Požiadali ste ma, aby som veštecky zhodnotil stav organizmu z onkologického ochorenia (predchádzajúci profil A 781). Zásah lekárov bol úspešný. Zotavujete sa dobre a dávate sa do poriadku. Ešte stále nenabehla dobre imunita, príčina je hlavne psychická. Neochota zmeniť sa a žiť ako doteraz.

Geriatrická diagnostika 7. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetky oblasti v poriadku. Celkovo stav buniek ako u 20 ročnej zdravej osoby. U vitamín je v dostatočnej hladine.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 20 ročnej zdravej osoby. Hladina E vitamínu je dostatočná.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Hladina C vitamínu cez kožu je dostatočná. Stav buniek ako u 20 ročnej zdravej osoby.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 20 ročnej zdravej osoby.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 30 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je ešte nedostatočné, ale už sa prebúdza k životu. Bunky kostnej drene sa chránili voči chemoterapii. Teraz sa preberajú.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 20 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 20 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. V blanách kostí rebier nastali modifikácie a tie intenzívne opravujú lymfatické riečište, čo spadá do spontánnych liečob cez okosticové bunky. Zaregistrovali onkologické nebezpečenstvo a začali chrániť organizmus. To je výborné.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo všetky žľazy v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Pomáhajú sem látky z tukového orgánu, čo je výborné. Tuk tela začal produkovať asi 1000 užitočných chemických látok. V tuku sú modifikácie prerušovaných a stočených pásov. Produkujú liečivé látky do oblasti hormonálnych žliaz. Dlaňovité útvary v tuku pomáhajú hlavne orgánom tela.

Geriatrická diagnostika blanovitých útvarov: kyvadlo ich obkreslilo. Cítiť všade aktivitu a okostica rebier produkuje modifikované bunky, ktoré v tele s tukovým orgánom robia poriadok, čo je výborné.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo všetky oblasti v poriadku. Stav buniek ako u 20 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je všade dostatočné.

Geriatrická diagnostika imunitná: tu bohužiaľ nedošlo k zmene. Imunita voči mikroorganizmom je pod normou a trvalo nízka. V tele stále nežiaduce mikroorganizmy a hlavne v oblasti prsníkov a svalov. Imunita voči zhubným bunkám je stále nedostatočná. V tomto smere sa veci nezlepšili a pokiaľ je záujem, treba sa tejto oblasti venovať pozornejšie. Nová diagnostika a nová liečba. Príčina je v prvom rade vo vašej psychike a nechuti zmeniť sa. Máte s tým problémy.

Pridaj komentár