Tu uložené informácie sú zoskupené okolo orgánov tela. Všade sú hviezdne mapy a osoba, ktorá sa má venovať v tomto živote chémii a hviezdam.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Schémy súhvezdí a a hviezd. Váš malý záujem o riadenie svojho života na základe astrológie hviezd osudu. Hrubé znaky a schopnosť abstraktného myslenia a znakovej ezoteriky v duchu kabaly.

Astrológia miechy
Skúmam prejavy miechy v chrbtici. Informácie sú u vás presunuté okolo orgánov tela. Vcelku dobre upravené prostredie miechy a celkovo šťastie stredného charakteru.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Stredne rozvinuté silové zvieratá a životná sila stredného charakteru. Je tu cítiť reiki zásah v dobrom slova zmysle.

Astrológia ganglií
Slabo rozvinutá oblasť a nedostatok skvelých nápadov.

Astrológia karmy
Skúmam karmu ľudstva a vašich predkov, ktorá pôsobí v mozočku. Vo vás a okolo orgánov pôsobí karma duševne chorej osoby, ktorá chcela odovzdať svoje poznatky o chémii.

Astrológia astrálneho tela
Vo vnútri človeka sa nachádza astrálne telo so siedmimi obalmi. Dá sa to prirovnať k figúrke, v ktorej je niekoľko menších figúrok. U vás sa týchto 7 vrstiev odpojilo a vrátil sa tento informačný záznam do oblasti severného pólu. Je uložený v magmatických poliach zeme. Celkovo je to dobré, lebo obsahoval deštruktívne skutky ľudstva.

Astrológia kostí
Skúmam v hmote kostí odtlačok alebo kópiu všetkého, čo ste prežili. Do kostí sa nezapísal žiadny záznam a špiritistická reinkarnácia je nemožná.

Astrológia pupku
V tejto oblasti je informácia dieťaťa. Je tak isto prenesená na každý orgán v tele. U vás je táto sféra nerozvinutá.

Astrológia 1 obalu
Je to vlastne duchovné zviera mravčiara, pojedača mravcov. Ten by vás mal viesť k prírodným rituálom okolo hviezd. Čo tiež nedokážete využiť.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. V snoch zúrivo ničíte všetko kozmické a chcete byť normálny človek. Je to nezmysel.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Nesprávna výchova, zlý výchovný vplyv, ktorý vás odviedol od kozmu a šťastného osudu.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: kozmický priestor. Povrchová vzrušivosť: kozmické bytosti. Pohlavná vzrušivosť: zvláštna. Citová vzrušivosť: vnútorné milovanie sa v hĺbke svojej duše, ktorú otvárajú kozmické diaľavy.

Hviezdy, šťastný osud
Iba keď sa vrátite k astrológii a astronómii.

Pridaj komentár