Cielená reinkarnácia na základe prieskumu toho, čo je vo svete mŕtvych v celom priestore kozmu a mimo neho. Vedomý reinkarnačný program. Čo má byť a čo nemá byť súčasťou reinkarnácie. Čo ohrozuje reinkarnačný program. Výskum tých, ktorí zdevastovali svoj reinkarnačný program. Náhodný reinkarnačný program. Túžba niečo dokončiť a reinkarnačná idea pomoci ľudstvu. Násilná reinkarnácia v Tibete. Nácvik reinkarnačných techník. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Máte tu možnosť sledovať veštecký výskum sveta mŕtvych spomienok všetkého živého, čo zahynulo a stalo sa súčasťou sveta mŕtvych. Veštecké bádanie špikujeme vedeckými metódami skúmania niečoho na základe reinkarnačných túžob organickej hmoty celého kozmického priestoru.

Svet mŕtvych spomienok organickej hmoty sa nachádza všade v kozme okolo nás. Nemôžu ho vnímať všetci ľudia iba tí, ktorí prešli skutočnou klinickou smrťou alebo prešli výcvikom koncentrácie do šedej kôry veľkého mozgu a prepnutiu neurónov na veštecké vnímanie toho, čo je vo svete mŕtvych.

Z bezpečnostných dôvodov nič zo sveta mŕtvych nesťahujeme do seba a keď si niečo ukladáme, tak ako spomienku turistu, keď niečo navštívi a uloží si to do pamäte. Svet mŕtvych tvoria spomienky niektorých druhov zvierat, ktoré mali už dostatočne vyvinutý nervový a neurónový systém tela a už si niečo pamätajú. Jednoznačne nezapisujú do sveta mŕtvych jednobunečné organizmy, rastliny, vtáci ani plazi a podobne. Zapisujú hlavne primáty, cicavce a človek. V histórii zapisovali aj veľké zvieratá ako dinosaurus a brontosaurus.

Vo svete mŕtvych spomienok organickej hmoty nájdete to, čo prežili zvieratá, čo prežili ľudia či už pravekí, prírodní, alebo dnešní ľudia. Osobitne sa zapisujú spomienky jedincov, ktorí majú a mali veľkú detskú žľazu. Zároveň boli celý život ako 10 ročné deti zorientované na hru s jedným objektom ako napríklad kamene, pierka a podobne. Títo po smrti vytvárajú biele, sivé a čierne anjelské sféry. Biele anjelské sféry sú poradcovia pre úspešnosť aj v reinkarnačných pochodoch. Vo svete mŕtvych sa dajú nájsť aj spomienky inej organickej hmoty z ktorejkoľvek časti kozmu. Budeme tieto spomienky vo svete mŕtvych nazývať kozmické inteligencie. Pokiaľ sú vnímané ako celok, tak mali svoje spomienky nabité reinkarnačnými ambíciami. A to dovoľuje, aby boli tieto spomienky aktívne aj po smrti organickej hmoty.

Pokiaľ chceme vnímať spomienky výhradne z planéty Zem, tak prvé sa objavujú okolo 600 miliónov rokov p.n.l. a postupne pribúdajú až do dnešných dní. Drvivá väčšina spomienok je roztrúsená a na mnohých miestach. Jednoducho im chýba reinkarnačný program, aby niečo pokračovalo ďalej. No menej natrafíme na ucelené spomienky tých, ktorí robili pohybovú ritualistiku okolo toho, čo prežili. Ucelené spomienky pokope sa nájdu po tých jedincoch, ktorí prežili klinickú smrť, ktorí boli stigmatizovaní, alebo mali kozmické vedomie ako dnešní kozmonauti po pobyte v kozme viacej ako 4 mesiace. Ucelené sú spomienky tých, ktorí fotili do seba spomienky z magmatických polí Zeme o živote ľudí. A ucelené sú spomienky všetkých, ktorí nevedome vytvorili program reinkarnácie, lebo niečo v živote chceli hľadať, báli sa smrti, chceli večne žiť, pomáhať ľudom a dokončiť, čo bolo prerušené smrťou. Nepoznáme zatiaľ žiadny vedomý program, ktorého cieľom je reinkarnácia plánovaná a dôsledne pripravovaná na základe skúmania toho, čo sa deje vo svete mŕtvych.

Je veľmi naivné si predstavovať svet mŕtvych ako láskavé a dobré miesto. V podstate sa musíte pripraviť na to, že tam neplatia žiadne morálne a etické zákonitosti ako v ľudskej spoločnosti. Musíte dať dobrý pozor, aby vás niekto vo svete mŕtvych nerozobral na kúsky a nezmaril vaše reinkarnačné ambície. V prvom rade si uvedomte, že pokiaľ ste spolupracovali s bielymi, sivými a čiernymi anjelskými sférami tak, ako to tu prezentujeme, tak treba tieto spomienky na spoločnú spoluprácu dobrovoľne odovzdať do anjelských sfér. Pokiaľ ste spolupracovali s kozmickou inteligenciou, tak tiež všetky spomienky treba odovzdať každej kozmickej inteligencii. Takéto spomienky by mohli devastovať ostatné spomienky. Tak isto sa zbytočne nevenujte rastlinným a zvieracím bunkám a jednobunkovým organizmom. Negatívne to pôsobí na reinkarnačné ambície. A keď už sa venujete aj takýmto oblastiam, tak všetko poriadne prekrývajte reinkarnačnými túžbami.

Vlastné reinkarnačné ambície musia byť podkuté všestrannosťou a to túžbou reinkarnácie do živej organickej hmoty, ktorá je a môže byť v kozme a to kdekoľvek. Reinkarnácia ide do makrosveta a do mikrosveta. Teda spomienky sa podelia na tie, ktoré sú väčšie alebo menšie ako hrot špendlíka. Do mikrosveta ide psychika vtedy, keď blikáte, kmitáte a vibrujete, aby zostali vaše spomienky trvale pokope a naberali iba to, čo ich spevňuje, stužuje a nedovolí nikomu ich zničiť, zdevastovať a pozmeniť. Tak isto je tu ďalší duchovný vývoj rešpektujúc univerzálne zákonitosti sveta mŕtvych spomienok.

Na samotný výcvik je treba preniknúť do vlastných spomienok v neurónových centrách. Tu nastupuje sugerácia kómatických stavov, uveriť, že fungujete na umelé srdce, umelú obličku a dýchací pristroj, nemôžete sa pohnúť. Musí prísť pocit, že sa veľmi ľahko môžete napojiť na všetky druhy spomienok v neurónoch. Koncentrácia ide do mozočku so želaním, aby sa reinkarnačné túžby dostali do každej aj tej najmenšej časti každej spomienky. Potom je vhodné si nahodiť stav autistu, ktorý chce žiť iba vo svojich spomienkach a nie vo vonkajšom svete. Potom žiadate mozoček, aby zaviedol vo vnútri vás kozmické vedomie, ktoré dovoľuje sa po smrti pohybovať v celom rozsahu sveta mŕtvych. Potom žiadate, aby mozoček všetko dostal do stavu stigiem na povrchu tela a orgánoch tela. Tak isto mozoček dostane všetky spomienky do magickej ritualistiky. Mozoček robí neustále foto odtlačkov do sveta magnetických zápisov planéty Zem.

Robíte všetko pre to, aby vaše spomienky zostali pokope, ale iba tie, ktoré budú pevné a splnia to, čo ste nabili do reinkarnačného programu, ktorý je teraz vedomý.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.