Zasvätenie malo za cieľ preniknúť ľudskou psychikou aj do oblasti jadier vlastných buniek. Zasvätenie priamo nadväzuje na zasvätenie do Anjel orgánov, kde rituály prírodných ľudí s ľudskými a zvieracími orgánmi viedli k stotožneniu sa s bunkami a jadrom buniek. Toto zasvätenie nadväzuje na iné zasvätenie a to Anjel kostí. Nadväzuje na zasvätenie jaskynných chrámov. Nepriamo nadväzuje na líniu zasvätení do mikrosveta a Silva školu. Fotografie zo zasvätenia nájdete v Galérii zasvätení.

Do zasvätenia boli vybratí jedinci, ktorí psychicky prenikali do vnútra svojich buniek, aj keď najčastejšie iba do jedného alebo dvoch miest v tele. Vybrali sme vzorku tak, aby sme do mysle uložili foto spomienok alebo odtlačok tých, ktorí prenikli psychicky do buniek kože, tuku, svalov, kostí, mozgu, srdca, pľúc, pečene, sleziny, obličiek, čriev, hormonálnych žliaz, krvného riečišťa, lymfatického riečišťa, žalúdka, prostaty alebo maternice, kostnej drene a nervových dráh.

Napríklad aj živí jedinci dnešnej doby majú často psychické prepojenie na niektorú časť tela, na niektorý orgán alebo systém tela. No často o tom netušia a v medicíne hovoríme o tom, že daná oblasť je psychicky atakovaná stresom. Najčastejšie prípady sú do pankreasu pod žalúdkom (cukrovka), obličiek, srdca, detskej žľazy pri hrudnej kosti (astma). Menej už hrubé črevá, konečník hrubého čreva. Najmenej asi kosti, pečeň a ďalšie. Tieto osoby často ani netušia, že majú, ako sa hovorí, časti tela náchylné na stres a iné extrémnejšie prejavy psychického tlaku.

Zasvätenie viedol a zasväcoval Saša Pueblo. Pre účastníkov pripravil množstvo magických rituálov, ktorých základom boli dva papierové pásy spolu zlepené do papierovej obruče. Do nútra týchto papierových kruhov sa rituálne vkladali rôzne objekty ako kamienky, drievka, kúsky mramoru, ryby, kúsky bravčovej kože, bravčové črevá, kosti, mydlo, špajdle, vlastná ruka, lístie, kúsky melónu, drevné uhlie a podobne. Ide o magický rituál, ktorý má napomáhať k otvoreniu a udržaniu prírodného vedomia. Papierové obruče a v nich objekty lepšie udržujú u zasväcovaných osôb prírodné vedomie šamanov. Teda niečo ako kolektívne vedomie a psychické prepojenie mysle. V bežnom ľudskom vedomí dnešných ľudí sa zasvätenie nedá previesť a doslova preniesť skúsenosti predkov alebo zasväcovateľa na zasväcované osoby. V tomto prípade Saša Pueblo na zasväcované osoby neprevádza vlastné schopnosti, ale je ako médium, ktoré kontaktuje spomienky už nežijúcich zasväcovateľov vo svete mŕtvych alebo v magmatických poliach Zeme. Všetko sťahuje do seba, po zasvätení sa musí týchto informačných polí zbaviť a vrátiť ich pokiaľ možno tam, odkiaľ ich do seba nabral. Neodporúčame nikomu sťahovať tieto záznamy násilne a viazať na seba alebo na nejaký iný objekt, pretože hrozí poškodenie psychiky. Techniky uvoľňovania týchto záznamov sú komplikované a často trvajú aj niekoľko dní. Najriskantnejšie je sťahovanie anjelských sfér šamanov do seba pre ich prílišnú dynamiku.

Súčasťou zasvätenia sa stala zbudovaná kultová stavba, ktorá lepšie prepája informácie na anjelské sféry šamanov, spomienky zasväcovateľov vo svete mŕtvych, spomienky zasväcovateľov v magmatických poliach Zeme. Je to klasický šamanský prístup využiť fenomén kultovej stavby pri zasväcovaní v prírodnom vedomí. Tentokrát sme postavili kultovú stavbu z kusov tŕstia. Vytvorili sme asi 10 hviezdic, ktoré sme zavesili nad miesta zasväcovania.

Neustále sa snažíme zdokonaľovať techniky okolo zasvätenia. V prvom rade ide o to, aby sa zasväcované osoby dostali do prírodného vedomia, kde si odsugerujú, že vedia čítať a písať. Nerozlišujú medzi sebou a ostatnými. Neuvedomujú si rozdiely. Zároveň si nasugerujú, že sú súčasťou prírody. To je to najvhodnejšie naladenie, ktoré zasväcovateľ skontroluje.

Potom je tu ďalšie zdokonalenie a to je naladenie 7 neurónových oblastí do spolupráce s odtlačkom anjelských šamanských sfér. Iba naladenie a prepnutie neurónových spojov do línie bielych anjelov šamanov, aby sme zasvätenie robili tak, aby viedlo k čo najlepšiemu výsledku. Možno tento odtlačok anjelov šamanov kontaktovať aj veštecky a pýtať si radu, ako sa počas zasvätenia správať. Nie však žiadať tieto sféry, aby robili zasvätenie s vami. Dôvod je v tom, aby ste po smrti nestratili schopnosť sa reinkarnovať. Bližšie o problematike anjelov a reinkarnácie v Anjelskej škole.

Po tomto naladení 7. oblastí výskytu neurónov v ľudskom tele je potrebné, aby si každý uvedomil, že treba mať záujem prijať zasvätenie ako žiak od tých najlepších učiteľov. V žiadnom prípade nemá pocit povýšenectva a chuti niečo na zasvätení meniť. Tak isto zasväcovaná osoba je pripravená tlačiť do seba svoju sile vôle a svoju túžbu po duchovnom rase. Zasväcovaná osoba nedáva do zasvätenia pocit a túžbu po relaxe a zábave. Tak isto zasväcovaná osoba sa musí koncentrovať do úst a tu si vsugerovať užitie určitej bylinky. Iba ako sugerácia, aby sa na zasvätenie vhodne naladila aj chemickými procesmi v tele. Nestačí iba túžba prijať zasvätenie silou vôle a túžby, ale nastaviť aj chémiu slinných žliaz a celého tela. No sila vôle a túžby dosiahnuť zasvätenie a sugerácia uverenia a užitia vhodnej bylinky musia byť vyvážené. Potom je tu možnosť nastavenia pudov v brušnom mozgu ako je pud teritoriálny, ktorý rozšíri priestor pre psychicky prienik do tela. Základ tohto pudu je v neurónoch brušného mozgu v stenách hrubých a tenkých čriev. Potom je tu možnosť nastavenia Silva vedomia, blikania, vibrovania a rezonovania. Teda pri zasvätení vhodne kombinovať určité bzučanie a vibrovanie. Celé zasvätenie sa lepšie uloží do psychiky. Potom je možnosť tranzová a to mať pocit, že v určitých časových intervaloch niečo udrie na bubon alebo podobné predmety ako je duté drevo a zvonček. Tak isto je vhodné zúženie vedomia iba na zasvätenie a ostatné zabudnúť a nevnímať. Teda klasická jogínska myseľ.

Zasvätenie bolo dobre prevedené, keď preniklo do neurónov tela a do buniek danej oblasti. Veštecky sa to dalo vnímať, ako keby sa v tele zasväcovanej osoby množili pingpongové, tenisové a futbalové lopty. Tie boli znakom toho, že zasvätenie od dotyčného zasväcovateľa bolo uložené dostatočne a preniklo aj do danej oblasti tela zasväcovanej osoby.

Pre zaujímavosť zverejňujeme aj koordináty pozostatkov historických zasväcovateľov, od ktorých bolo urobený odtlačok ich schopností a skúseností do spomienok zasväcovanej osoby.

Bunky nervové.
1. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,K).
2. Z oblasti J. Amerika. (14,M).

Bunky žalúdočné.
3. Z oblasti Afrika. (6,J).
4. Z oblasti Ázia. (12,F).

Bunky lymfatické riečišťa.
5. Z oblasti Kaukaz. (7,F).
6. Z oblasti Tibet. (1,F).

Bunky krvné riečište.
7. Z oblasti J. Amerika. (13,I).
8. Z oblasti Čína. (13,F).

Bunky hormonálne.
9. Z oblasti J. Amerika. (13,I).
10. Z oblasti India. (1,H).

Bunky čriev.
11. Z oblasti J. Amerika. (13,J).
12. Z oblasti J. Amerika. (14,L).

Bunky obličiek.
13. Z oblasti Mikronézia. (2,I).
14. Z oblasti západná India. (13,G).

Bunky sleziny.
15. Z oblasti S. Amerika. (8,D).
16. Z oblasti Ázia. (11,E).

Bunky pečene.
17. Z oblasti Ázia. (12,E).
18. Z oblasti Afrika. (7,I).

Bunky pľúc.
19. Z oblasti Ázia. (8,F).
20. Z oblasti J. Amerika. (14,L).

Bunky srdca.
21. Z oblasti Kaukaz. (7,E).
22. Z oblasti J Amerika. (14,L).

Bunky kostí.
23. Z oblasti Ázia. (9,F).
24. Z oblasti S. Amerika. (10,G).

Bunky svalov.
25. Z oblasti Ázia. (11,F).
26. Z oblasti Ďaleký východ.

Bunky tuku.
27. Z oblasti Afrika. (6,F).
28. Z oblasti Antarktída. (R,0).

Bunky mozgu.
29. Z oblasti Afrika. (5,L).
30. Z oblasti Ázia. (7,F).

Bunky kože.
31. Z oblasti S. Amerika. (10,F).
32. Z oblasti J. Amerika. (14,K).

Bunky kostná dreň.
33. Z oblasti Ázia. (9,E).
34. Z oblasti India. (11,G).

Bunky prostaty a maternice.
35. Z oblasti J. Amerika. (13,I).
36. Z oblasti Ázia. (7,H).

Pridaj komentár