Delenie ezoteriky zmyslovými senzormi ako sú oči, uši, jazyk, prsty a povrch tela. Zmyslové centrá vo veľkom mozgu a priamo v neurónových oblastiach na povrchu veľkého mozgu. Sluchové centrum je v spánkovom mozgu za ušami. Čuchové centrum je v prednom mozgu. Hmatové centrum je v temennom mozgu. Zrakové centrum je v zadnom zrakovom mozgu. Chuťové centrum je zospodu mozgu. V ezoterike je nutné vnímať spomienky, orgány a bunky tela cez zmyslové centrá v mozgu.

1. Zmyslové senzory. Ide o oči, nosnú sliznicu, ušné bubienky, jazyk v ústach, nervové zakončenia v koži a svaly, pokiaľ prešli výcvikom pomocou kyvadla. To je zavesené závažie na špagátiku.

2. Zmyslové centrá sa nachádzajú v šedej kôre veľkého mozgu, ktorá má na starosti vyhodnocovanie podnetov zmyslových senzorov. Zrakové centrum je v zadnom zrakovom mozgu. Pohybovo – hmatové centrum je v temennom mozgu. Sluchové centrum je v spánkovom mozgu. Chuťové centrum je v prednom mozgu a bude výcvikom prebudované na podporu zrakového, pohybového a sluchového mozgu. Nebudeme čuchové centrom v prednom mozgu a chuťové centrum zospodu mozgu používať na prienik do tela, ale na podporu troch zmyslov, ktoré treba vycvičiť na veštecké výkony. V tomto prípade vychádzame z pozície zdravotnej a pozície dlhovekosti. Pretože zrakové centrum, sluchové a hmatovo – pohybové centrum budú zaťažené bežným vnímaním okolo seba a zároveň ezoterik zaťaží tieto oblasti aj vešteckými výkonmi do seba, ale aj do vonkajšieho sveta. Ezoterik si nasugeruje, že tri oblasti pre veštecké výkony sú choré a poškodené a zároveň núti čuchové a chuťové centrum, aby vypomáhalo trom vešteckým centrám.

3. Utíšenie zmyslových senzorov. Ide o pocit utíšenia a skľudnenia nervstva očí, jazyka, sliznice nosa, ušného bubienka, nervstva kože a celkovo pohybu. Toto stíšenie zabezpečí predstava a pocit kľudu a zaspávania. Zatvorenie očí, zatiahnutie roliet, oslabenie osvetlenia. Sluch možno stíšiť aj zátkami z vaty do uší. Natiahnutie rukavíc na ruky a nehybné sedenie na stoličke alebo v kresle. Celková koncentrácia sa presúva na povrch šedej kôry veľkého mozgu.

4. Spomienky v pamäti. Ezoterik sa skoncentruje na svoje spomienky vo vnútri pamäti a pracuje výhradne so spomienkami. Nasugeruje si, že už nemôže vidieť vonkajší svet, nemôže ho počúvať, čuchať, chutnať a hmatať. Tak isto sa nemôže pohybovať vo vonkajšom svete. Zostali mu spomienky a vnútro tela.

5. Zmyslové vnímanie vnútra človeka. Ezoterik je ako autista, ktorý nemá záujem o vonkajší svet a žije iba v sebe a v spomienkach. Pravidelným cvičením si buduje schopnosť vešteckého vnímania svojich spomienok a diania vo vnútri organizmu. Nastupuje veštectvo zrakové, hmatové, pohybom a presunom v tele vyvoláva stav koncentrácie. Kde sa zastaví s koncentráciou, tam je práve stav aktivizácie nervových zakončení.

6. Čuchové a chuťové centrum v mozgu podporuje zrakové, sluchové a hmatovo- pohybové centrum. Ezoterik obetuje dva zmysly a to čuchové v prednom mozgu a chuťové, tieto zmyslové centrá sa veštecky nerozvíjajú. Sú terapeuticky zamerané na podporu ďalších troch centier a to je zrakové, sluchové a hmatovo – pohybové. Počas výcviku si vsugeruje a uverí, že sú tri menované centrá choré a chuťové a hmatové centrá značne prevezmú funkcie troch menovaných centier. Je to pragmatický postup, ktorý zabezpečí aj v staršom veku výkonnosť zrakového, sluchového a hmatovo – pohybového centra. Ezoterik si uvedomuje, ako je hlavne zrakové centrum v zrakovom mozgu zaťažené a preťažené nárokmi dnešnej doby na zrak. Tak isto si uvedomuje, že zrakové centrum bude používané aj na veštecké výkony v oblasti duchovnej, čo je ďalšie zaťaženie zraku. V alternatívnej medicíne sa bežne používa postup, kde sa zrakové výkony presúvajú hlavne do čuchového centra.

7. Svalové platničky a kyvadlo. Ezoterik si uvedomuje, že 6. ľudský zmysel, ktorý by mali zabezpečovať svaly a svalové platničky, je pasívny a nerozvinutý. A preto vedome a prejde výcvikom s kyvadielkom. Otvorí si schopnosť používať nervové zakončenia do vonkajšieho sveta a potom do vnútorného sveta. Ezoterik vie podľa pohybu vo svaloch rozoznať, čo je pre neho vhodné a čo je nevhodné. Hlavne ide o čerstvé a pokazené potraviny. Tak isto sa dajú rozoznať choré miesta v inom človeku a tiež patogénne miesta a miesta častých havárií.

8. Svalové platničky, svet vonku a svet vo vnútri človeka. Tento zmysel majú bežní ľudia zablokovaný a je nutné ho odblokovať cvičením s kyvadlom v ruke, ktoré popisujem v článkoch o kyvadle, virguli a kineziólogii. V podstate ide o to, aby ste cez mikropohyb svalových platničiek dokázali rozoznať čerstvé a pokazené potraviny. Potom tento systém treba otočiť dovnútra tela a naučiť sa cez mikropohyb svalov rozoznávať choré a zdravé orgány, časti alebo bunky tela.

9. Hmatovo – pohybové centrum a koncentrácia do tela a spomienok. Toto centrum slúži v prvom rade na vytvorenie stavu koncentrácie na určité spomienky a časti tela.

10. Vyhľadávanie spomienok hmatovým centrom. Využite možnosť pracovať so spomienkami vo vnútri neurónov. Aby ezoterik odťažil zrakové centrum v zrakovom mozgu, tak je dobré nevyberať spomienky cez pohyb očí, ale cez pohyb rúk a prstov. Pokiaľ to chce robiť zo spomienok, tak spomienkami pohybu vyberá ostatné spomienky v mozgu.

11. Koncentrácia cez hmatové centrum do orgánov tela a tu vyciťovať energetické pomery za pomoci sluchového centra v spánkovom mozgu.

12. Koncentrácia cez hmatového centra do buniek tela. To vyžaduje rezonancie v blanovitých útvaroch a jemné hmatové pocity.

13. Kmitanie a vibrovanie blanovitých časí tela a prienik zmyslov do buniek. Zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu treba v prípade prieniku do buniek spojiť s kmitajúcimi a vibrujúcimi bunkami blanovitých útvarov. V nich vyvolávať striedavo stav kľudu a aktivity.

14. Prienik zmyslových centier cez orgány tela do vnútorného prostredia človeka. Schopnosť transformované a precvičené zmyslové centrá napojiť na orgány tela a veštecky vyciťovať najprv vnútorný a potom vonkajší svet.

15. Prienik zmyslových centier cez nervové dráhy do orgánov a buniek tela. Po vytvorení nových možností v zmyslových centrách veľkého mozgu je potrebné, aby ste dokázali tieto napojiť na nervové dráhy a zakončenia vlastného tela.

16. Prienik zo zmyslových centier do orgánov tela. Vyžaduje vytvorenie alebo prehĺbenie vnímania vlastného vnútra a to priamo cez zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu.

17. Prienik zmyslových centier priamo do tela a odtiaľ do vonkajšieho sveta. Po kvalitnom nácviku a zasväteniach do tých, ktorí ovládali veštecké výkony je možné, aby jedinec prenikal do oblastí vlastného tela ako sú orgány a bunky tela a z nich priamo do vonkajšieho sveta.

18. Veštecké schopnosti vnímať vnútro človeka a vonkajší svet pomocou vešteckých výkonov. Podrobne sme rozoberali na inom mieste.

19. Sugeratívny presun zmyslových centier do orgánov a častí tela. Špeciálna technika, pri ktorej si nasugerujete stav, ako keby vám zmyslové centrá narástli v niektorej inej oblasti tela. Do svalov, kože, žalúdka, srdca, kostí, mozgu a podobne.

20. Zmyslové centrum sluchu a veštecké vnímanie napätia bioenergií v tele. Každé centrum možno vhodne využiť pre určité vnímanie toho, čo sa v organizme deje. Pre bioenergetické pochody tela je najvhodnejší sluch v zmyslovom centre spánkového mozgu a nie ušné bubienky. Zmyslové centrum sluchové sa veštecky naučí vnímať aj energie magmatického jadra Zeme a tiež kozmické energie.

21. Zmyslové centrum zraku a veštecké vnímanie procesov v tele človeka. Pre ezoterika najvýznamnejší proces vešteckého vnímania dejov vo vnútri tela a potom aj mimo telo v jeho okolí.

22. Zmyslové centrum jemného hmatu prstov a spomienky v neurónových oblastiach tela. Ide o veštecké vyberanie spomienok, ktoré sú uložené v neurónových oblastiach. Máte tendenciu správať sa ako autista, ktorý chce žiť iba to, čo má uložené v spomienkach. Tieto pochody sú dôležité pre reinkarnačné ambície smerujúce do sveta mŕtvych.

Pridaj komentár