Materiál magnetovec a magnet. Anjelské sféry magnetov vo svete mŕtvych. Zasväcovatelia, ktorí mali veľkú detskú žľazu v strede hrude a detskú psychiku počas celého života vytvorili v sebe hraním sa s magnetmi anjelské sféry, ktoré po ich smrti zostali vo svete mŕtvych. Tento zápis má aj svoj foto archív obrázkov. Vyhľadaj v Galérii zasvätení.

Pokračujeme v poznávaní anjelských sfér, ktoré sme nazvali anjelské sféry šamanov. V podstate anjelskú sféru môže v sebe vytvoriť každý, pokiaľ mu zostane aj v dospelosti veľká detská žľaza, ktorá ide do celého tela z hrudnej oblasti. Zároveň osoba nedospeje a zostane ako 10 ročné dieťa, ktoré má záujem venovať sa činnosti s jedným objektom, iné objekty odmieta a má chorobu zvanú dysleksia. To je zúžené vedomie na koncentráciu na určitý objekt. Takáto osoba vytvorí vo svojej psychike anjelskú sféru, ktorá po jeho smrti zostáva vo svete mŕtvych. Živá osoba je schopná robiť odtlačky týchto sfér do svojho tela. Odtlačok sa robí v stave sugerácie a uverenia v klinickú smrť, pri ktorej sa robí koncentrácia do šedej kôry veľkého mozgu a tu sa neuróny špeciálne prepnú na vnímanie sveta mŕtvych spomienok. Potom sa k tomu pridá stav fotografa a odtlačok do psychiky ako spomienková fotografia.

V zásade sme previedli zasvätenie do pierkových, anjelských sfér ktoré dokážu poradiť človeku, kde sa má uberať v budúcnosti. Potom sme robili anjelské sféry trstinové, ktoré v spolupráci s ľudskou psychikou dokážu odhaľovať problémy a rizikové oblasti v živote. Potom to boli meteoritické anjelské sféry, ktoré dokážu označiť cez veštecký výkon deštruktorov a deštruktívne miesta a udalosti. Potom to boli anjelské sféry z planét a hviezd. Potom anjelské sféry do mikrosveta. Poradia, ako meditovať do mikrosveta. Ďalej snové anjelské sféry, ktoré poradia, ako pracovať ezotericky do snov. Nasledovali anjelské sféry ľudských a zvieracích orgánov, ktoré poradia do oblasti buniek v ľudskom tele, ako ich udržovať a liečiť. Anjelské sféry kostí poradia do oblasti starostlivosti o ľudské telo. V prípade anjelských sfér magnetov môžeme počítať s tým, že tieto sféry zo sveta mŕtvych sú ako vyzvedači, vyšetrovatelia a dodávatelia informácií, čo je celkom vďačná úloha.

V prvom rade sme znovu postavili kultovú stavbu a to v podobe postavičky z drevených palíc, ktoré sme omotali hliníkovou fóliou a zavesili sme na ne dva veľké magnety. V tomto prípade je postava tohto druhu kultový objekt, ktorý otvára lepšie prienik do sveta mŕtvych spomienok a zároveň do magmatických polí, kde sú tiež uložené spomienky o tých, ktorí v sebe budovali anjelské sféry tohto druhu. Zároveň každý, kto bol zasväcovaný, bol v prírodno – šamanskom vedomí, kde sa zámerne potlačí predstava, že vie čítať, písať a premýšľať. Otvorí sa niečo ako prírodné vedomie a mysle zasväcovaných osôb sa navzájom prepoja. Zasväcované osoby nerozlišujú medzi sebou a miestnosťou žiadne rozdiely. To je druh kolektívneho vedomia, kde zasväcovateľovi je umožnené vložiť kópiu skúseností dotyčných jedincov, ktorí tvorili anjelské sféry a zároveň do psychiky vložiť foto anjelskej sféry z magnetov a magnetovca.

Už minule sme si nechali radiť od šamanských anjelských sfér v bielej línii, ako si pripraviť pred sebou malú kultovú stavbu pre anjelské sféry magnetických anjelov.

Ako zvyčajne všetko prebehlo v poriadku a Saša Pueblo znovu vložil do aury zasväcovaných jedincov anjelské sféry magnetickej bielej línie. Zasväcované osoby si stavali pre seba drobné kultové stavby z drievok a malých kúskov magnetov.

Pre všetkých doleuvedených zasväcovateľov platí, že mali veľmi veľkú detskú žľazu v strede hrude počas celého života a celý život detskú psychiku.

01. Z oblasti Východná pologuľa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,H). Lákalo ho všetko, čo sa navzájom magnetizovalo.

02. Z oblasti Východná pologuľa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,F,). Hral sa s odpadom z magnetov a duševne bol mimo.

03. Z oblasti Východná pologuľa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,D). Spolupracovali dvaja, budovali z magnetovca kultovú stavbu a pracovali na anjelskej sfére.

04. Z oblasti Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,D). Objavil veľký magnetovec, postupne z neho odlupoval a robil rôzne rituály.

05. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,F). Objavil magnetovec v jaskyni a robil tam anjelskú ritualistiku.

06. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,D). Vkladal do korún stromov magnetovec a budoval v sebe anjelskú sféru.

07. Z oblasti Z. Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (R,0). Na ložisku magnetovca robil pohyby a ritualistiku.

08. Z oblasti Z. Antarktída . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (R,0). Celý život vytváral v sebe anjelskú sféru tým, že robil magické rituály podľa zásad magického myslenia a konania.

09. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,K). Počas celého života zbieral magnety všetkého druhu. Vešal si ich na povale a behal medzi nimi s magnetom v ruke. Kozmické vedomie a cez magnetické energie hlboké prieniky do kozmického priestoru okolo nás.

10. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I). Žil v ložisku magnetovca, z magnetovca robil postavičky. Silné kontakty s anjelskými sférami.

11. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,G). Žil v bani, kde sa ťažil magnetovec a viac ho fascinovali energeticko magnetické vzťahy medzi magnetovcami. Do toho kozmické vplyvy planét a viac záujem o to, čo človek robí s predmetmi ako o to, čo si myslí a ako koná.

12. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,C). Zbieral celý život vyplavený magnetovec v horskom potoku a trvale vytváral v sebe magnetickú anjelskú sféru, ktorá s ľudskou psychikou funguje ako vyzvedač a prenášač informácií o tom, čo si myslia iné osoby a čo robia.

Pridaj komentár