Sadnete si na stoličku a chvíľu posedíte. Po chvíli skľudnenia a uvedomenia, čo chcete robiť, sa začnete venovať meditácii. V prvom rade si uvedomíte a zoberiete na vedomie, že pochopiť ezoteriku správne teoreticky sa nedá bez osobnej skúsenosti. Pokiaľ nechcete v ezoterike pravidelne cvičiť, tak sa jej radšej nevenujte. Bez cvičenia sa nedá ezoterika pochopiť a presvedčiť sa, či je to skutočne tak, ako to tu tvrdím. Iba cvičením sa môžete presvedčiť o tom, čo hovorím a opisujem.

Teda sedíte na stoličke a na nej dokážete sedieť v celkovom kľude aj hodinu a niekedy aj 3 hodiny v kuse. Keď sedíte a uvedomujete si, čo robíte, je možné sa zahľadieť na veci okolo seba. Zámerne si môžete pred seba dať stôl a poukladať rôzne predmety a objekty. Zatvorte oči, teraz nemôžete zrakovo vnímať objekty na stole. Otvorte oči a svoju pozornosť postupne koncentrujte na každý predmet na stole. Uvedomte si, čo robíte. Aha, koncentrujem sa na objekt vo vonkajšom svete pred sebou. Očami chodím po povrchu objektu a získané informácie v podobe obrazu prenášam dovnútra seba. Z očí ide obraz do zadného zrakového mozgu, kde sa zaznamená a môže sa uložiť do ľudskej pamäte. To, čo ste robili, bola koncentrácia na objekty vo vonkajšom svete pred vami. Tieto ste si doslova nafilmovali do vnútorného sveta a uložili do pamäte. Ste vo vnútri pamäti a pokúsite sa spomenúť si na podobný predmet, ktorý ste už do pamäte uložili. Hľadáte a nachádzate. Uvedomte, že ste sa koncentrovali dovnútra svojho tela. Teda koncentrácia bola zameraná dovnútra vašej osoby. A meditácia je často koncentráciou do seba.

Položili ste si znovu pred seba niekoľko objektov ako sú minerály, drievka a podobne. Zatvoríte oči a končekmi prstov ruky sa dotýkate predmetov pred sebou. Uvedomujete si, čo sa deje a vnímate, ako sa hmatové podnety cez nervstvo prstov dostávajú z vonkajšieho prostredia do vnútorného priestoru. Koncentrácia bola sústredená na končeky prstov a podnety skončili v mysli. Teraz svoju koncentráciu zameriate do svojej pamäte. Teda koncentrácia je vo vnútri vás a vy sa snažíte o to, aby ste v pamäti našli podobné predmety, ktorých ste sa dotýkali už dávnejšie. Uvedomujete si, čo je koncentrácia do vonkajšieho sveta a do vnútorného sveta.

Dáte si pred seba prehrávač hudby. Zatvoríte oči, znehybníte prsty. Koncentrujete sa na objekt vydávajúci zvuky. Koncentrácia ide do vnútorného ucha a odtiaľ von k predmetu, ktorý vydáva zvuk. Zvuk ide do ucha, odtiaľ putuje dovnútra vašej osoby a priamo do mozgu. Uvedomujete si, ako sa sluchová koncentrácia sústredila na objekt vonku a ako sa zvuk preniesol dovnútra vás. Konkrétnejšie do sluchovej pamäte. Teraz svoju pozornosť a koncentráciu zameriate dovnútra pamäte a tu si spomeniete na podobné zvuky, ktoré ste už počuli a uložili do pamäte.

Neustále kľudne sedíte na stoličke a pred seba si dáte rôzne silné aromatické vône. Najlepšie aromatické olejčeky vo fľaštičkách. Poukladáte arómy, zatvoríte oči a na všetko sa koncentrujte cez sliznicu nosa. Znovu si uvedomujete, že ste sa museli skoncentrovať na vôňu vo vonkajšom svete. Vôňa sa prenesie do vášho vnútorného sveta a uloží do pamäte. Potom sa skoncentrujete dovnútra svojho tela a vyhľadáte spomienku a rôzne druhy vôní.

Neustále kľudne sedíte a pred seba si pripravíte určité pochutiny ako čokoláda a podobne. Kúsok si vložíte do úst. Ako zvyčajne si to vychutnáte. Uvedomujete si, že jazyk je vlastne chemický senzor, ktorý dokážete rozoznať rôzne druhy chutí. Každá časť jazyka dokáže zachytiť inú chuť. Mali by ste dobre rozoznávať chute sladké, slané, horké a kyslé. Tak isto si uvedomujete, že ste sa plne koncentrovali na zistenie chute. Senzor jazyka previedol podnety do predného mozgu a tu v šedej kôre predného mozgu ste v skutočnosti zistili, akú máte chuť na jazyku. Postupne prenesiete koncentráciu a pozornosť do pamäte a vyberáte spomienky na rôzne chute. To ste pozornosť presunuli z jazyka do vnútra svojho ja.

Máte za sebou koncentráciu do vonkajšieho sveta okolo seba a už si dobre uvedomujete, že pre bežný život treba uchovať koncentráciu do vonkajšieho sveta. Zároveň sa učíte aktívnejšie prenášať koncentračnú pozornosť do vnútorného sveta svojho fyzického tela.

Tu sa môžu objavovať niektoré poškodenia psychiky a to oslabená schopnosť sa sústrediť a rozoznávať vonkajší svet. Niekedy treba meditáciu zmeniť na terapiu a obnoviť schopnosť koncentrovať sa na vonkajší svet. Niekedy zase môže nastať stav, že sa nedokážete dobre koncentrovať do vnútorného sveta. Aj tu je nutné zmeniť meditáciu na terapiu a obnoviť alebo posilniť schopnosť sa koncentrovať do vnútorného sveta.

Treba si pamätať zlaté pravidlo meditácie o vyváženosti koncentrovať sa rovnako silne do vonkajšieho sveta, a tak isto aj do sveta vnútorného. Moderný meditujúci nestráca kontakt s vonkajším svetom a do vnútorného sveta neuteká pred vonkajším svetom. Duchovná cesta nie je únik do vnútorného sveta pred vonkajším svetom. Tak isto neodporúčam na začiatok na tejto meditácii nič meniť. Nie je dobré zaujímať kritické stanovisko. Niektorí meditujúci trpia potrebou všetko pomeniť podľa toho, ako sa im to pozdáva. To je veľká chyba a neschopnosť prijať meditačný systém niekoho iného, tak ako to je. Až po mnohoročnej skúsenosti si môžete dovoliť niečo meniť a vylepšovať.

Prešli sme si základné cvičenie na uvedomenie si, čo je to koncentrácia do vonkajšieho sveta okolo vás. Tak isto ste zistili, ako sa dá koncentrovať pomocou zraku. Potom ste si dobre uvedomili, čo je to koncentrácia pomocou sluchu, pomocou hmatu, pomocou chuti a jazyka. Zároveň ste si uvedomili a vyskúšali naraz koncentráciu cez všetky zmysly na jeden objekt pred vami vo vonkajšom svete.

Postúpime ďalej pri základnom výcviku zmyslov. Pred seba si dáte obrázok veľkého mozgu. Zároveň si pred seba dajte 3 až 7 vrstiev tenkej fólie, ktorú pokreslíte čiernymi bodkami. Fólie si dáte na seba. Dobre sa skoncentrujte pomocou očí, uší, jazyka, končekov prstov a nosa na tieto fólie nad sebou. Povedzte si vo vnútri svojej mysle, že toto je koncentrácia do vonkajšieho sveta. Potom koncentráciu preneste do vnútra svojej hlavy a priamo do spomienok na 7 fólií nahusto nabodkovaných. Musíte si všetko vybrať zo spomienok a nie vytvoriť v hlave. Keby ste to fantazírovali, tak to bude silne energetické a nepôjde to dobre dostať do neurónov veľkého mozgu.

Teda spomeniete si, keď ste niekedy videli fólie a kľudne ich prekryjete na seba. Spomeniete si na drobné čierne bodky. Nesnažte sa niečo dofantazírovať. Iba prísne zo spomienok, ktoré zostanú nízkoenergetické a dobre sa dostanú do neurónov veľkého mozgu.

K tejto predstave zo spomienok o fóliách a čiernych bodkách si z pamäte vyberiete spomienku, ako vyzerá veľký mozog a hlavne jeho povrch. Tieto všetky vybraté spomienky z pamäte spojíte a všetko sa posunie na povrch šedej kôry veľkého mozgu. Uvedomte si, že veľký mozog sa na povrchu skladá práve zo 7 vrstiev plných drobulinkých neurónov. V spomienkach sú neuróny vlastne čierne bodky. Keď sa vám spomienky posunú na povrch mozgu, tak sa sem skoncentrujete pomocou pocitu, že sa dotýkate povrchu mozgu, že ho vidíte, počujete, čucháte a chutnáte. Tak ako keď sa koncentrujete do vonkajšieho sveta okolo seba.

V šedej kôre veľkého mozgu sa usadíte a uvedomíte si, že niektorí ľudia sú tu trvalo usadení a odtiaľto funguje ich psychika. Trvale sa do šedej kôry veľkého mozgu koncentrujete a odtiaľto sa skoncentrujete do vonkajšieho sveta. Vo vonkajšom svete prevediete štandardné druhy koncentrácie cez všetky zmyslové orgány. Zároveň si dobre uvedomíte, ako sa do vonkajšieho sveta koncentrujú ľudia dlhodobo usadení v šedej kôre veľkého mozgu.

Potom koncentráciu presuniete z vonkajšieho sveta do šedej kôry veľkého mozgu. Využijete na koncentráciu všetky zmyslové senzory ako sú oči, uši, jazyk, nos, prsty. Znovu si uvedomíte, že odtiaľto funguje vedomie veľkého mozgu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.