Denná chémia. Nočná chémia. Hypnóza medzi spánkom a bdením. Programovanie pred spaním. Rozumové vnímanie sveta. Škôlkarské vnímanie sveta. Zvierací spánok. Hypnotické techniky stíšenia. Hypnóza a stredný mozog. Hypnóza a snové spomienky. Hypnóza a bežné spomienky. Hypnóza a budúcnosť. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Snové MP3.

Po čase sme sa znovu vrátili k snovej problematike. Tentokrát sa budeme snažiť ísť viac do ezoterickej roviny. Na tieto účely budeme používať vhodné hypnotické techniky a nebudeme pracovať vedome so snami a nočnými pochodmi počas noci. Manipulovať s nočným spánkom je nebezpečné a vlastne snovú ezoteriku robili hlavne jedinci, ktorých spánok bol patologicky poškodený. A tento smer budeme odmietať a nebudeme ho praktizovať. Ako náhradu zoberieme prácu v hypnotických stavoch počas denného spánku. Je to systém pripomínajúci poobedňajšie zdriemnutie.

Do tohto stavu sa dostanete veľmi jednoducho. Posadíte sa a nahodíte si pocit, že si idete zdriemnuť. V tomto momente sa čiastočne pozmení biochémia hlavnej hormonálnej žľazy hypofýzy. Teraz bude produkovať dennú aj nočnú chémiu. Uvedomujete si rozumovo, že biochémia v noci je iná ako denná biochémia. V tomto druhu zdriemnutia sa pokúsite utlmiť rozumovosť. Pokiaľ máte vysokú školu, tak na ňu zabudnete a spomeniete si, ako ste vnímali svet ako stredoškolák. Potom zabudnete, že ste robili strednú školu a pozeráte sa na svet ako školák základnej školy. Potom zabudnete na základnú školu a vnímate všetko ako dieťa zo škôlky. Teda silne potlačíte rozumovosť a veci vnímate ako umelec. Trochu reálneho vnímania a k tomu rôzne fantázie ako v sci-fi filme alebo v rozprávke. Dokonca sa nútite vidieť na stoličke niečo ako ducha, postavu nejakej osoby a zvieraťa. Všetko je ako začarovaný svet.

Zároveň sa skoncentrujete do stredného mozgu, ktorý je v strede hlavy veľkosti orecha a je rozdelený na dve časti; každá časť obsahuje 16 častí vľavo a 16 častí vpravo. Niektoré časti veľkosti zrniečka prepnete do spánkového režimu a časť necháte v bdelom dennom stave. Potom je stav klasický pre zvieratá, ktoré či je noc, alebo deň neustále majú takýto stav mysle. Človek má počas dňa denné vedomie a počas noci nočné vedomie, cez deň je denná chémia a v noci je nočná chémia. Počas obedňajšieho spánku je kombinovaná chémia denná a tiež nočná. Takýto stav úplne stačí na to, aby ste mohli robiť snovú ezoteriku.

V prvom rade využijete tento stav na psychoterapie alebo liečby. Neustále je oslabené logické vnímanie a máte bludné predstavy okolo seba. V tomto polospánku kríženého s hypnózou začínate pracovať. Môžete vstupovať do spomienok a predstaviť si, čo ste prežili. Voľne prebehnete, čo si pamätáte. Dáte si pred seba zoznam hypnotických techník, začínate ich praktizovať a voľne behať do spomienok. Máte nepríjemnú spomienku a atakujete ju niektorým druhom hypnotickej predstavy. Necháte všetko na vnútorné dianie a nič nerobíte násilne. V ďalšom prípade sa zameriate na všetko, čo ste v ten deň prežili, prípadne je dobre v ten deň sa niečo náročné učiť. Spomeniete si, čo ste sa učili, nahodíte na to rôzne hypnotické techniky a usilujete sa, aby sa zo stredného mozgu dostali odborné poznatky do šedej kôry veľkého mozgu. Znovu si niečo odborné prečítate a z operatívnej pamäte v oblasti stredného mozgu presúvate do veľkého mozgu. Takto sa dá v hypnóze zvládnuť aj náročné učivo.

Potom sa skoncentrujete na sny, ktoré si pamätáte a preniknete do spomienkových záznamov uložených v strednom mozgu. Uvedomíte si, že tu máte uložené všetky snové spomienky a pred sebou máte zoznam hypnotických techník, ktoré postupne v predstavách praktizujete. Cieľom je zasiahnuť do snovej pamäte a zlikvidovať nežiaduce snové symboly.

Ďalej je tu možnosť nahodiť si určitý vhodný ezoterický stav ako je veštecký výkon. Predstavíte si známu osobu a skúšate si nahodiť niektorú hypnotickú techniku, aby ste sa dozvedeli o tejto osobe niečo viacej ako bežne. Vyskúšate všetky druhy hypnotických techník. Takýmto systémom si môžete určitou hypnotickou technikou nahodiť rôzne ezoterické stavy – veštecké, liečiteľské, stigmatické, klinické, kozmické, seansové, anjelské a podobne. V tomto momente ste médium, ktoré sa samo uviedlo do zvláštneho stavu mysle. Na jednej strane je to jednoduchá technika, ale na druhej strane ste najprv hypnotizérom a potom médiom, ktoré sa ocitlo pomocou hypnotickej techniky vo zvláštnom stave mysle.

Potom je tu technika určitého programovania počas hypnotického stavu polospánku. Pripravujete si nočný program, ktorý bude kontrolovať snové pochody a to tak, aby ste neprogramovali presne nejaké príjemné sny. Musíte sa programovať, aby bežali v noci také stavy, ktoré vás liečia, robia upratanie spomienok do veľkého mozgu. Aby nočné vedomie riešilo pracovné a meditačné problémy. Potom programujete, aby ste v noci zažívali meditačné techniky prieniku nočnej psychiky do tela, potom do spomienok, do snov a nakoniec aj von z tela. Zároveň tieto stavy môžete cvičiť aj počas denného hypnotického spánku.

V stave hypnotickom je možné robiť konzultácie s anjelskými sférami, ktoré vytvorili v spánkových stavoch počas svojho života osoby s veľkou detskou žľazou v oblasti hrudnej kosti. Zároveň počas života neustále boli v spánkovom stave a všetko v detskej psychike prežívali v snoch. Vytvorili v nich určitý typ spomienok, ktoré po ich smrti vytvorili anjelské snové sféry. Tieto nahodením stavu klinickej smrti nájdete vo svete mŕtvych spomienok ľudí a zvierat.

Nakoniec uvediem zoznam hypnotických techník pre snovú ezoteriku. Predstava šoku. Predstava počítania, sugerácia užitia hypnotických tabletiek a uveriť tomu, predstava tlaku na telo, vznášania sa, klesania, niečoho ťažkého a niečo ľahkého, nejaký druh pohybu ako je točenie, kývanie, rotovanie. Predstava písania. Predstava cesty tunelom. Relaxácia. Deštrukcia. Rôzne farebné svetlá. Spomienka na sen. Žmurkanie. Koncentrácia na jeden bod. Túlajúca sa fantázia. Predstava zaspávania a iné.

Snové spomienky sú uložené v každom človeku. Ďalej sú uložené v magmatických poliach Zeme. Tak isto sú uložené vo svete mŕtvych spomienok. Na záver sme prechádzali jedincov, ktorí používali rôzne hypnotické techniky a nechali sme sa inšpirovať, ako to robili. Hypnotické techniky dovoľujú pracovať hlboko v spomienkach mysle.

Pridaj komentár