Duchovná cesta do mozočku v ľudskom tele. Jedinci, ktorí boli usadení v mozočku. Mozoček a schopnosť koordinovať všetky bunky tela. Mozoček a schopnosť zachytiť všetok mikrosvet. Mozoček a schopnosť zachytiť astronomický kozmos okolo nás. Mozoček a schopnosť zachytiť nekonečno. Mozoček a schopnosť vnímať všetko a všade v znakoch. Mozoček a schopnosť vnímať všetky magma zápisy. Mozoček a schopnosť vnímať celý svet mŕtvych. Mozoček a schopnosť vnímať všetkých ľudí naraz. Mozoček a vnímanie všetkých anjelských sfér šamanov. Mozoček a vnímanie všetkých snových pochodov. Mozoček a vnímanie všetkých chemických pochodov v človeku. Mozoček a vnímanie všetkých spomienok človeka naraz. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokiaľ by sa ma niekto pýtal, kde sídli Boh, tak teraz by som mu asi odpovedal, že to nie je pre mňa tajomstvo – v mozočku každej živej osoby.

Mozoček v zadnej časti hlavy pod zadným zrakovým mozgom je asi vo veľkosti tenisovej loptičky. Delí sa na dve rovnaké časti, každá časť je podelená na desať častí. Každá časť vyzerá, ako keby ste vedľa seba uložili kúsky koralov. Na ich povrchu je 3 až 7 vrstiev neurónov husto poukladaných na seba.

Mozoček má jedinečnú funkciu skenovať cez nervstvo tela všetky oblasti tela až na úroveň buniek a ich jadier, chromozómov. Teda mozoček ako jedinečné zariadenie, ktoré skenuje všetko dianie v organizme a snaží sa toto dianie dávať do určitých vhodných pomerov vzájomnej užitočnosti a prospešnosti. Tak isto mozoček má prístup k všetkým záznamom v neurónoch, ktoré sa sem uložili tým, čo vidíme, počujeme, chutnáme, čucháme, robíme. A okrem toho má prístup aj k uloženým informáciám biologických, chemických a fyzikálnych pochodov v ľudskom tele. Teda ako keby prenikal všade, všetko poznal, všetko riadil a mohol aj usmerňovať.

V zásade je mozoček skoncentrovaný na všetko vo vnútri človeka. No za určitých okolností je možné mozoček zorientovať, aby skenoval všetko okolo nás, či už v miestnosti, alebo dokonca aj v celom kozme za podmienky, že máte zvládnuté kozmické vedomie. Tak isto môže skenovať všetko v mikrosvete za podmienky, že máte zvládnuté Silva vedomie rezonančného blikania, kmitania a vibrovania.

Rozsah toho, čo dokáže mozoček skenovať, je tak isto limitovaný aj možnosťami organizmu. Jedinec, ktorý modifikoval činnosť tuku (bližšie Geriatrická poradňa), má dosah mozočku podstatne väčší, lebo tento rozsah dokáže aj psychicky a zdravotne znášať bez poškodení.

Pokiaľ chcete robiť ezoteriku cez mozoček, tak je rozumné, aby ste mali zvládnuté nižšie stupne ezoteriky ako je veštectvo, Silva rezonancie, kozmické vedomie, šamanské vedomie, praveké vedomie, zvieracie vedomie, psychický prienik do 7. neurónových oblastí. Máte zvládnuté klinické vedomie, stigmatické vedomie, magma vedomie, joga vedomie, snové vedomie, bunkové vedomie. Mozoček sa, bohužiaľ, duchovnej činnosti nerád zúčastňuje, pokiaľ mu neponúknete, aby pracoval s gigantickým množstvom objektov ako všetkými bunkami tela, súhvezdiami našej Galaxie, s mikrosvetom a rezonanciami. Jednoducho je ochotný byť súčasťou gigantického rozsahu objektov, údajov a podobne. Keby ste ho chceli použiť iba na skenovanie orgánov, tak to bude odmietať a nepôjde to dobre. Jednoducho je to preň príliš málo objektov na skenovanie a koordinovanie. A preto ezoteriku mozočku treba začať robiť až vtedy, keď ste v ezoterike mnoho rokov a robíte ju v celom rozsahu. Pokiaľ nie, je táto oblasť pre bežného ezoterika neprístupná a málo zaujímavá.

Mozoček má aj svoju ďalšiu jedinečnosť. Aby mohol skenovať a koordinovať taký rozsah objektov, tak to musí robiť na základe znakov a nie obrazov. Teda neuróny mozočku pracujú na základe znakov a značiek geometricky čo najjednoduchších. A tu niekde začína kabala a záujem o znaky a značky. Z tohto fenoménu nesporne vznikla potreba písma. V starom Egypte sa muselo všetko zapísať o živote panovníka do obmedzeného priestoru hrobky a už sa nedali použiť iba obrázky, ale dohodnúť určité znakové zjednodušenia. Z čoho ide cesta k písmu, ktoré používame ako súčasť myslenia moderného človeka.

Ezoterik, ktorý prešiel základmi výcviku ezoteriky, sa do stáva do problému, ako takýto duchovný kolos riadiť. Napríklad absolvovali sme okolo 70 druhov zasvätení. A teraz je už úplne nemožné spomenúť si na každú sekundu každého zasvätenia. Každé zasvätenie trvalo v priemere 2 hodiny. Hodina má 60 minút a každá minúta má 60 sekúnd. To je 60 x 60 = 3 600 sekúnd x 2 = 7 200 sekúnd x 70 = 504 000 sekúnd. Na týchto 504 000 sekúnd a dianie v nich si nemôžete bežným spôsobom spomenúť. Ale keď poveríte úlohou cvičený mozoček, tak to pôjde, mozoček dokáže vzájomne skombinovať každé s každým. A to bežná myseľ určite nedokáže zrealizovať. Môžeme kľudne tvrdiť, že Boh sídli v mozočku a nebudeme ďaleko od pravdy, lebo môže byť prostredníctvom mozočka všade v nekonečne. Všade môže zasahovať, všade je, pokiaľ zasahuje aj do sveta mŕtvych, tak je aj nesmrteľný v informačnej podobe.

Mozoček dáva aj zvláštnu výzvu, čo sa týka reinkarnačných pochodov. Nesporne reinkarnačné pochody sa budú meniť po tom, čo sa nastúpi aktívna ezoterická prax cez mozoček človeka.

Pridaj komentár