Technická ezoterika. Patológia z techniky. 6 neurónových oblastí. Sugerácia poškodenia psychiky. Elektrické pole. Magnetické pole. Laser. Rádioaktívny materiál. Elektrický oblúk. Taviace pece. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Neustále pokračujeme v nácviku tohto druhu ezoteriky, ktorý je založený na moderných trendoch pôsobenia technických zariadení na ľudskú psychiku. Použijeme aj v tejto škole prístup ako v Kozmickej sekcii, kde sme preskúmali psychiku kozmonautov, ktorí boli reálne v kozme viac ako 4 mesiace. Keď sme zistili, ako sa im zmenila psychika, tak sme mohli objaviť s takouto kozmickou psychikou aj takých, ktorí sa do tohto stavu dostali počas tehotenstva svojej matky. Tento model uplatníme aj tu a cez deštruktívny vplyv techniky vyhľadáme jedincov, ktorí sa do jedinečných stavov psychiky dostali cez mechanizmy v embryonálnom vývoji v materstve svojej matky. Prípadne poškodenie psychiky technikou psychoterapeuticky zvládli a dosiahli jedinečnú fenomenálnosť svojho ja.

V prvom rade sme sa vhodne naladili a aktivizovali sme spomienky technického charakteru. Nie na báze fantázie, ale na báze prísnych spomienok. V spomienkach nedovolíme, aby sa spomienka na skrutkovač samovoľne zmenila na nejakú súčiastku. A celkovo treba pracovať iba so spomienkami, ktoré bežia na nízkych energiách a sú silne veštecké. Aj koncentráciu do jednotlivých neurónových oblastí robíme spomienkou na to, ako sme sa už fyzicky koncentrovali.

Spomienky možno strihať, prekrývať, spájať a kombinovať, no nie fantazírovať. Teda svojvoľne jednu spomienku meniť, ako sa nám zachce na niečo úplne iné, ako to bolo v skutočnosti. Takýto postup dovoľuje rýchlo preniknúť do neurónov a potom až po prieniku sa skoncentrovať do danej oblasti neurónov aj fyzicky. Spomeniete si na bolesť a nasugerujete si, ako keby vás daná oblasť neurónov bolela. Tak zafixujete dosiahnutý stav v danej oblasti.

Začneme sugeráciou poškodenia slaboprúdom. Máte pocit, že ste mnohokrát niečo elektrické opravovali. Kto sa dokáže veštecky napojiť na opravára spotrebičov s poškodenou psychikou, tak to spraví. Prípadne zo spomienok dosiahnete v 6. neurónových oblastiach zásadnú zmenu. Zvnútra neurónových oblastí sa vedomie presunie na povrch neurónov. Každá neurónová oblasť má 3 až 6 vrstiev. Po sugeratívnom uverení operujete psychicky na povrchu prvej vrstvy. Máte pocit, že ste schopný myslieť inak ako doteraz. A tiež vnímate iné zapisovanie poznatkov do mozgu.

Potom si vsugerujeme poškodenie magnetickým poľom elektromagnetu. Vedomie a psychické prejavy sa presunú do nervstva v celom tele. Zo spomienok zmontujete predstavu, že vaše telo je sklenená nádoba plne natlačená pavučinami, vy už nie ste v neurónových oblastiach a všetky psychické prejavy idú z nervstva celého tela. Tieto stavy sú vhodné na liečebné účely pre seba a iné osoby.

Potom si nasugerujete poškodenie psychiky laserom. Napojíte sa na diaľku na osoby, ktoré si zničili psychiku touto technikou. Iba krátko sa spojíte a potom sa odpojíte. Potom sa napojíte veštecky na osoby, ktoré zvládli túto patológiu, ale ju majú od detstva a vedia ju dobre využívať. Pri tejto patológii sa vedomie presunie do nervových zakončení. Znovu si zo spomienok zmontujete predstavu, že ste sklenená nádoba naplnená milimetrovými kúskami vlasov. Každý koniec vlasu je nervové zakončenie. Vedomie a psychické pochody sa prejavujú na končekoch nervov. Myseľ sa nalaďuje na zvláštne energetické manipulácie.

Potom si nasugerujete poškodenie psychiky rádioaktívnym materiálom. Vedomie sa pri správnej sugerácii zo spomienok presunie do kostnej hmoty a dosahuje sa jeden zo stavov klinickej smrti. Z kostnej hmoty sa dá prenikať do objektov.

Potom si nasugerujete poškodenie psychiky elektrickým oblúkom. Vedomie a psychické prejavy sú vytesnené do aury a tu sa deje zvláštna forma myslenia, ktorú treba dobre ovládnuť.

Potom ide sugerácia práce pri taviacich peciach alebo na sopečnom podloží. Vhodné sú aj sexuálne pocity. V sugerácii sa dosahuje zvláštny stav klinickej smrti, keď sa 7 vrstiev vo fyzickom tele dostane mimo fyzické telo a potom sa stiahne naspäť do fyzického tela. 7 vrstiev je silne aktívnych priamo v tele.

Ostatné patológie budeme precvičovať v ďalšej meditácii.

Pridaj komentár