Zasvätenie do anjelov lastúr. Výstavba kultovej stavby. Rituály s lastúrami. Prevzatie skúseností 12. jedincov, ktorí počas svojho života vytvorili anjelské sféry lastúr. Zvuk lastúr. Kozmické vedomie. Psychický prienik mimo tri známe kozmy okolo nás, jeden veľkosti 40 miliárd svetelných rokov, druhý 10 miliárd rokov a tretí kozmos o veľkosti 70 miliárd svetelných rokov. Za tento priestor psychicky cez zvuk. Tento zápis má k dispozícii fotografie zo zasvätenia a možno ich vyhľadať v Galérii zasvätení.

Na základe konzultácie s anjelskými sférami nám bolo odporučené, aby sme zrealizovali zasvätenie do lastúr anjelov. A tak sme túto radu rešpektovali. Anjelské sféry lastúr vytvorili jedinci, ktorí počas celého života, a teda aj dospelosti, zostali v detskej psyche a to od 4. do 17 rokov. Zároveň týmto jedincom zostala po celý život extrémne veľká detská žľaza, ktorá siahala až dovnútra tela z oblasti hrude a krku. Zároveň títo jedinci zúžili svoju pozornosť na lastúry. Po celý život sa hrali s lastúrami a nič iné ich nezaujímalo. Postupne v sebe vytvorili záznamy o hraní s lastúrami a poriadne tieto záznamy zahustili. Po ich fyzickej smrti sa do sveta mŕtvych dostali tieto spomienky a tu ich možno cez klinickú smrť, hoci nacvičenú, objaviť a spraviť z nich niečo ako fotografický odtlačok do psychiky zasväcovanej osoby. Zasväcovateľ Saša Pueblo do seba musí počas zasvätenia stiahnuť anjelské sféry lastúr a po skončení zasvätenia sa ich musí zbaviť a vrátiť zo svojho tela do sveta mŕtvych spomienok. Nikomu neodporúčame sťahovať tieto anjelské sféry do seba. Postupne by to mohlo zdecimovať psychiku. Vždy sa pracuje iba s odtlačkom tejto sféry a nie so samotnou sférou.

Pred zasvätením sme postavili kultový objekt, na ktorý sme použili dlhé dvojmetrové palice a vytvorili sme niečo ako hviezdicu. Na túto sme potom pridali ulity slimákov a omotali špagátom. Podrobnejšie pozri foto zo zasvätenia. Kultový objekt slúži na stiahnutie anjelských sfér lastúr do miestnosti, kde sa zasväcuje. Tak isto sa do miestnosti stiahnu magnetické zápisy o 12. zasväcovateľoch. Na stenu sme nalepili asi 24 trstinových paličiek.

Pokračovali sme rituálnym naladením cez paličky, lastúry, špajdle, špagát, do papierových gúľ zabalené lastúry.

Nasledovalo precvičenie predošlých zasvätení a to do anjelských sfér pierkových, trstinových, meteoritických, kozmických, magnetických, orgánových a anjelov mikrosveta. Usilovali sme sa o praktické využitie do roviny vešteckého zisťovania problémov, ktoré nás trápia.

Potom sme začali samotné zasvätenie. Zasväcované osoby sa dolaďovali na to, aby mohli do spomienok svojej hlavy dostať fotokópie anjelských sfér lastúr, ktoré vytvorili 12. zasväcovatelia za svojho života. V podstate nešlo o lastúry, ale o zvuk lastúr, ktorý hlavne slúži pri psychických prienikoch do kozmického priestoru mimo tri nami opísané kozmické priestory. Teda v zásade sme sa snažili prenikať do voľného priestoru za galaxie. Ide o vzdialenosti 40 miliárd svetelných rokov a ďalej.

Zasväcované osoby sa uviedli do kozmického vedomia a to je vedomie okolo orgánov tela, kde umiestnili spomienky okolo kozmu. Kozmické vedomie je špeciálny stav mysle, ktorý dovoľuje psychický prienik do reálneho kozmického priestoru. Je to aj psychika, ktorú majú kozmonauti a to všetci, ktorí strávili v kozme viac ako 4 mesiace. A je to vedomie jedincov, ktorí počas embryonálneho vývoja prešli psychickým poškodením, ktoré spôsobila hyperaktívna a nekľudná matka.

Každá zasväcovaná osoba musela nájsť vhodný zvuk a vložiť ho okolo orgánov. Tento zvuk sa podobal na zvuky z hudobného nástroja. V žiadnom prípade nemôže ísť o kmitanie, vibrovanie a rezonovanie. Zvuk treba vnímať ako cestovný prostriedok, na ktorom sa odveziete do hlbín kozmu a prenikáte veľmi ľahko do kozmických diaľav, ktoré si bežný jedinec nevie predstaviť. Zároveň bolo treba špeciálne nalaďovať mozog, aby psychicky mohol ísť do ďalších vzdialeností. Napríklad si v predstavách odrezať ruku, vzdať sa meditácií, vzdať sa svojej nohy, vzdať sa svojho mozgu, vzdať sa aj bežných vecí. Hovoríme o čistej jogínskej mysli, ktorá sa vzdá čohokoľvek a v mentálnych predstavách spraví čokoľvek. Takéto prieniky je možné robiť do svojich spomienok v mozgu, tak isto je možné takýto prienik robiť do mikrosveta. To je svet menší ako 0,1 milimetra. K tomu treba blikajúcu myseľ, ktorú cvičíme v Silva škole.

Môžeme hovoriť o spontánne sa túlajúcej mysli v nekonečných diaľavách kozmu, o ktorých bežným spôsobom netušíme. Všetko bolo mimoriadne náročné a trvalo sme sa snažili doladiť neuróny mozgu na ďalší a ďalší prienik do diaľav viacerých priestorov makrosveta, mikrosveta a vlastných spomienok.

Na záver tu uvádzame zoznam historických zasväcovateľov a miesto výskytu ich pozostatkov. Všetci sú mŕtvi, počas života mali všetci veľkú detskú žľazu.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,H). Mŕtva osoba. Veľká detská žľaza počas života. Psychika po celý život na úrovni 7 ročného dieťaťa. Skrýval pod kamene lastúry. Po smrti vytvoril anjelskú sféru lastúr.

02. Z oblasti Egypt. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,H). Psychika po celý život na úrovni 14 ročného dieťaťa. Zbieral úlomky lastúr a dával ich všade. Po smrti vytvoril anjelskú sféru lastúr.

03. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,E). Psychika po celý život na úrovni 10 ročného dieťaťa. Ukladal okolo seba lastúry a vešal na špagáty aj na stromy. Po smrti vytvoril anjelskú sféru lastúr.

04. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,H). Psychika po celý život na úrovni 8 ročného dieťaťa. Mal záujem o zvuk lastúr. Po smrti vytvoril anjelskú sféru lastúr.

05. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,G). Psychika po celý život na úrovni 4. ročného dieťaťa. Vešal ich na stromy. Po smrti vytvoril anjelskú sféru lastúr.

06. Z oblasti Borneo. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (17,I). Psychika po celý život na úrovni 12 ročného dieťaťa. Na veľké kopy ich dával po celý život. Po smrti vytvoril anjelskú sféru lastúr.

07. Z oblasti Tumoru. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,K). Psychika po celý život na úrovni 4. ročného dieťaťa. Pri mori robil obrazce z lastúr. Po smrti vytvoril anjelskú sféru lastúr.

08. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,N). Psychika po celý život na úrovni 7 ročného dieťaťa. Zbieral lastúry celý život. Po smrti vytvoril anjelskú sféru lastúr.

09. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,K). Psychika po celý život na úrovni 14 ročného dieťaťa. Vyrábal z lastúr amulety a prívesky. Všetko rozdával. Po smrti vytvoril anjelskú sféru lastúr.

10. Z oblasti Haiti. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,H). Psychika po celý život na úrovni 4 ročného dieťaťa. Bol spokojný a neotravoval, keď mal okolo seba hrkajúce lastúry. Po smrti vytvoril anjelskú sféru lastúr.

11. Z oblasti Mexiko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,M). Psychika po celý život na úrovni 17 ročného jedinca. Násilne do smrti zavretý do jaskyne. Objavil tam lastúry a hral sa s nimi. Po smrti vytvoril anjelskú sféru lastúr.

12. Z oblasti Aljaška. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,C). Psychika po celý život na úrovni 4. ročného dieťaťa. Hrával sa s lastúrami a kosťami. Žil ako zviera, nechali ho to robiť. Bol od neho pokoj. Po smrti vytvára anjelskú sféru lastúr.

 

Pridaj komentár