Venujeme sa tu problematike psychických prienikov do mikrosveta. Často hovoríme, že je to svet, ktorý je viditeľný pod mikroskopom alebo menší ako hrot ihly. Naším záujmom je naladiť myseľ ezoterika tak, aby sa mohol psychicky pohybovať vo svete menšom ako 0,1 mm. A Silva techniky k takýmto prienikom dávajú jedinečné možnosti. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Prvom rade si treba uvedomiť, že do mikrosveta sa dá psychicky prenikať iba vtedy, pokiaľ dokážete vo svojom tele rozkmitať blanovité útvary tela. To však vyžaduje určitý nácvik, či už používaním psychowolkmana, ktorý má blikajúce farebné svetlá, ale aj zvuk. Psychowolkman je možné používať pár mesiacov a potom je potrebné ukončiť jeho používanie a to z dôvodu možného poškodenia nervových zakončení. Výcvik cez toto zariadenie si uložíte do pamäti a môžete si podľa potreby naň spomenúť.

Bežne ľudom myseľ nebliká, nerezonuje a nevibruje. Toto sa deje u jedincov, ktorí majú poškodené nervové zakončenia. Buď je ich poškodenie dedičné, alebo to spôsobilo používanie elektroniky a slaboprúdu, najčastejšie opravári elektroniky. Teda kmitajúca myseľ je výsledok poškodenia a nie profesionálneho výcviku. Cvičený ezoterik dokáže rozkmitať svoje blany ako sú blany hlasiviek, šedej kôry veľkého mozgu, miechy, pobrušnice, svalov, okostice, mechúra. Nikdy bubienky v ušiach. Hlasivky možno rozvibrovať vhodným dýchaním, ale aj stavom psychiky, ktorá sa chvíľu koncentruje na blanu a chvíľu zase nie. Je to model prerušovanej koncentrácie. Takýto druh koncentrácie rozvibruje blany štandardne a ezoterik má vibrujúcu myseľ. Z membrán sa šíri vibrácia a preniká všade tam, kde meditujúci potrebuje. Bez tejto vibračnej techniky nemožno robiť Silva školu a dupľom prienik do mikrosveta rôznych veľkostí a to 0,1 mm, 0,01 mm a do menších priestorov.

Najprv sa snažíte cvičiť do jedného bodu, a potom sa učíte pohybovať sa z jedného priestoru tej istej veľkosti do iného priestoru tej istej veľkosti. Najlepšie začať cvičiť vo vnútri seba a až neskoršie mimo telo. Treba si uvedomiť, že pohyb mikrosvetom vyžaduje neustále menenie rezonancií a ich rôznych kombinácií.

Na jednej strane je makrosvet, a potom mikrosvet menší ako hrot ihly. To sú dva ezoterické svety, obidva majú svoje anjelské sféry. Máme tu na mysli anjelské sféry jedincov, ktorí zostali deťmi po celý život. Zároveň počas života mali veľkú detskú žľazu a venovali sa iba jednej činnosti s nejakým materiálom alebo vlastným telom. Počas života mali aj poškodené nervstvo a preto anjelskú sféru vytvorili do mikrosveta. Ich celá psychika sa stala anjelskou informáciou vo svete mŕtvych spomienok ľudí a zvierat.

Pri zasvätení do anjelov mikrosveta sme dostali do psychiky odtlačok, kópiu anjelskej sféry a môžeme ju používať ako poradcu. Keď potrebujeme, tak si necháme poradiť, a potom ju odmietame a neznášame. Anjelská sféra mikrosveta veľmi dobre poradí, čo máme v tejto oblasti cvičiť.

Pokročilejší zasvätenci majú za sebou viacero zasvätení a využívajú ich cez mozoček, ktorý je v zadnej časti mozgu pod zadným zrakovým mozgom. Má veľkosť menšej tenisovej loptičky. Tu sa skoncentrujú a požiadajú ho, aby aktivizoval zasvätenia do rezonancií mikrosveta a to tak, aby to neškodilo zdraviu a šťastnému osudu. Mozoček nahodí rezonancie v blanovitých útvaroch tela, začne kombinovať vhodné rezonancie podľa toho, kde chcete prenikať. Mozočku môžete stanoviť prenikanie a pohyb v rovine napríklad 0,01, ale môžete ísť aj do menších priestorov a to je 0,0000000000000000000000001. Mozoček drží úroveň mikrosveta, ktorú ste mu nariadili a vy sa v ňom môžete pohybovať a veštecky skúmať, čo v ňom nájdete.

Vo vývoji sme postúpili ďalej a k tomuto stavu riadenia procesov vibrovania do mikrosveta pridáme kozmické vedomie okolo orgánov tela, kde vložíme spomienky na kozmos. Potom určíme hĺbku mikrosveta napríklad 0,001, mozoček nastaví úroveň mikrosveta a do tejto úrovne budeme prenikať cez kozmické vedomie či už v sebe, alebo na planéte Zem, alebo kdekoľvek v kozmickom priestore.

Mikrosvet majú niektorí jedinci v sebe z dôvodu poškodenia nervových zakončení. Mikrosvet majú v sebe osoby, ktoré prešli zasvätením a vhodným výcvikom. Spomienky osôb, ktoré fakticky žijú v mikrosvete svojho tela, sú uložené v mikrosvete magnetických polí planéty Zem a tiež iných planét v kozme. Po smrti spomienky týchto osôb idú do mikrosveta mŕtvych spomienok a nie bežne do makrosveta mŕtvych spomienok. Pokiaľ nemáte kmitajúcu psychiku, tak tieto zápisy sú nedostupné. Tak isto aj kozmické inteligencie vo svete mŕtvych, ktoré sú pozostatkami organického života v kozme, môžu byť uložené v mikrosvete. Pokiaľ nemá ezoterik odcvičené kmitajúce energie Reiki, tak energetické pomery v mikrosvete sú nedostupné.

Pridaj komentár