Vnímanie a práca s bioenergiami ľudského tela. Vnímanie bioenergií cez sluch a presnejšie cez šedú kôru spánkových lalokov. Výcvik vyžaduje upchanie ucha zátkou a pocity energetického napätia. Napríklad hukot stožiarov vysokého napätia. Tvorba liečivých energií trávenia, tvorba liečivých energií zo sexuálnych predstáv, výmena energie z okolia, ktorá je liečivá. Prieniky magmatických energií Zeme. Kozmické vedomie okolo orgánov tela so spomienkami na energetické cvičenia všetkého druhu. Kozmické vedomie sa podrobne cvičí v Kozmos sekcii. Kozmické vedomie dovoľuje prieniky výhradne liečivých energií do tela ezoterika. Predstavy o určitom zmagnetizovaní tela pomocou magnetov. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu. Môžete si ju vypočuť v Reiki MP3.

Máte možnosť sami cvičiť energetickú ezoteriku pomocou série článkov, ktoré zachytávajú nácvik od jeho začiatkov. Vhodné pre začiatočníkov. Môžete sa teoreticky vzdelať a vedieť, o čom je energetická ezoterika. K dispozícii je učebnica a slovník. Môžete sa zúčastňovať pravidelných cvičení. Stačí pozrieť Akcie. Môžete sa dať zasvätiť do reiki energií počas roka alebo raz do roka na hromadnom zasvätení všetkých stupňov reiki. Dohodou aj jednotlivo. Môžete si dať spraviť bezplatnú energetickú diagnostiku. Využite mail. Operatívne otázky cez mobil.

Na začiatok je potrebné skoncentrovať sa dovnútra svojho tela. Je vhodné si dať do uší vatové zátky, skoncentrovať zvuk do spánkových lalokov a naučiť sa veštecky počúvať silu a pôsobnosť vlastných energií. V začiatkoch je dobre chodiť počúvať hukot trafostanice a tak isto aj vysokého napätia. To využijete na vytvorenie škály vešteckých odlišností pomocou zvukových spomienok. Je dobre si z pamäte pospomínať na rôzne druhy zvukov. Tak sa vhodne naladíte na veštecké vnímanie energetického napätia v tele. Máte vytvorenú škálu zvukov od nedostatku energie až po príliš vysoké energetizovanie.

V zásade počas liečby energiami sa snažíte udržať nízkoenergetický stav. Vhodná je sugerácia dočasnej chorobnosti mozgu. Tak vám pôjde lepšie veštectvo na základe zvukov.

Treba si uvedomiť, že bioenergia sa tvorí hlavne z tráviacich procesov. Najete sa a pozornosť skoncentrujete do oblasti žalúdka. Sedíte nehybne, vsugerujete si , že sa nemôžete hýbať a môžete si iba spomínať na pohyb. A pohybovať sa môžete iba v tele a v spomienkach. Vaša pozornosť končí v žalúdku, tu sa zastavíte a stojíte. Zaručene je tu tvorba energie a naučíte sa ju vyciťovať. Začnete zasahovať s cieľom, aby sa počas trávenia vytvárala okamžite liečivá energia a nie iba bežná energia chemických pochodov trávenia. Postupne musíte mať pocit, že vytvorená energia má hojivé vlastnosti. V spomienkach sa vám aktivizujú predstavy zdravia a spokojnosti.

Nasleduje koncentrácia do mozgu a aj tu si uvedomte, že bežia biochemické pochody a mozog vyrobí v priebehu dňa až 40 litrov chemických látok. A táto tvorba chemických látok vytvára tiež bioenergiu. Aj tu treba postupne presadiť, aby sa tvorili energie s liečivými danosťami.

Nasleduje koncentrácia na jednotlivé orgány tela ako sú pľúca, pečeň, slezina, obličky, črevá. Všade sú prítomné chemické pochody, a teda aj tvorby bioenergií. Dôsledne presadzujete silu vôle a túžbu, aby telo tvorilo zdraviu prospešné bioenergie.

Aby ste dosiahli tvorbu liečivých a telu prospešných energií je potrebné zvládnuť základy Silva školy. Ide o to, aby ste dokázali rozvibrovať, rozrezonovať, rozkmitať membrány svojho tela. Na začiatku to môžu byť kľudne hlasivky a to buď dýchaním alebo mrmlaním v hrdle. Na výcvik je vhodný aj psychowolkmen. Neskoršie ste schopní rezonovať v hlasivkách predstavami zo spomienok. Takýto stav vám dovolí psychicky prenikať dovnútra buniek. Bez rezonovania to nepôjde, iba keby ste mali poškodené nervové zakončenia v tele a to nie je práve zdravotne vhodný postup. Teda preniknete do buniek tela, kde sa dejú tiež biochemické pochody a pousilujete sa, aby boli vytvorené k liečivosti.

Postúpite ďalej, vytvoríte si sexuálne predstavy a celý organizmus prepnete na tvorbu sexuálnych energií. Pracujete na úrovni orgánov, ale aj buniek. Aj tu je snaha, aby boli sexuálne energie z predstáv, ale aj sexuálnej aktivity prevedené na liečivé energie pre organizmus.

Cez telo pretekajú aj magmatické energie zemského jadra. Sú štyri druhy magmatických energií. Tak isto sa usilujete, aby do tela a buniek natekali alebo prechádzali nimi také magmatické energie, ktoré ich liečia a prospievajú dlhovekosti. Je vhodné pozrieť si Geriatrickú poradňu, ktorá pracuje na úrovni genetickým manipulácií v organizme.

Pre telo je potrebné, aby pracovalo ako magnet. Na začiatku použijete magnetické pásy. Ide o umelú hmotu, do ktorej sa dodal magnetický prach. Potom môžete na telo prikladať malé magnety, potom veľké magnety a nakoniec sa umývať v magnetickej vode. Okolo pohára s vodou sa dajú z rôznych strán magnety. Postupujete postupne a neprežeňte celkové zmagnetizovanie. Mohli by ste príliš spomaliť metabolizmus trávenia. Postupujete na vlastné riziko. Vhodné pre obéznych jedincov so zrýchleným metabolizmom a trávením potravy.

Pokiaľ máte rôzne zasvätenia do reiki stupňov, tak pracujete cez mozoček a to aktivizáciou spomienok na zasvätenie. Pozri Galériu zasvätení. Zasvätenia dovoľujú jednoduchšie pracovanie s energiami tela. Všetko sa zrýchľuje voči bežnému klasickému postupu bez zasvätení.

Nasleduje ďalšia možnosť ovládnutia energetickej tvorby z hlbokého dýchania a športového výkonu, kde sa musia svaly unaviť a do tela prísť množstvo kyslíka. Hovoríme, že hladina kyslíka je výrazne zvýšená. Teda naučíte sa dýchať tak, aby sa pri dýchaní hneď tvorila liečivá energia pre telo. Tak isto je možné sa naučiť a organizmus prinútiť, aby pri pohybe automaticky tvoril liečivé energie.

Pokiaľ máte anjelské zasvätenie do anjelov, ktorých prezentujeme v Anjelskej škole, tak vám môžu poradiť a usmerniť vaše snaženie individuálne. Máte, ako sa hovorí, 6. zmysel a vhodného pomocníka.

Ďalšie cvičenie je zamerané na to, aby ste si s okolím vymieňali také energie, ktoré sú pre vás mimoriadne vhodné a liečivé. Uvedomte si, že ľudia, zvieratá, stromy si navzájom môžu a musia vymieňať bioenergiu. No vy ako energetickí ezoterici môžete mať navrch a môžete dostávať z okolia to najzdravšie pre seba.

Posledné cvičenie je náročné a vyžaduje, aby ste ovládali nácvikom alebo cez zasvätenie kozmické vedomie. Bližšie o nácviku v Kozmickej sekcii. Nahodíte si kozmické vedomie okolo orgánov tela, ku každému orgánu prisuniete spomienky o energetických cvičeniach a napojíte sa psychicky na prietoky kozmických energií. No vždy iba na tie, ktoré prospejú organizmu a budú ho liečiť. Psychicky prenikáte do kozmických energií a to tak, aby to liečilo organizmus.

Pridaj komentár