Venujeme sa tu problematike anjelskej ezoteriky. Pod anjelskou ezoterikou budeme rozumieť spomienky ľudí, ktorí mali počas celého života detskú psychiku a veľkú detskú žľazu v strede hrudnej kosti. Zároveň mali poruchu psychiky a to dyslexiu, to je skoncentrovanie sa iba na určitý objekt alebo predmet počas celého života. Nič iné ich doslova a do písmena nezaujímalo. A s týmto jedným predmetom neustále niečo robili. Do svojej psychiky zapisovali potom iba spomienky z činnosti s predmetom. Po svojej smrti do sveta mŕtvych uložili svoje zahustené spomienky a tie doteraz pôsobia do psychiky ľudí dnešnej doby a aj doby budúcej.

Iné druhy anjelských sfér, ktoré vo svojich spomienkach vytvorili napríklad umelci, nábožensky ladení ľudia alebo špiritisti nás nezaujímajú pre svoju slabú hustotu a stratu univerzálnych zákonitostí. Zvlášť husté sú objekty, ktoré vytvorili osoby, ktoré prežili klinickú smrť a dostali zo sveta mŕtvych do seba spomienky mŕtvych ľudí, ktorí sa chceli reinkarnovať. S takýmto záznamom mŕtvej osoby môžu vyrábať dosť zahustené objekty svojimi predstavami. No určite nemajú taký potenciál a hlavne univerzálnosť ako detsky ladených dyslektikov. A nehovoriac o ich účinnosti.

Niektoré spomienky sa stanú súčasťou iných spomienok či už anjelských sfér, alebo spomienok, ktoré vytvoril organický život mimo planétu Zem. Teraz nás však zaujímajú všetky anjelské sféry vo svete mŕtvych, ktoré vytvorili dyslektickí jedinci s detskou psychikou počas celého života. Delíme ich na tri druhy: biela línia anjelov, sivastá línia anjelov a čierna línia anjelov tohto druhu. Bielu líniu vytvorili jedinci, ktorí boli naladení pozitívne a univerzálne. Sivastú vytvorili jedinci naladení emocionálne a menej univerzálne. A jedinci, ktorí tvorili čiernu anjelskú sféru, boli naladení najmenej univerzálne a bola tvorená s túžbou devastovať a nie spoznávať. Anjelské sféry delíme podľa toho, s akým materiálom dyslektická detská osoba počas života niečo robila. Teda keď to boli pierka, tak na pierkové anjelské sféry, keď to boli kamienky, tak anjelov bielej línie z kamienkov. Potom to mohlo byť drevo, kosti, koža, parožie, sklo, rôzne súčiastky, sny, hviezdy na oblohe, meteority, tŕstie, ale aj voda, ľad, oheň, dym, a tak isto aj zvuk.

Biela anjelská sféra vytvorená detskými dyslektikmi má svoju fyzikálnu hustotu a to podľa množstva opakovaných pohybov a predstáv o niečom konkrétnom. Základná hustota je priezračná, hustejšia je biela, ešte hustejšia je zlatá, nasleduje diamantová a niečo ako na mieste pulzujúce spomienky.

Skoro všetky deti sveta v ľudskej histórii dostávajú vo svojom 4. roku života niečo ako odtlačok do svojej psychiky od záznamu mŕtvej osoby prírodného šamana z Antarktídy. Tento mŕtvy záznam, ktorý má program prideľovania odtlačkov bielej, sivastej a čiernej línie anjelov ich prideľuje na základe veľkosti detskej žľazy. V histórii sa snažili hlavne v Číne prikladať deťom v 4. roku života vajíčka a klamať tento mechanizmus v prospech dieťaťa. Používali sa aj iné mechanizmy ako priväzovanie detí o seba. Netvrdíme, že toto je jediný spôsob prideľovania odtlačkov z anjelskej sféry.

A tak ani netušíme žijeme si od detstva s odtlačkami z anjelskej sféry rovno vo vnútri svojej psychiky a podľa druhu a zamerania ovplyvňujú náš osud počas života. Čierne vedú človeka k deštrukcii a celkovej neúspešnosti. Sivasté k silnej emocionalite robiť si po svojom a nie k úspechu. Biela anjelská sféra pomáha k zvýšenej úspešnosti. Ide o potenciál úspešnosti prospešnej jedincovi, ale aj okoliu. No môže sa stať, že jedinec príliš prerastie spolu s bielou anjelskou líniou a potom sa všetko stáča do deštrukcie. Osoba sa chce zblížiť s anjelskou sférou príliš intímne a hlboko. Nasledujú negatívne tendencie a to chorobnosť, strata vôle, lenivosť, spoliehanie sa na to, že to niekto zariadi a vybaví. Treba si uvedomiť, že anjelská sféra má jediný program a to neustále nasávať informácie z človeka a po smrti uložiť spomienky anjelsky obsadenej osoby do svojho záznamu vo svete mŕtvych.

Ezoterik si je vedomý devastačných mechanizmov anjelskej sféry a všetkého, čo pochádza a prešlo cez svet mŕtvych. No aby na duchovnej ceste fungoval progresívne a univerzálne, musí mať s anjelskými sférami kontakt. Pozná anjelské sféry a vhodne ich využíva. Je si vedomý, že všetko, čo sa spraví s anjelskou sférou, sa musí v momente smrti dobrovoľne odovzdať anjelskej sfére vo svete mŕtvych. Anjelská sféra je ezoterikom vítaná, ale opatrne. Je vždy použitá iba na usmernenie, ukázanie, ako to robiť a potom sa to ezoterik usiluje robiť všetko sám bez anjelských odtlačkov. Ezoterik je osoba, ktorá má všetky druhy a hustoty anjelských odtlačkov vo svojej psychike. Využíva ich pre dosiahnutie svojich ezoterických cieľov, ale aj bežného života. Ezoterik sa nevyhýba šťastnému osudu, ale produkty týchto procesov využíva v prospech duchovnej cesty a podpore iných na duchovnej ceste.

Ezoterik dokáže konkurovať aj iným jedincom, ktorí majú biele anjelské sféry a usiluje sa podriadiť si ich. Ezoterik to dosahuje progresívne a to jednak množstvom anjelských odtlačkov, potom ich rôznymi hustotami ako zlatá, diamantová a pulzačná. Ezoterik sa usiluje dosiahnuť nad osobami s bielou anjelskou líniou navrch aj tým, že často cez sugeráciu a výcvik klinickej smrti sa približuje k anjelským sféram a nastupuje razantná prevaha. Svoju prevahu zvyšuje aj cez klinicko-bunkové vedomie a UFO odtlačky anjelských sfér vo vnútri seba. Ezoterik zvyšuje prevahu aj tým, že vyhľadá vo svete mŕtvych ďalšie anjelské sféry, ktoré vytvoril iný organický život v kozme.

Pred samotným zasvätením si prítomné osoby robili teoretickú certifikáciu, ide o odpovede na otázky ohľadom logiky fungovania anjelských sfér. Nájdete si v Učebnici – Skúšky. Po skončení zasvätenia priznal Saša Pueblo teoretickú certifikáciu jednej účastníčke zasvätenia. Potom nasledovali testy praktickej certifikácie, ktoré po zasvätení dostalo 9 účastníkov.

Zverejňujeme tu koordináty jedincov. Ide o živé osoby alebo ich pozostatky a to hlavne kostené, prípadne spopolnené. Po čase sa nemusia tieto miesta zhodovať s tým, čo sme zverejnili.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,L).
02. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,I).
03. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,G).
04. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,D).
05. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,H).
06. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,H).
07. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,F).
08. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,F).

V prípadoch 1. až 8. ide o jedincov, ktorí v histórii ľudstva prenikali do sveta mŕtvych do vzdialenosti aj 4 000 miliárd svetelných rokov krát 100. Ide o nekonečné vzdialenosti všetkými smermi okolo planéty Zem. Pri týchto prienikoch vyhľadávali niečo podobné ako anjelské sféry vo svete mŕtvych okolo planéty Zem. Upozorňujem, že do sveta mŕtvych možno vstúpiť iba cez stavy blízke klinickej smrti alebo po prežití hlbších stavov klinickej smrti. Treba sa dobre naučiť veľmi pozorne posúdiť, či ide o sféru podobnú anjelským sféram v oblasti planéty Zem. Preto sa vyžaduje mať už dostatočné skúsenosti s anjelskými sférami okolo planéty Zem.

09. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I). Ide o jedinečný prípad živého jedinca, ktorý sa vo svete mŕtvych napojil na jedinečnú oblasť, kde sú anjelské sféry v celom priestore asi ako naša Galaxia a ešte ďalej a ďalej. Toto miesto vo svete mŕtvych je od priestoru planéty Zem vzdialené 50 krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Kto chce túto jedinečnú oblasť výskytu anjelských sfér navštíviť, musí ovládať rané štádia klinickej smrti a techniku zachytenia spomienok zomierajúcich zvierat a doslova sa nechať ťahať svetom mŕtvych spomienok zvierat vypustených do sveta mŕtvych. Bežný spôsob presunu by trval mnoho hodín. Prípadne je možné psychicky cestovať cez kozmické vedomie a rovno do čiernej diery, odtiaľ do najbližšej čiernej diery v blízkosti výskytu anjelskej oblasti a tu prepnúť do klinického vedomia. Čo je náročná technika aj pre dlhoročne cvičiaceho ezoterika. Tejto oblasti výskytu anjelských sfér sa budeme venovať osobitne a budeme ju spoznávať veľmi podrobne.

10. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I).
11. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I).
12. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F).
13. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,D).

V prípade 10. až 13. ide o osoby, ktoré prežili klinickú smrť a dokázali putovať vo svete mŕtvych aj 4 000 miliárd svetelných rokov krát 100 a vedeli ich prekonať za niekoľko sekúnd. Ide o psychický prienik cez stav klinickej smrti vo svete mŕtvych. Vedeli v klinickom vedomí zachytiť opúšťajúce spomienky z neurónov zvieraťa a psychicky sa zviezť do nekonečných vzdialeností vo svete mŕtvych. Stačí v danom priestore vypustiť spomienky zvieraťa a expresne sa stiahnuť naspäť do sveta mŕtvych v priestore Zem. Iba pripomínam, že do sveta mŕtvych, ktorý je všade, sa dostaneme cez vyvolaný stav raného štádia klinickej smrti. Trvalo sú vo svete mŕtvych osoby, ktoré prežili hlboké stavy klinickej smrti. Bez zvládnutia tejto techniky nie je možné prenikať tak ďaleko do priestoru sveta mŕtvych. Psychické prenikanie do sveta mŕtvych nie je to isté prenikanie ako do astronomického kozmu na oblohe.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tu zverejnené cvičenia a postupy, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár