Výber historických zasväcovateľov z celého sveta. Znaky historických zasväcovateľov. 6 neurónových oblastí a ich úprava pre anjelské sféry. História pierkovej ezoteriky. História anjelskej ezoteriky. Detská psychika. Anjelské postavy. Anjelské znaky. Anjelské svetlo. Anjelské pulzácie. Zásada nekonečného spájania anjelov a ich znakov. Mŕtvy anjelský svet a jeho premena. Guľovité tvary a anjelský svet. Kovové guličky. Sklenené guličky. Kokosové orechy. Papierové gule. Vajíčka. Orechy. Netradičné materiály. Lepiace pásky. Fotografie zo zasvätenia nájdete v Galérii zasvätení.

Informačný odkaz aktivít ľudí s anjelskými sférami v kostných pozostatkoch, v magmatických poliach zeme, v kozmických poliach reálneho kozmu, z objektov, ktorých sa najčastejšie dotýkali historickí zasväcovatelia. Informačné polia živých zasväcovateľov.

Zasväcovateľ Saša Pueblo. Hypnotické zasväcovanie. Hypnotické techniky. Hypnotické energie. Hypnotická liečivá akupresúra. Hypnotické slová. Hypnotické hlasivky. Hypnotické pohyby. Hypnotické rituály.

Realizovali sme znovu ďalšie zasväcovanie do anjelských sfér. Znovu sme prekontrolovali predošlé zasvätenia a pridali sme k nim veľké zasvätenie iba pomocou anjelských znakov, ktoré sme získali vešteckými technikami od historických zasväcovateľov. Tentokrát boli vybratí historickí zasväcovatelia, ktorí sa venovali anjelskej ezoterike veľmi intenzívne a nekonečným kreslením, premýšľaním a celkovo prácou s anjelskými sférami dosahovali v sebe úroveň anjelského svetla a zašli až k niečomu ako anjelské farebné pulzácie.

Išlo o informačný odkaz historických zasväcovateľov, ktorí sa uchoval hlavne v kostných pozostatkoch, v objektoch, ktorých sa historickí zasväcovatelia dotýkali. Tak isto sme kopírovali záznamy v magmatických poliach zeme. K nim pribudli anjelské informácie z komických priestorov. Bežní ľudia nedokážu vnímať vytvorené informačné polia zeme a tiež kozmu. Na to treba špeciálne upraviť neurónové oblasti mozgu. Ide o určitý typ vešteckých schopností. Pre bežného laika bude stačiť informácia, že všetko, čo sa deje na zemi a v reálnom kozme sa nestratí a zostáva zapísané v magmatických poliach zeme a kozmu. Tak isto sme kopírovali anjelské objekty aj od teraz žijúcich ľudí.

Znaky historických zasväcovateľov. Zasvätenie bolo špecifické tým, že sme v deviatich anjelských rituáloch neustále pracovali so znakmi anjelov. Keď sa vrátim na začiatky zasväcovaní, tak vtedy sme používali obrázky anjelských postáv, ktoré sa dali veštecky vnímať pri zasväcovacích rituáloch. Zvyčajne bežní ľudia majú drobné postavičky anjelov. Pod anjelmi si predstavujete drobné postavičky s krídlami alebo vtáčími hlavami. Prvou snahou bolo drobné postavičky anjelov, ktoré sa dajú veštecky vnímať okolo zasväcovanej osoby, premeniť na veľké postavy s krídlami. Pri tomto procese sa vytvárali pri anjelských postavách niečo ako znaky. Buď mali tvar guľovitý, alebo tvar knihy. Prípadne tvar stočeného papiera, alebo tvar mandle. Niekedy to bolo množstvo drobných guličiek pospájaných navzájom čiarami. Keď sme chceli vytvoriť veľké postavy anjelov, ktoré možno veštecky vnímať okolo úspešných ľudí, tak odkopírované postavy si vždy so sebou priniesli aj niektorý anjelský znak a bolo cítiť, ako si ich navzájom spájajú do jedného celku.

Teraz sme už pracovali iba so znakmi a inšpirovali sme sa historickými zasväcovateľmi. Jednoducho sme pri 9. zasväcovacích rituáloch asi 3 hodiny obkresľovali okolo 60 znakov. Obkresľovali sme ich na veľké papiere a okolo sme mali rôzne objekty ako pingpongové loptičky, orechy, kokosové orechy, papierové guličky, vajíčka, kovové a sklenené guličky. Používali sme kresbu sólo znakov, potom sme kreslili veľké znaky, potom čo najmenšie znaky. Ďalej sme kreslili jednotlivé kúsky znakov. Následne sme znaky vkresľovali do seba. Potom sme znaky kreslili do tvaru vajíčka a do tvarov kruhu. Raz si účastníci posunuli medzi sebou znaky a prerábali si ich na svoje účely. Pri historickom zasväcovateľovi z Číny sa znaky kreslili rovno na vajíčko. Cieľom bolo navzájom pospájať podobné znaky od historických aj žijúcich zasväcovateľov a potom všetko vzájomne nakombinovať do jedného veľkého celku.

6 neurónových oblastí a ich úprava pre anjelské sféry. Pri zasväteniach postupujeme dôsledne a systematicky. To znamená, že v 6. zasväteniach sme upravovali hlavne neuróny vo veľkom mozgu, strednom mozgu, mozočku, v mieche, brušnom mozgu a gangliách. Ide o to, aby sa neurónové spoje prepojili iným spôsobom ako je bežné u štandardných ľudí. Keď sme tento cieľ dosiahli, tak sme sa snažili o to, aby sme všade nekonečným spájaním anjelských postáv a ich znakov prešli do roviny svetla. Aby ste tomu lepšie rozumeli, tak si stačí predstaviť nekonečný rad anjelov rôznych historických alebo dnešných zasväcovateľov a ako ich pekne jeden po druhom vkresľujete do seba. No vždy tak, ako to cítite a nesnažíte sa myslieť na anjelsky alebo nábožensky spracovaných anjelov. Cieľom zasvätenia je napojiť sa na vlastných anjelov vo vnútri svojej duše. Aj keď si zoberiete obrázok umelecky spracovaného anjela, tak vždy si ho prekreslite po svojom, aby ste cítili, že sa spojil s vaším vnútrom a vašimi anjelskými sférami.

História pierkovej ezoteriky. Na anjelské meditácie a anjelskú ezoteriku sa dá pozrieť aj cez historické bádania. Historicky treba začať niekde na južnom póle pod Austráliou. Tu žili niekedy prírodní ľudia, ktorí mali silné vnútorné tendencie cítiť sa ako vtáky. Mali pocit, že ich prsty sú perím a teraz ich bohovia potrestali a stratili ich. Preto ich museli zbierať a zalievať do ľadu. Vytvárali sochy z ľadu, do ktorého zalievali pierka. Tieto rituály s ľadom a pierkami viedli k zmene činnosti neurónov. Uvedomte si, že pierka vytvárajú jemný elektrostatický náboj a pozmeňujú psychiku prírodného človeka, ktorý je omnoho citlivejší na statický napoj v pierkach ako dnešný civilizovaný človek. Keby ste celý život všetko oblepovali pierkami a žili vo svete pierok, aj vám by sa psychika pozmenila zásadným spôsobom. Takíto prírodní jedinci sa stali v prírodnom prostredí úspešnejší a postupne prispievali k vytvoreniu rozumového človeka, ktorý už robil niečo iné ako zvieratá. Zvieratá pierka nezbierajú a nedokážu s nimi manipulovať ako prírodný človek.

História anjelskej ezoteriky. Teda história anjelského sveta začína u prírodných ľudí posadnutých pierkami. Postupuje k mysliacemu človeku, ktorý si už dokáže predstaviť pierka a vtáčie hlavy a začína vytvárať symboliku z pierok. V tomto smere je jedinečná kultúra starého mystického Egypta. Starí Egypťania kreslili symboliku pierok a symboliku vtáčích hláv skoro všade. Už vtedy boli ľudskí jedinci, ktorí mali inak rozvinutú aktivitu neurónov ako iní ľudia. No ľudstvo muselo pokročiť ďalej a bolo sa treba naučiť čítať a písať a zatvoriť myseľ prírodných ľudí. A tu sa už mení funkcia pierkovej ezoteriky. Náboženskí anjeli slúžia na to, aby sa prírodné vedomie zatvorilo a otvorila sa iba psychika dnešného mysliaceho človeka. Pierko už nie je rituálom, ale písacou potrebou, ktorá sa namáča do atramentu. Je to celkovo v poriadku. No dnešný ezoterik chce ísť práve do tých oblastí svojej duše, ktoré boli z dôvodu civilizácie pozatvárané. Je to ako u dnešných detí, ktoré anjelské sféry často vnímajú a výchovou sa tieto prírodné sféry psychiky pozatvárajú.

No niektorí jedinci majú to šťastie, že síce vedia čítať, písať a ľudsky myslieť, ale ponechali si po psychickej stránke detskú psychiku a tiež schopnosť komunikovať s anjelskými sférami v sebe. A takto naladená psychika je predpokladom k lepšej úspešnosti cestou životom. No treba to brať ako jeden možný fenomén prispievajúci k úspešnosti.

Detská psychika. Skutočne základom toho, aby ste si mohli v sebe otvoriť anjelské sféry, je uveriť, že ste zostali vo vnútri seba ako dieťa. Teda napríklad si pospomínate na to dobré, čo ste v detstve zažili. Môžete si nasugerovať, že ste sa znovu stali dieťaťom. A to je to najlepšie naladenie pre anjelskú ezoteriku.

Anjelské kresby. Pod anjelskými kresbami rozumieme akékoľvek kresby, ktoré majú náznaky pierok a vtáčích hláv. Anjelov treba intuitívne vnímať v kostných pozostatkoch historických zasväcovateľov, prípadne zvnútra žijúcich zasväcovateľov. Tak isto z magmatických polí zeme a z kozmických oblastí. Keď si zoberiete klasické umelecky ladené alebo náboženské obrázky, tak ich treba jednoducho prekresliť tak, aby ste cítili v sebe a okolo seba postavy z pierok.

Anjelské znaky. Keď sa budete venovať kresbe anjelských postáv s pierkami alebo sami si budete z pierok vytvárať postavičky, tak môžete pocítiť, že takáto postavička vám môže priniesť aj pocit znaku, ktoré sme na zasvätení používali. Netreba to odmietať a zle si to vysvetľovať. Jednoducho je dobré ku každej postave anjela alebo anjelského zvieraťa s krídlami pridať aj niektorý znak, ktorý si nájdete v anjelských zasväteniach.

Anjelské svetlo. Pocit anjelského svetla vzniká po určitom čase, keď sa anjelskému svetu venujete hoci aj tým, že neustále sa ponárate do detstva a anjelov si kreslíte, zbierate a vytvárate si vlastný anjelský svet. No treba počítať s tým, že budete musieť nakresliť a vytvoriť tisíce anjelov a vzájomne ich pospájať do jedného celku a až potom môže vznikať z anjelov pocit svetla. A práve metodika zasvätenia dovoľuje nesmierne zrýchlenie týchto procesov.

Anjelské pulzácie. Dosiahnuť túto úroveň je nedostižné, lebo množstvo znakov a anjelských postáv, ktoré by ste museli nazhromaždiť, by zabrali celý život. Počas 6. zasvätení sa tento stav dá dosiahnuť aj tým, že sa od historických zasväcovateľov tieto stavy odkopírujú.

Zásada nekonečného spájania anjelov a ich znakov. Anjelské svety sa otvárajú a dynamizujú práve nekonečným spájaním anjelských postáv a zvierat. A tak isto s anjelskými znakmi sa pracuje stále dokolečka. Táto technika dáva všetkému silu a dynamiku.

Mŕtvy anjelský svet a jeho premena. Treba si uvedomiť, že ľudia, ktorí nemali dobre nastavenú psychiku a nedokázali vyciťovať a komunikovať s anjelskými sférami v sebe, často pracovali iba s mŕtvou formou anjelov, ktoré niekto niekde nakreslil. Často sú anjeli predmetom umeleckého stvárnenia a umeleckej reklamy. Nedajte sa znechutiť a každého umeleckého alebo reklamného anjela vo svojej duši prekreslite podľa toho, ako to cítite. Žiadne vzory, iba ten, čo cítite v sebe. Poprípade od takých autorov, kde cítite, že skutočne mali anjelské sféry otvorené v sebe.

Guľovité tvary a anjelský svet. Kovové guličky. Sklenené guličky. Kokosové orechy. Papierové gule. Vajíčka. Orechy. Pri zasväcovacích rituáloch sa používajú veľmi často guľovité objekty. Naši predkovia, ktorí sa venovali anjelským meditáciám zistili, že tieto duté guľovité objekty a určitá manipulácia s nimi vedie k otvoreniu anjelských sfér vo vnútri človeka. To, že sme ich začali používať na zasväteniach, bolo preto, že ich používali aj historickí zasväcovatelia počas zasväcovacích rituálov.

Netradičné materiály ako drevné uhlie a lepiace pásky. Drevné uhlie slúži k meditáciám na anjelov, ktorí boli zničení, napríklad nakreslí sa anjel na papier a ten sa spáli. Hovorí o svete vecí, ktoré zásadne zmenili svoj existenciu. Boli spopolnené, rozložili ich baktérie, boli roztavené.

Informačný odkaz aktivít ľudí s anjelskými sférami v kostných pozostatkoch. Treba si uvedomiť, že prírodní ľudia dobre vedeli a niektorí aj vnímali fenomén, že čokoľvek sa deje na zemi a v kozme, je zapisované do magmatických polí zeme a kozmických polí. Osoby, ktoré si ponechali anjelské sféry vo svojich neurónoch, majú neuróny nastavené tak, že môžu tie informačné zdroje používať. Tu sa jedná o zdroje všetkého, čo sa robilo s anjelmi z celej histórie ľudstva. Starí Egypťania dokázali cez niektoré pyramídy komunikovať a vytvárať úplne plastické informačné polia. Môžete sa usilovať na takéto informačné polia napájať a naučiť sa ich veštecky využívať.

Objekty, ktorých sa najčastejšie dotýkali historickí zasväcovatelia. Tak isto si treba uvedomiť, že vo vnútri objektov môžu byť uložené informácie, ktoré sem dostal anjelský zasväcovateľ. Ide o objekty, ktoré sa dostávali do styku s historickým zasväcovateľom častejšie. Tak isto sa dá využívať tento informačný zdroj pre anjelské meditácie a odtiaľto čerpať predstavy o anjeloch a anjelských znakoch.

Informačné polia živých zasväcovateľov. Tak isto sú aj dnes žijúci ľudia, ktorí sa môžu stať inšpiráciou pre anjelské meditácie. Aj na knižnom trhu sa dá nájsť pár knižiek, ktorých autori boli v kontakte so svojím vnútorným svetom anjelov.

Zasväcovanie viedol Saša Pueblo. Pripravil výber zasväcovateľov, ktorí boli na vysokej úrovni a v podstate sa anjelským meditáciám venovali celý život. Dosahovali v sebe nielen biele anjelské svetlo, ale aj dúhové pulzujúce svetlo, čo je úroveň pre bežných ezoterikov bez zasvätenia nedostihnuteľná.

Saša Pueblo je počas zasvätenia v dvoch stavoch a to v stave média a robí kópie informačných polí mŕtvych aj živých zasväcovateľov. Tieto kópie vkladá do zasväcovanej osoby a pri tom používa hypnotické techniky. V prvom rade sú to hypnotické energie z neurónov. Potom sú to hypnotické pohyby rúk v aure. Saša Pueblo má často v ruke rôzne predmety. Teraz to boli hlavne guličky rôzneho druhu. Nejde o hlboké hypnotické stavy, ale iba určitú úroveň na navodenie vhodného stavu, vedúceho k úprave neurónových spojov a to tak, aby sa pospájali inak ako doteraz.

Saša Pueblo používa aj hypnotické slová, ktoré dopomáhajú zasväcovaným osobám pri zasvätení vhodne sa naladiť. Potom sa používa aj akupresúra a tlaky prstov na chrbát zasväcovanej osoby za účelom preliečenia neurónových oblastí. Stáva sa, že u niektorých osôb neprebiehajú v neurónoch dostatočné regeneračné pochody. Zasvätenie môže pomôcť aj v tomto smere.

Potom Saša Pueblo začal používať svoje hlasivky a drobné membránky na hlasivkách na to, aby ešte jemnejšie naladil zasväcované osoby do vhodného stavu na prijatie všetkého počas zasvätenia. Pripravil na zasvätenie hypnotické rituály, ktoré teraz boli spojené s kreslením znakov.

Teoretická konštrukcia anjelských neurónov. 6 neurónových oblastí. Prepojenie a pospájanie neurónových oblastí spoločne a inak ako v bežných ľuďoch. Keby ste sa chceli na anjelské zasvätenia pozrieť z hľadiska medicínskeho alebo psychiatrického, je to možné. Jednoducho medzi nami chodia ľudia, ktorí majú inak pospájané drobné neurónové oblasti napríklad v šedej kôre veľkého mozgu. Základom anjelských meditácií je statický náboj napríklad z pierok, šúchania papiera alebo šúchania loptičky. Pod vplyvom tohto statického náboja a ľudských bioenergií dochádza k novému prepojovaniu končekov neurónov ako je bežné v štandardnej ľudskej mysli. Všetko, čo sa deje okolo zasvätenia, je nácvik, aby si človek podľa potreby vedel otvoriť alebo preladiť neurónové zakončenia do stavu pocitu anjelov alebo svetla. Teda dokáže prepnúť a naladiť svoje neuróny inak ako bežní ľudia.

 

Pridaj komentár