Program anatomickej zdatnosti ezoterika
Ezoterik je osoba, ktorá má naštudované základy anatomických obrázkov orgánov a systémov v ľudskom tele a zvlášť v tomto prípade je vhodné vedieť a dokázať si predstaviť neuróny, vrstvy neurónov a ich spôsob fungovania.

Program koncentračnej techniky ezoterika
Ezoterik je osoba, ktorá ovláda niekoľko základných techník koncentrácie a aj náročnejšiu techniku koncentrácie cez mozoček. Hlavné techniky sú: rozumová koncentrácia, symbolická koncentrácia v stave zaspávania, pohybová koncentrácia. Tentokrát, treba koncentráciu skoro do každej oblasti tela.

Program skľudnenia a stíšenia
Ezoterik je osoba, ktorá sa naučí techniku skľudnenia, utíšenia v rámci celého organizmu ako základ raného štádia klinickej smrti.

Program znehybnenia
Ezoterik si prevezme klasické techniky nehybného sedenia aj 20 minút v kuse bez pohnutia. Tak isto s predstavou, že sa v tele nič nehýbe. Teda znehybnenie a udržanie znehybnenia. Vyžaduje si to vypestovať novú vlastnosť s veľkou dávkou trpezlivosti a detailnosti v koncentrácii.

Program jogínskeho dýchania
Ezoterik sa naučí dýchať špeciálnym spôsobom a to tak, že si v pľúcach ponechá trochu vzduchu a iba čo najmenej ho vydychuje a nadychuje.

Program odkrvenia orgánov a prekrvenia neurónov
Ezoterik je schopný sa na časti tela tak skoncentrovať, že do značnej miery vytesní z orgánov krv do 6 neurónových oblastí. A to koncentráciou pasivity nervových zakončení v orgánoch tela a aktivitou neurónových zakončení v neurónových oblastiach.

Program pozastavenia činnosti určitej časti orgánov
Ezoterik sa naučí niektoré časti v orgánoch pozastaviť až úplne a vtedy sa začína proces psychického presunu do šedej kôry veľkého mozgu. Treba sa vyhnúť takémuto stavu v srdci. Dosiahnutie tohto stavu je začiatok raného štádia klinickej smrti.

Program psychického presunu na šedú kôru veľkého mozgu
Ezoterik je pripravený už aktívne pracovať v niektorej oblasti neurónov veľkého mozgu a v priestore o veľkosti zrnka maku prepne neuróny do stavu, keď z nich začína vytekať energia do sveta mŕtvych. Veštecky možno vnímať tento stav ako stúpanie dymu z komína, no nie ako lúč z neurónov ako pri nácviku kozmického vedomia.

Program výcviku potápačov
Ezoterik si pre lepšie ovládnutie môže odcvičiť techniku vydýchnutia všetkého vzduchu z pľúc, zadržanie dychu a počítanie na prstoch ruky. Postupne každý druhý deň cvičiť a zvyšovať počet napočítaný na prstoch ruky. Neprekročiť 6 minútový limit. Necvičiť nikdy sám a cvičiť postupne. Cvičenie má charakter rizikovosti a každý cvičí na vlastnú zodpovednosť. Necvičiť, pokiaľ má niekto choré srdce alebo vážne choré telo.

Program napojenia sa na živé osoby, ktoré prežili klinickú smrť
Ezoterik sa už v stave raného štádia klinickej smrti dokáže napojiť na osoby, ktoré prešli cez klinickú smrť a trvalo majú otvorený prístup do sveta mŕtvych. Vždy požiadať o kontakt a prienik do sveta mŕtvych cez danú osobu.

Program napojenia sa na zomierajúcu organickú hmotu
Ezoterik sa po zvládnutí stavu raného štádia klinickej smrti môže napojiť na zomierajúcu osobu a s jej súhlasom sa dostať do sveta mŕtvych spomienok organického života, ktorý už fyzicky zomrel.

Program foto turistu
Ezoterik vstupuje do sveta mŕtvych ako do múzea, ničoho sa nedotýka a nič si neberie zo sveta mŕtvych do seba. To, čo môže, je fotenie a veštecké ukladanie spomienok do pamäte. Je to bezpečnostné opatrenie, aby do tela ezoterika neprenikli hlavne spomienky ľudských reinkarnantov vo svete mŕtvych spomienok.

Program vešteckého vnímania toho, čo sa deje vo svete mŕtvych
Ezoterik musí načrieť do Vešteckej školy a vypestovať si veštecké vnímanie sveta mŕtvych. Je dobre použiť obrázky tých, ktorí kreslia a opisujú svet mŕtvych. V zásade je to veštectvo spojené s prácou informácií uložených vo svete mŕtvych. Veštecký výkon sa robí nepriamy v centre viacerých fantázií v prednom mozgu, vo vyspelejšej podobe v mozočku.

Program prepojenia klinického a bunkového vedomia
Ezoterik sa po zvládnutí klasickej ranej klinickej smrti s vytekaním energie a psychiky z hlavy von do sveta mŕtvych preorientuje na stočenie prieniku do sveta mŕtvych do svojho tela a nadviazanie na psychický prienik cez určité množstvo buniek do sveta mŕtvych. Ezoterik musí zvládnuť ezoterickú cestu cez mozoček, ktorý jediný sa vie vhodne koncentrovať do tisícok buniek a k tomu treba zvládnuť rezonancie na membránových častiach tela. Podrobnejšie techniky rozpracované v Silva škole. Po spojení klinického a bunkového vedomia je ezoterik v zlomku sekundy vo vnútri reinkarnačného záznamu zomretého človeka, anjela alebo kozmickej inteligencie a môže zisťovať, ako to funguje vo svete mŕtvych.

Program UFO odtlačok zo sveta mŕtvych
Ezoterik na základe klinicko – bunkového vedomia psychicky prenikol do objektu vo svete mŕtvych a vracia sa naspäť do tela na základe zmenenej rezonancie na blanách a stíšenia stavu klinického vedomia. Ezoterik si prináša niečo ako dokonalú zmenšenú kópiu toho, do čoho prenikal a znovu môže aktivizovať klinické vedomie a rezonancie. To mu dovolí skúmať a psychicky prenikať aj do tohto objektu v tele.

Program likvidácie UFO odtlačku zo sveta mŕtvych
Ezoterik je osoba, ktorá si nenecháva v sebe dlho UFO odtlačky zo sveta mŕtvych a naučí sa ich špeciálnymi technikami likvidovať. Nie je rozumné si takéto UFO odtlačky ponechávať, v prvom rade poškodzujú psychiku a šťastný osud.

Program uchovania spomienok ako funguje UFO odtlačok zo sveta mŕtvych
Ezoterik si vždy dobre zapamätá, ako vnímal, čo sa deje vo vnútri objektov sveta mŕtvych a svoje poznatky uplatní v reinkarnačných ambíciách.

Pridaj komentár