Zasvätenie anjelské do oblasti miechy a aurického obalu okolo celého tela. Zasväcoval Saša Pueblo. 9 zasväcovacích rituálov. Objekty od 9. historických zasväcovateľov. Tranzové zasvätenie. Odbúravanie blokov v komunikácii s anjelskými sférami. Toto zasvätenie má aj sériu fotografií, ktoré si nájdete v Galérii zasvätení.

Zasväcovatelia boli z histórie, prvý bol z Antarktídy, zemepisná dĺžka a šírka P, 8. Ďalší boli z Afriky ( L, 5 ), z Arabského polostrova ( H, 7 ), z púšte Gobi ( E, 12 ), z Bornea ( I, 14 ), z Polynézie ( K, 6 ), z Arktídy ( P, 14 ), z Južnej Ameriky ( L, 14 ) a posledný bol z Grónska ( B, 12 ) .

Základom tranzových rituálov bolo všetko zavesiť na špagáty, ktoré viseli nad stredom stolov po celej dĺžke. Zasväcované osoby na tieto visiace špagáty zavesovali rôzne objekty, na ktoré lepili perie. Išlo o kusy papiera 4 x 15 cm. Potom to boli papierové gule oblepené pierkami, postavičky oblepené perím, dlhý špagát oblepený perím, kusy pásky oblepené perím, kamienky oblepené perím. Pod visiace objekty s perím sa dávali konáriky, mince, škrupiny vajec, kokosové orechy, ihličie borovice, drobné drôtiky a semená fazule. Pri zasvätení sa použil bubon, ktorého monotónny zvuk uvádzal zasväcovateľa aj zasväcované osoby do tranzu.

Doteraz sme upravili zasväteniami fungovanie neurónov a synaptických prepojení. Takto sme spravili v mieche, v brušnom mozgu, v strednom mozgu, mozočku, veľkom mozgu a gangliách okolo orgánov tela. Teraz nás bude čakať zasväcovanie anjelských síl do aurického obalu.

Zasväteným osobám bolo vysvetlené, ako si majú otvoriť fungovanie anjelských síl v daných neurónových oblastiach. Stačí, keď si spomenú na niektoré zasvätenie a majú pocit veľkého anjela v sebe alebo okolo seba, prípadne anjelské svetlo a pulzácie. Nech takto robia hlavne vtedy, keď majú riešiť závažnejšie problémy. Každý pocíti, že keď si otvorí anjelské sféry v neurónoch, tak jeho rozhodnutia a jeho premýšľanie bude iné. No môžete zažiť šok z toho, že pod stavom anjelov zrazu máte iný postoj, ako keď máte anjelské sféry privreté. Je to normálne, ale uvedomte si, že pod vplyvom anjelských sfér sa koná vždy progresívne a praktickejšie. Dokonca sa musíte pod otvoreným anjelským systémom vyjadrovať úplne inak. Až po vplyve anjelov na vaše rozhodnutie je rozumné logicky zhodnotiť, čo máte pod vplyvom anjelských sfér vykonať.

Tak isto sme sa počas zasväcovania snažili dosiahnuť maximálnu komunikačnú schopnosť a zbytočne sa neškriepiť s anjelskými sférami. Zbytočne neodporovať alebo mať prehnanú úctivosť a náboženské velebenie. Problém komunikácie je problémom vnútornej podriadenosti tomuto systému a absolútna dôvera. Trvalo určitý čas, kým sme dosiahli optimálny stav naladenia na anjelskú sféru.

Potom nasledovala séria 9. rituálnych zasvätení. Už tu nešlo o hypnotické zasvätenie, ale bolo treba dosiahnuť určitú úroveň tranzu. Ide o úplne iný stav a to dostať sa do určitého rytmu, tento rytmus vnútri držať a všetko pod ním robiť. Búchate napríklad monotónne na bubon a vnútro naladíte na tento rytmus.

Saša Pueblo sa na diaľku napojil na informačné polia historických zasväcovateľov v určitom tranzovom stave mysle. Zatiaľ sa nepraktizovala razantná forma tranzu, ale iba prípravná forma. Počas zasvätenia sa dôsledne upravoval stav miechy a tu existujúcich neurónov, aby mohli komunikovať s aurickými silami anjelov.

V stave tranzu sa v tele Sašu Puebla zjavila veľká postava anjela, ktorá vstupovala do aury zasväcovanej osoby a tu umiestňovala určité energetické objekty. Išlo o kópie informačných polí anjelov, ktoré zostali po historických zasväcovateľoch. Nie o viazanie týchto informačných síl do aury dotyčnej osoby. Aj toto je možné, ale nepôsobí to práve mierumilovne.

V aure sa objavovali anjelské znaky a na tieto sa neustále viazali informačné polia anjelov v podobe malých postavičiek. Neustále sa všetko spájalo a postupne zahusťovalo do podoby bieleho svetla. Nakoniec do priesvitnej pulzácie. Takýchto objektov sa v aurickom obale tvorilo veľké množstvo husto na seba. Vytváralo sa množstvo efektov a kombinácií.

Celkovo bolo cieľom upraviť prostredie miechy na nervové prepojenie k aurickému obalu. V prípade miechy je to priama schopnosť reakcie neurónov na dianie v aurickom obale okolo tela.

K zemským a kozmickým informačným poliam sa dá správať dvojakým spôsobom a to je násilne ich magicky viazať do človeka, do stavby alebo iného špeciálne upraveného objektu. No trvalé viazanie prináša neustále prúdenie silnej energie. Pri tomto type tranzového zasvätenia robíme z informačných polí iba odtlačky a tie umiestňujeme do aurického balu. Na tento stav možno viazať informačné polia anjelov, no iba dočasne, a potom dôsledne uvoľniť naspäť do klasického informačného poľa Zeme, kozmu, ale aj živých ľudí, predmetov a kostných pozostatkov.

Pridaj komentár