Mandaly. Seminár o mandalách. Zasvätenie do mandál. Mandaly komerčné. Mandaly náboženské. Mandaly reinkarnačné. Mandaly umelecké. Mandaly historické. Chápanie mandál. Prežívanie mandál. Kruhovitý tvar mandaly. Mandala na niečo pôsobí. Mandala a cieľ. Mandala a hypnóza. Mandala a Silvovka. Mandala zdravia. Mandala terapeutická. Statická mandala. Pohybujúca sa mandala. Spôsob vyhotovenia mandaly. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach – Rôzne.

Podarilo sa nám zrealizovať celodenný seminár, ktorého súčasťou bolo niekoľko prednášok a zasvätenie do ezoteriky mandál. Spravili sme ďalší krok k lepšiemu pochopeniu, čo sú vlastne mandaly a ako ich používať v ezoterike. Tak isto sme sa usilovali pochopiť mandaly na základe info polí akáši. Teda spomienok tých mŕtvych ľudí, ktorí tvorili mandaly spontánne a bez potreby ich vysvetľovať. Jednoducho mandaly žili ako prejav svojej existencie.

Mandaly. Pod mandalami tu budeme rozumieť kruhovitý tvar, do ktorého niečo alebo niekto vkreslil alebo zaznamenal nejakú skutočnosť. Mandalu mohla vytvoriť samotná príroda. Mandala prierezu stromu. Mandala vzdušného víru. Mandala vodného víru. Mandalu môže vytvoriť pavúk, ale aj iné zviera. Mandalu nevedomo vytvára blúdiaci človek v lese. Točí sa dookola, vyjde z jedného bodu, vráti sa do toho istého bodu a môže tak spraviť mnohokrát. Mandala môže byť spravená ako súčasť náhodnej činnosti pračloveka, ktorý seká kameň a úlomky sa usporiadajú do kruhu okolo miesta sekania. Všetko je náhodné a nevedomé. Mandala môže vznikať ako proces magický a to ako súčasť rituálu prírodného človeka. Mandala vzniká ako činnosť detí v rámci výtvarnej výchovy. Mandala môže slúžiť ako prostriedok hypnózy ako točiaca sa špirála. Magický kruh je súčasť streleckého terča a výcviku schopnosti sa lepšie skoncentrovať. Mandala vzniká ako proces umeleckej činnosti a umožňuje dnešnému človeku skoncentrovať sa hlbšie a intenzívnejšie na umeleckú špekuláciu ako doteraz. Mandala môže tvoriť súčasť geometrie a matematiky. Mandala má svoj stred a každý bod okolo centrálneho bodu je rovnako vzdialený od stredu. Mandala môže byť plochý dvojrozmerný objekt. Mandala môže byť trojrozmerný objekt, ktorý sme schopní vnímať zmyslami. Mandala môže byť aj priestorový objekt, teda guľa. Takto by mandalu vnímal sochár, ktorý vytvára priestorové objekty. Na hladine vody po hodení nejakého predmetu sa tvorí dynamická mandala s prvkami pohybu.

Mandala môže byť inak vnímaná materialistom, kde svet je hmota a všetko v nej je iba prejavom hmoty. Teda mandala je forma hmoty a hmota nám dovoľuje, aby sme ju formovali do nespočtu rôznych mandál ako nekonečný proces s možnosťou prerušenia. Mandala pre idealistu je výtvor vyššej sily a je tu večne a nemenne. Potom nemožno vytvárať nové mandaly, ale veriť v jedinečnosť jednej mandaly. To je príklad využitia mandaly v klasických náboženských prístupoch smerujúcich k laickej náboženskej verejnosti.

Obsahom mandaly sa môže stať vlastne čokoľvek. Mandala skôr pripomína tanier, na ktorý sa dá naukladať hocičo. Mandala môže byť dokonca čistý tanier bez čohokoľvek. Mandala môže byť ako tanier použitá iba v strede. Na tanier sme položili jeden objekt a to priamo do stredu. Na tanier sme položili niečo iba dookola po okraji. Na tanier sme niečo položili náhodne. Na tanier sme niečo položili ako priesečníky stredu. Teda mandalový tanier sme rozdelili na niekoľko častí.

Každý si môže vybrať, za akým účelom bude mandalu vytvárať, či to bude účel niekoho komerčne spropagovať, či to bude účel umelecký a poteší dušu človeka hrejivým pocitom. Či to bude účel učiteľský alebo účel liečivého charakteru, napríklad previesť Reiki energie do mandalových tvarov. Mandala sa bude dať použiť do každej oblasti duchovnej cesty. Mandala dovoľuje efektívnejšie sa skoncentrovať na niečo, čo chceme lepšie pochopiť. Mandaly sa dajú spojiť aj so seansovým vedomím. Seansové vedomie dovoľuje deliť svet na časti a mandala sa vždy dá podeliť na rovnaké časti. Kruh, ktorý tvorí mandalu, sa dá podeliť na špicaté trojuholníky, ktorých hroty smerujú do stredového bodu a dovoľujú pestovať schopnosť koncentrácie. Naopak, hroty idúce od stredu dovoľujú použiť mandalu na nácvik dekoncentrácie. To už máme výklad mandaly z hľadiska psychologického. Mandala je mimoriadne vhodná pomôcka na všestranné využitie aj v oblasti duchovnej cesty.

Na mandale je skvelé, že ju môžeme vytvoriť pomocou vlastnej fantázie, pomocou kreslenia, maľovania, vyhľadania v prírode, tesania, sekania, vyšívania, škrabania, ukladania a aj priestorového modelovania.

Mandalu môžu použiť aj ezoterici a to do oblasti anjelských esencií, ktoré sa stali základom ezoteriky a celého duchovného rastu v tejto oblasti. Jednoducho možno anjelov vnímať ako celok a anjelské telo podeliť na časti. Ale tak isto koncentrácia na anjelov zosilní po tom, čo ich umiestnime do mandaly.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.