Meteority na zemskom povrchu. 12 rituálov okolo meteoritov. Anjelské sféry pierkové. Anjelské sféry meteoritické. 6 neurónových oblasti ľudského tela. Postavy meteoritických anjelov. Rituály spojujúce anjelské sféry z pierok a meteoritov dopadnutých na Zem. Čistenie negatívnych myšlienkových pochodov. Zasväcoval Saša Pueblo. Fotografie zo zasvätenia vyhľadaj v Galérii zasvätení.

Pri tomto druhu zasvätení je potrebné, aby sme boli v klasickom zemskom vedomí a v žiadnom prípade neboli v kozmickom vedomí, ktoré podrobne popisujem v Kozmos sekcii. Ku kozmickému vedomiu patria kozmické meteoritické lúče.

Keby ste mali obyčajné zemské vedomie a k tomu kozmické meteoritické lúče, tak by sa mohla poškodiť psychika. Takéto riziko môže vzniknúť v neodborne prevedenom zasvätení. Teda k zemskému vedomiu patria klasické postavičky anjelov z pozemských meteoritov, ktoré sem padajú možno aj 1 miliardu rokov. Zem je doslova posypaná aj do hĺbky meteoritmi či už železitého, alebo minerálneho pôvodu. Ide o veľké tonové meteority až po meteority ako pieskové zrnko. Čo sa týka druhu, tak sú zo všetkých končín kozmického priestoru. No vo vašej mysli treba odlišovať zemské meteority, ktoré prešli cez atmosféru a meteority, ktoré sú vo voľnom kozmickom priestore okolo Zeme.

Pri zasvätení sa kontrolovali predošlé zasvätenia do pierkových anjelov. Tieto produkovali pravekí a prírodní šamani, ktorým zostala pri hrudnej kosti v dospelosti zväčšená detská žľaza a detská psychika. A tá vytvárala pri kontakte s pierkami anjelské sféry pierkových šamanov. Po smrti šamanov tohto druhu sa anjelské sféry uvoľnili okolo nás a voláme to akáša. U zasvätených osôb sa všetko odohráva v neurónoch veľkého mozgu a všetko sa ukladá do pamäte. Tak isto do podvedomia sa dávajú otlačky anjelov pravekých a prírodných šamanov a to do mediálneho stavu mysle. Keď má osoba mysliaca na jeden bod v mozgu pocit, že sa neustále zmenšuje, tak sa otvorí okolo tela niečo ako archív spomienok. Niečo podobné sa otvorí aj pri sugerácii poškodenej miechy v chrbtici.

Základom zasvätenia je teda naladenie 6 oblastí neurónov do detskej ľudskej psychiky. Ide o všetky druhy spomienok na detstvo. Neuróny sa začnú správať inak a do toho nahodíte pierkových anjelov rôznych druhov hustoty. Na zobudenie a aktivizáciu použijeme rituály s dĺžkou špagátiku. Anjelské sféry pierkových anjelov vám radi poradia, ako pragmaticky prepojiť svoje sily na meteoritické anjelské sféry.

Zasväcované osoby majú pred sebou obrázky meteoritov a vždy iné druhy, ktoré bežne dopadli na zemský povrch a dostali sa do pozornosti ľudí. Cez obrázok sa musia zasväcované osoby reálne napojiť na meteority Zeme a nie kozmu. Nesmie to byť napojenie v pamäti na spomienky. Nesmie to byť napojenie na predstavy v aure okolo tela zasväcovanej osoby, ale musí to byť reálne psychické napojenie. Treba si myseľ nastaviť tak, aby sa skutočne dostala do vonkajšieho sveta a to ku konkrétnym meteoritom. Keď sa priblížite k meteoritu, tak si spravíte foto a uložíte do pamäte. Zároveň tlačíte foto meteoritu do kreslených postavičiek anjelov. Aktivizuje sugeráciou detskú psychiku vo veku 4 a 6 rokov. V oblasti detskej žľazy sa aktivizujú šamanské schémy, ktoré každej osobe prinášajú rôzne druhy anjelských sfér. Pokiaľ tam máte vodovitú, bielu, zlatistú alebo pulzačnú úroveň, tak ju využijete na tvorbu anjelov meteoritov.

Keď sa zasväcované osoby napoja cez obrázok na reálne miesto na zemi, tak k sebe stiahnu záznam a energiu meteoritu a pod dozorom zasväcovateľa ju tvarujú do postavy anjela. Ten vzniká pod vplyvom detskej žľazy. Tu do detskej žľazy uloží zasväcovateľ postavu anjela. Totiž Tibeťania svoje deti v 6. roku života zasväcujú do anjelov meteoritov. Je to ich tradícia. Zasväcovateľ Saša Pueblo otvorí tento systém a prevedie tento druh zasvätenia, ktoré je o uložení anjelskej postavy meteoritov.

Nasleduje naladenie neurónov pod kontrolou zasväcovateľa a zopakovanie si zasvätenia do tých, ktorí niečo v histórii robili s meteoritmi. Ide vlastne o info polia mŕtvych ľudí, teda ich spomienok, ktoré sú po ich smrti v priestore okolo nás. Často táto činnosť bola negatívna a pri zasväcovaní je treba previesť čistenie cez energiu čerstvo vytečenej krvi. To sa zabezpečovalo v spolupráci zasväcovateľ a zasväcovaná osoba.

Na zasvätení boli použité nové obrázky meteoritov zeme. K tomu sme robili rituály s chlebom, pierkami, kvetmi, špajdľami, kockami cukru, mäsom, sklom, lepiacou páskou a kokosovými orechmi. Ide o rituály, ktoré používali dotyční 12. historickí zasväcovatelia, ktorých sme vybrali na skopírovanie ich anjelských sfér. Pre účinnosť zasvätení sme používali tentokrát bubon a pomôcky k rôznym druhom úderov. Na bubne sa vyvolávali magické zvuky podľa tradície historických zasväcovateľov.

Zasväcovateľ Saša Pueblo stiahne k sebe info polia historických zasväcovateľov. Ide vlastne o ich spomienky uložené po ich smrti v akáše okolo nás. Saša Pueblo z nich robí kópie a ukladá ich do pamäte zasväcovanej osoby a nielen tam. Neustále platilo, že treba meteorické anjelské sféry čistiť cez energiu krvi a tak likvidovať sivasté a čierne deštrukcie ľudskej mysle a konania.

Nakoniec sa podarilo v 6. neurónových oblastiach zasväcovaných osôb nainštalovať zmenu činnosti neurónov. Zasväcované osoby sa už po piatom zasväcovacom rituáli adaptovali na prijatie anjelov zemských meteoritov. Anjel z meteoritov mal tvar postavy človeka. Vo vnútri postavy bolo niečo ako energetické guličky, ktoré boli ako bubliny natlačené na seba. Boli to drobní meteoritickí anjeli, ktorí sa spoločne pospájali do veľkých anjelských postáv.

Posledný štyria zasväcovatelia dokázali pracovať s pierkovými a tiež meteorickými anjelskými sférami. Mali ich navzájom spojené. Išlo o spojenie v postave anjela, ktorý je nahusto naplnený drobnými anjelmi z meteoritov ako mydlové bublinky v pohári. Okolo týchto bubliniek žiarila energia pierkových anjelov. Teda je tu postava veľkého anjela niekoľko metrov vysokého plného drobných slniečok. Či už vodovité, biele, zlatisté, diamantové a pulzačné. Farby charakterizujú nespočetné množstvo spojených anjelských kresbičiek.

Historickí zasväcovatelia boli vybratí z týchto oblastí: zemepisná šírka a dĺžka v ohraničujúca sektor (6,I ) Afrika, (10,F) Tibet, (10,G) India, (15,E) Čína, (3,E) Európa, (10,C) Sibír, (R,-) Antarktída, (14,O) Antarktída, (6,K) Tumoru ostrov, (3,D) Aljaška, (10,E) Severná Amerika, (14,D) Severná Amerika.

Pridaj komentár