Anjel zasvätenie šamanské. Anjel zasvätenie esencia meteoritov. Anjel zasvätenie meteoritické lúče. Šaman a opracovanie meteoritov. Anjel pierok šamanský. 6 neurón. oblastí. 6 neurón. oblastí a aura. Anjelské lúče plné svetla. Anjelské lúče plné postavičiek anjelov a anjelských znakov. Zasväcoval Saša Pueblo. 24 zasväcovacích rituálov. Obrázky meteoritov. Kresba anjelských a zvieracích postáv a znakov. Zavesené meteority. Zavesené kresbičky na špagátové pyramídy. K tomuto zasväteniu je k dispozícii séria fotografií v Galérií zasvätení.

Ukončili sme základnú sériu 12. zasvätení, ktoré v prvom rade otvorili všetky významné neurónové oblasti ľudského tela a to veľký mozog, stredný mozog, miechu, brušný mozog a ganglie. Tak isto sme ukončili 6 zasvätení do aurického obalu okolo ľudského tela. Pri veľkom mozgu máme auru okolo hlavy a čriev v podobe energetických platní. Pri strednom mozgu máme auru okolo tela vo veľkosti asi 10 centimetrov. Z mozočku ide aura okolo tela v lúčoch do vzdialenosti 10 centimetrov okolo tela. Pri mieche je aura okolo tela asi 0,5 metra. Pri brušnom mozgu je aura okolo tela v podobe kužeľov so základňou kruhu. Pri gangliách je aura v podobe energetických obalov ako futbalová lopta. Na uvoľnenie anjelských sfér do aury je potrebné vyvolať v tele mierne sexuálne energie detského charakteru.

Anjelské sféry sa z neurónových oblastí aktivizujú do aury v podobe sklenenej priezračnosti, mliečnej priezračnosti, zlatistej, diamantovej a pulzačnej. Pod zahustením si pri každej farbe predstavujete obrovské množstvo anjelských predstáv a znakov, ktoré mozog zasvätenej osoby vyprodukoval. Zároveň ich aj vo svojej mysli zahustil. A toto zahustenie dáva farebné odtiene, sklovité, biele, zlatisté, diamantové a pulzačné.

Anjelská šamanská postava je pri vás, pokiaľ chcete poznať pravdu, pokiaľ sa nechcete klamať a pokiaľ si chcete navzájom pomáhať. Anjelská postava v aure sa od človeka odvracia, pokiaľ chcete klamať, nevnímať realitu a nerobiť kroky podľa scenáru anjela šamanov. Keď si v danej veci chcete robiť, čo sa vám zachce, tak sa objavuje sivastá a čierna postava a to neveští nič dobrého. Neustále sa usilujete o anjela šamanov niektorej farebnosti a to sklovitej, bielej, zlatistej, diamantovej a pulzačnej. Nikdy sivastej a čiernej. To by boli neúspešné rozhodnutia.

Zasväcované osoby spravili asi 24 rituálov. Strihali, trhali, kládli a lepili na papier čiernobiele obrázky meteoritov. Do všetkého neustále kreslili postavičky s krídlami a anjelské znaky. Ku každému rituálu Saša Pueblo ako zasväcovateľ stiahol spomienky dotyčného zasväcovateľa, ktoré po jeho smrti zostali okolo nás v informačných poliach. Zasväcované osoby sa usilovali mať okolo seba vytvorené svetelné lúče. Niektorí mali za sebou šamanskú anjelskú postavu z pierok, ktorá riadila celý proces vytvárania lúčov okolo tela. Niekedy to vyzeralo, ako keby sa v aure nad dotyčnou osobou otvorilo svetlo ako niekoľko žiaroviek vedľa seba. Inokedy to bol nikde nezačínajúci a nikde nekončiaci svetelný lúč. Nad niektorými sa otvárali tibetské alebo európske mandaly. Ako keby ste sklo mandál nad hlavami zasväcovaných osôb presvietili a z mandál dopadali na okolie dotyčnej soby.

V niektorých prípadoch sa meteorické lúče vytvárali sugeráciou, že v špeciálnom prostredí sa spájajú ako vŕbové prútie. Vypletanie svetlom. Do tohto procesu neustále vstupovali anjelské predstavy, ktoré každý kopíroval v hlave ako sa dalo. Nakopírované spomienky zahusťoval do meteoritických lúčov. Niekedy sa do meteoritických lúčov dostávali aj predstavy meteoritov. Anjelská šamanská predstava z pierok sa postupne začala napĺňať anjelskými meteoritickými lúčmi a tvarmi podľa vlastného výberu.

Pre zasvätenie sme vybrali 24 historicky najlepších šamanov, ktorí sa venovali spracúvaniu meteoritov a tvorili meteorické anjelské lúče. Tieto lúče sa akože vracali do anjelskej postavy z pierok, ktorá vznikla na začiatku zasvätení. Vybrali sme zasväcovateľa z Austrálie (15, L), z Novej Guinei zemepisná dĺžka a šírka (16,D), z Tibetu (12,G) a (11,F) , ktorému sa svetlo spúšťalo cez budhistické symboly uložené v mandalách.

Niektorí zasväcovatelia si kládli meteority priamo na telo. Niektorí ich mali zavesené okolo seba. Iní si ich dávali do rán. Ďalší si to dávali v rôznych tvaroch okolo seba. Niektorí ich aj pojedali, dávali na kožu a podobne. Ďalší zasväcovatelia sú z Indie (10, H) zo západnej Indie ( 13, G ), Ázie (9, F), (7, F) a (7, H), Kaukazu (7,E ), Európy (5, E) a (2, E), Škandinávie (4,C), Ruska (10, C). zasväcovateľ v Rusku sa dokázal prepnúť do stavu média a to je stav, keď sa v jednom bode všetko neustále zmenšuje a do tohto stavu si okolo seba otvoril niečo ako archív, z ktorého podľa potreby mohol ukladať anjelské lúče. Potom po prepnutí do stavu, že sa bod pred ním neustále rozpína, mohol mať k dispozícii spomienky z tohto špeciálneho archívu.

Ďalší zasväcovatelia boli z Ázie (12,D), Afriky (6, I) a (5,L), Antarktídy (R, – ) meteority operačne ukladal do ľudí a zvierat, z Tuamoru (6,K), Havajských ostrovov (4, G), z Aljašky (6,D), Južnej Ameriky (14,L) a (11, H), Grónska (16, C ) – tento ich dával sebe aj iným rovno do kostnej hmoty.

Počas zasvätenia sa podarilo uložiť do pamäte 24 rituálov. Ďalej sa podarilo do postavy anjela šamanov z esencie pierok v aure dostať množstvo energetických lúčov, ktoré sa dali vytvárať rovno zo spomienok. Teda ako sme predpokladali anjelská postava sa nakoniec naplnila množstvom anjelských lúčov. Ako keby sa anjeli meteoritov vrátili do svojho spoločného domova.

Pridaj komentár