Aj napriek tomu, že som celkom normálne dievča, celkom sa mi darí, som zdravá, mám priateľov, kariéra celkom fajn, cítim sa osamelá, nedocenená, bojím si niekoho pustiť pod kožu, ak to začne byť priveľmi vážne, okamžite sa cítim nesvoja. Občas ma pochytí panický strach zo smrti, vždy po takomto pocite sa dozviem, že niekto zomrel. Vlastne asi by som sa chcela trosku pozrieť do svojej duše, možno najlepšie očami niekoho iného – objektívnejšieho.

Pri nahliadnutí do vášho podvedomia zisťujem, že máte nesporne silné osobné ego a silu vôle. A zvykom u týchto osôb je nerešpektovať svoje podvedomie. Jednoducho si neuvedomujete, že v hĺbke duše sú určité procesy, ktoré treba rešpektovať a vychádzať z nich. Vy ich tvrdo potierate. To bude mať osudové následky. Nemožno nerešpektovať podvedomie.

Zdravotný stav
Kyvadlo neobkreslilo srdce, pečeň, slezinu. Všade iba disharmonické stavy, nemožno hovoriť o chorobe. Najhoršími miestom je slezina.

Psychický stav
Aurický obal je ukotvený okolo fyzického tela. Možno hovoriť o dobrom psychickom stave. Vnímam tu orientáciu na knižky, samotu a kľud.

Povaha
Ste netradične usadená v gangliách tela. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá chce byť nenápadná a sama. Ako keby ešte stále bola v lone svojej matky. Do tohto stavu sa rada vraciate. Samota.

Sexus povahy
Je usadený v gangliách nervového systému. Charakterizuje to obrázok jemne hanblivej osoby, ktorá nemá veľký záujem o komunikáciu s okolím. Psychika nejde na vec a je tam veľa platonických prvkov.

Sexuálne centrum
Je usadené v hlave a naznačuje na kariéru a chuť niečo dokázať. Krb a rodina sa v tomto centre nenachádza. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá by chcela zjesť všetku múdrosť sveta. Určitá posadnutosť po vzdelaní.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: samota a strach z mužov. Povrchová vzrušivosť: knižky. Pohlavná vzrušivosť: na seba. Citová vzrušivosť: snívanie. Celkovo nie zrovna dobrý základ pre vytvorenie partnerského vzťahu a vôbec vzťahov ako takých. Pokiaľ poznám aj osobne gangliové typy, tak žijú samy alebo s niekým iba dočasne.

Stav obalov

1.aura okolo ganglií je guľovitá, ako keby ste mali na sebe množstvo balónov. Obsahujú informácie o knihách.
2.klinický obal nie je rozvinutý, neprešli ste klinickou smrťou.
3.Lama tulku nie je, neprešli ste klinickou smrťou.
4.spirit obal v tele nemáte, ale v aure máte niekoľko informačných polí mŕtvych osôb z kostných pozostatkov. Prevažne ľudí, ktorí sa venovali vzdelávaniu.
5.túžby obal – tento obal máte v oblasti hlavy. Je tu túžba osoby, ktorá za svojho života viazala knihy a nemala ich kedy čítať. Zaumienila si, že to stihne v ďalšom živote.
6.mozoček obal, poslanie v živote – je tu postava veriacej osoby, ktorá by mala študovať veci náboženské a až teologické. Robil som veštecké profily svetových teológov a táto schéma sem výborne zapadá. Pokiaľ sa venujete aj tejto oblasti, tak šťastný osud. Pokiaľ nie, tak vám tento obal bude vyvolávať chorobné stavy, aby ste sa utiahli k Bohu. Dnes už blokuje partnerské vzťahy a uvádza vás do samoty.
7.rodostrom obal – nachádza sa v oblasti veľkého mozgu a obsahuje záznam o rehoľnej sestre, ktorá študovala veci náboženské a starala sa o slabších.
8.kostný záznam – do kostí dobre zapisujete, čo prežijete vo svojom živote. No nedokážete myslieť v kostnom zázname. Myslíte iba vo veľkom mozgu.
9.dieťa obal je okolo pupku a nie je rozvinutý vo vás. Obsahuje teoretické info o vývoji dieťaťa všeobecne.
10.zvierací obal je umiestnený v hlave. Je nerozvinutý a obsahuje záznam o živote pravekých zvierat.
11.eros obal je umiestnený v mozočku. Obsahuje asexuálne informácie.
12.zápis spomienok – ukladajú sa do veľkého mozgu hlavne v abstraktnej podobe písmen a číslic. Informácie obrazové ,o ľuďoch a okolí veľký mozog zle vyhľadáva a spája do veľkých písmen.
13.šaman obal je v hlave a je nerozvinutý. Obsahuje info o znakovej ezoterike šamanov.
14.7 obalov spolu – sú v celom tele a dobre rozvinuté, obsahujú svetové písma a ich históriu. Dobrá lingvistická zbierka.
15.vnútro neurónov – nerozvinuté. Vaša myseľ nepreniká do hĺbky neurónových oblastí.
16.chromá chrbtica – nerozvinuté. Tento obal majú prevažne otvorený ľudia s poškodením miechy.
17.tranzové telo je rozvinuté, ale mimo fyzické telo. Teda určité schopnosti niekoho niečo naučiť a vplývať na iné osoby. Hypnotické schopnosti obsahuje trvalý pohyb pri písaní písmen.
18.zvukové telo je nerozvinuté.
Celkovo možno povedať, že nie ste osoba, ktorá by prenikala do seba a žila vnútorným životom. Vo svojej samote konzumujete výhradne vonkajší svet a nie duchovný rozmer svojej osoby.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Nezáujem o bežný život, zaujíma vás štúdium. Žiadna snaha to zmeniť. Anjelské sféry sú malé, málo úspešná osoba.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Drobné astrologické postavy, ktoré pracujú iba na zhŕňaní poznatkov. Anjelské sféry úspešných ľudí chýbajú.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Oblasť je prázdna a nerozvinutá. Anjelské znaky žiadne. Schopnosť abstraktného alebo znakového vnímania chýba.

Astrológia miechy
Nerozvinuté, postavičky anjelov ako u úspešných ľudí chýbajú. Jediná forma pohybu a to je pohyb ruky pri písaní. Mikropohyb.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Žiadne anjelské zvieratá. Nedostatok životnej energie. Ale ego a húževnatosť to zatiaľ nahradzujú.

Astrológia ganglií
Nerozvinuté anjelské sféry. Neschopnosť získavať informácie z praktického života.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Vnímam jogínku a bojovníčku tai či alebo či kung. Mimoriadna sila vôle a málo talentu. Prílišné spoliehanie sa na silu vašej osobnosti. Pestovanie ega na spôsob vonkajšieho sveta. Prerážate hlavou múr, čo môže mať následky. Nerešpektujete svoju prirodzenosť a hranice vo vás prekračujete násilne.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Vy sa snažíte naberať poznatky teoretického charakteru a vaše sny vám to všetko likvidujú. Vediete s nimi zúrivý boj na život a na smrť.

Hviezdy, šťastný osud
Iba keď sa budete venovať aj teologickým štúdiám a uspokojíte svoje podvedomie.

Pridaj komentár