Teória ezoteriky. Neurónové šamanstvo. Šaman ako zvláštny prírodný človek. Šaman ako osoba, ktorá myslí na základe rituálov a magických obratov. Šamanské veštecké výkony. Šamanské energie. Šaman, ktorý prešiel fázou klinickej smrti a nedýchal viac ako 6 minút, ale vrátil sa z klinickej smrti. Náboženské prejavy v klinickej smrti. Prienik do kostí a presun psychických vlastností do nervstva a ganglií kostí. Prepnutie neurónov v 6. oblastiach tela. Výron energie pred telo a pocit, že ste mimo telo. Vnímanie všetkého z pozície zrkadla. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku stavov prírodných ľudí, ktorých sme pre potreby ezoteriky definovali ako osoby, ktoré ešte nevedia čítať, písať a premýšľať logicky ako dnešní ľudia. Zároveň prírodní ľudia už nie sú zvieratá, lebo si vytvorili trvalý vzťah k určitému objektu ako opracovaný kameň a opracovaná palica. A v tomto vývoji pokračovali ďalej k technológii.

Prírodný človek si k opracovaným predmetom vytvoril nový psychický stav, privlastnil si ich ako predmet k určitej činnosti. Toto zvieratá na svojom stupni vývoja nedokážu zrealizovať. Vždy do ruky zoberú iný kameň a inú palicu. Medzi prírodných ľudí zaraďujeme aj šamanov a ich prejavy nazývame šamanstvo. O šamanizme by sme hovorili, keby sme hlásali návrat do prírodného spôsobu života ako ideológii žitia.

Postúpili sme v meditácii, ktorej základom je potlačiť spomienky na civilizáciu, otvoriť spomienky na prírodu a na všetky fázy rozvoja prírodného človeka. Ide o spomienky uložené v neurónoch ľudského tela. Sem sa dostali čítaním, pozeraním, počúvaním, myslením, chutnaním a hmataním. Tieto sa nachádzajú aj v informačných poliach mŕtvych prírodných ľudí. Mohli sa preniesť aj do živých ľudí dnešnej doby. Nachádzajú sa aj v dnes žijúcich prírodných ľuďoch. Uložené sú do predmetov a magmatických polí zeme. Teda spomienky na prírodných ľudí máme každý z nás uložené v spomienkach. Ale tak isto sú uložené v hrobnom mieste prírodného človeka, v predmetoch, ktorých sa dotýkal a v magmatických poliach zeme. Takto uložené informácie o živote prírodného človeka nie sú prístupné bežným ľudským zmyslom. Treba si na to vypestovať vešteckými technikami centrum v šedej kôre veľkého mozgu. Mohli by sme to prirovnať k schopnosti človeka vidieť mikroorganizmy pomocou mikroskopu. No tu si človek pomáha technickými zariadeniami a ezoterik si vycvičí na veštecké vnímanie zmyslové centrá zadného zrakového mozgu.

Pri cvičení je potrebné pracovať zo spomienok a nepoužívať v ranej fáze cvičenia fantáziu. Teda napríklad spomienku na jahodu zmeniť v hlave na stoličku. To je už akt fantázie a je potrebné, aby sme to nerobili, alebo aby sa to v mysli nedialo samovoľne a bez príkazu meditujúceho.

Zo spomienok bez fantázie sa ľahšie preniká do 6. neurónových oblastí tela. Dá sa koncentrovať do neurónových oblastí aj fyzicky. Stačí vyvinúť pocit, ako keby ste neuróny chceli vidieť a hmatať. Keď cez spomienky preniknete do niektorej oblasti s neurónmi, tak sa následne na tento stav skoncentrujete, ako keď chcete niečo fyzické chytiť alebo spraviť. Toto je efektívnejší postup ako iba fyzická koncentrácia.

Takto preniknete do neurónov na báze spomienok a pousilujete sa, aby ste v jednotlivých neurónových oblastiach obmedzili aktivitu neurónov a vedome pracujete s menším množstvom neurónov ako bežne máte v mozgu. Uvedomte si, že prírodný človek, keď ešte dokázal opracovať iba palicu, kosť a kameň, mal omnoho menší mozog a počet neurónov ako terajší logicky mysliaci človek. Teda 6 neurónových oblastí naladíme tak, aby sa to množstvom a aktivitou podobalo mozgu pravekého človeka, alebo jeho nasledovateľa vo vývoji. Treba v tom získať dobrú prax pravidelným cvičením.

Potom je tu koncentrácia do spomienok na nácvik klinickej smrti na základe sugeratívnych techník uverenia, že zomierate. Tento stav dostatočne stačí na to, aby sa psychická pozornosť presunula do obmedzeného počtu neurónov vo veľkom mozgu. Aurický obal je okolo hlavy ako helma a v brušnej oblasti ako sklenené platne.

Tento sugeratívny stav sa silne podobá fyzickej klinickej smrti. V klinickej smrti sa môžu vyskytnúť 3 základné stavy. Prvý je stav prepadnutia sa do kostného záznamu v kostiach, potom do aury ako vyvolanie energetického výronu, za ktorým nasleduje uvoľnenie psychiky do aury a spojenie iba tenkými energiami. Tieto stavy možno precvičovať, ale nás zaujímajú stavy klinickej smrti z dôvodu, že v stave klinicky sugerovanej smrti sa objavuje svetlo a v ňom sa objavujú prírodné objekty všetkého možného a vytvoria základ pre rôzne druhy prírodných božstiev.

Nasugerujete si klinickú smrť a usiluje o to, aby ste prepli neuróny do pocitu, že v mozgu sa utvoril určitý svetelný priestor, ktorý sa môže naplniť rôznymi prírodnými objektmi. Tie tvoria v tomto stave základ rôznych prírodných foriem Božieho prejavu.

Prebehla sugerácia klinickej smrti zo spomienok. Prenikli ste do 6. neurónových oblastí vlastného tela a zmenšili ste v týchto oblastiach množstvo neurónov. Snažíte sa čo najviac vytvoriť v oblasti neurónov stav prírodných ľudí. Zároveň sa usilujete o také prepnutie neurónov, aby ste začali v sebe cítiť buď biele, zlaté alebo strieborné svetlo. Takýto pocit sa musí objaviť v celom tele a vo všetkých neurónových oblastiach. Pokiaľ sa to nedarí, tak treba nastavovať neuróny, aby tento stav nastal. Prípadne sa môžete na diaľku napojiť na prírodných ľudí, ktorí nevedia ešte čítať, písať a logicky premýšľať. Zároveň prešli klinickou smrťou a majú v sebe stav Božej prítomnosti.

Tomu, kto prešiel zasvätením Evenkov a Burjatov, stačí, aby si spomenul na zasvätenie, ktoré sa realizovalo pod hypnotickými technikami a cez spomienky sa rýchlo a jednoducho nahadzuje. Zmyslom tohto stavu svetla vo vás je potom zo spomienok vložiť doň rôzne objekty ako meteority, minerály, kúsky kože, predstavy hadov a iných zvierat. Zároveň skúmate, ako to pôsobí na vás samotných alebo na iných ľudí. Uvedomte si, že šaman, ktorý prešiel klinickou smrťou a otvorilo sa mu náboženské vnímanie, je mimoriadne hypnotický a pôsobí na svojich druhov mimoriadne silno. Teda dokáže im dávať ľudskosť omnoho silnejšie ako bežný šaman, ktorý ovláda iba magické rituály a neovláda hypnotické techniky, ktoré prirodzene vyplývajú z tohto stavu.

Nakoniec je možné všetky spomienky na prírodného človeka prekryť geometrickými tvarmi z vlastných spomienok. Zároveň sa silne skoncentrovať do mozočku a izolovať stredný mozog. Teda potlačíte obrazové predstavy a zostanú iba geometrické tvary, ktoré zachovávajú zmysel potlačených obrazových spomienok. Potom zase nahodíte stav klinickej smrti a prepnutie neurónov do svetla v celom tele. Znaky vkladáte do svetla. Môžete si vsugerovať a uveriť, že máte množstvo kostených výrastkov okolo kostí. Kto prešiel zasvätením do siamských dvojčiat a v pamäti má množstvo siamských znakov, tak geometrizáciu obrazových spomienok prevedie cez tieto spomienky a nie svoje spomienky. Všetko napustí do svetla v sebe a uvedomuje si, že má v sebe Božiu prítomnosť totemu zo znakov. Takýto druh kabalizácie dáva všetkému silu a razantnosť pôsobenia, ale aj pochopenia týchto stavov.

Pridaj komentár