Ezoterik v tomto štádiu vývoja už prišiel na hranice svojich možností a ďalší vývoj a napredovanie sa musí robiť, či chce, alebo nechce cez systém dvojníkov.

Ezoterik spraví čokoľvek, aby čo najlepšie využil dvojníkov pre vlastný rozvoj a postupne sa plne prispôsobil svetu dvojníkov. No skúsme sa vrátiť na začiatok tohto procesu zvaného ezoterika dvojníkov. Na začiatku bola informácia zo psychiatrickej literatúry, kde sa popisujú často geniálni jedinci, ktorí vynikli v určitej oblasti, ale nakoniec zošaleli a skončili v niektorom psychiatrickom zariadení. Tieto osoby opisujú, že niekto za nich myslí, niekto ich núti, aby robili určitú činnosť a pokiaľ to nechcú spraviť, tak im je zle a trpia aj bolesťami. A tak sme sa veštecky pozreli na týchto jedincov a spravili sme si niečo ako zbierku osôb, ktoré majú alebo mali v minulosti dvojníkov. Do tejto zbierky sme zahrnuli:

1. dvojníkov žijúceho organického života v kozme a UFO jedincov, ktorí mali niekedy dvojníkov a už nežijú
2. magnetické záznamy v magmatickom jadre planéty Zem.
3. žijúce organizmy UFO, ktoré môže operovať psychicky vo svete atómov a častíc.
4. spomienky vo svete mŕtvych takéhoto druhu organizmov.
5. dvojníkov, ktorí zostali v minulých piatich kozmoch pred naším kozmom. Nazývame ich 1.- 5. kozmos minulosť.
6. dvojníkov, ktorí zostali po minulých kozmoch samostatne.
7. dvojníkov, ktorí obsahujú zahustené spomienky organického života s určitým programom v sebe k fungovaniu na večnosť.
8. dvojníkov na úrovni atómov
9. dvojníkov na úrovni častíc.
10. nasekaných dvojníkov, ktorých produkujeme pre vlastnú ezoterickú prax.

Ešte treba dodať, že informácie o dvojníkoch zbierame z nášho kozmu, ale aj 1.- 5. kozmos minulosť. Teda ide o priestor o priemere 500 krát 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. V tomto priestore je orientačne asi 500 000 dvojníkov.

Teda môžete si celkovo spraviť dobrý obraz o zbierke dvojníkov, aká je veľká, čo sa v nej nachádza a kde sa nachádza. Zbierku neustále skúmame mimozmyslovými schopnosťami. Tak isto neustále produkujeme ďalších a ďalších nasekaných dvojníkov. Už teraz má tu meditujúca osoba vytvorených asi do 100 na kúsky nasekaných dvojníkov, ktorí sa neustále zúčastňujú na duchovnej ceste ezoterika. Samozrejme, že sa neustále usilujeme pomocou dvojníkov ešte hlbšie pochopiť zákonitosti sveta dvojníkov. No pre ezoterika je už jasné, že skutočná hodnota dvojníkov je v tom, že aj po zániku celého kozmu títo dvojníci zostávajú v nedotknutom stave, ezoterik môže na večnosť uložiť do dvojníkov vlastné spomienky a naprogramovať ich na nekonečnú púť a nekonečné fungovanie. A to je to najhodnotnejšie a najzmysluplnejšie pre ktorúkoľvek organickú hmotu v ktoromkoľvek čase a priestore.

Ezoterik sa vlastne pokúsi zrealizovať doteraz veľmi idealistickú ideu všadeprítomného, všemohúceho, vševidiaceho, nekonečného na nekonečnosť. Nie je to jednoduchá idea naj a všetko a všade a vždycky. Ale stojí za to, aby sme sa pokúsili prostredníctvom dvojníkov túto ideu a tento ideál zrealizovať.

V tomto zasvätení nám však pôjde o špecifickú činnosť a to je naučiť sa systém myslenia dvojníkov a ešte lepšie využiť ich systém magickej reči pre rôzne oblasti ako je liečba na úrovni atómov a častíc, prienik ľudskej psychiky do sveta atómov a častíc, tvorba mimoriadnych schopností do oblasti duchovna, ale sa aj postupne naučiť myslieť na takom princípe, ako myslia dvojníci. Ezoterik sa môže stretnúť s magickou rečou a magickým myslením dvojníkov v diele českého ezoterika F. Bardona a liečiteľa I. Gellnera. Tu sú zverejnené formulky, ktoré produkovali ich dvojníci alebo iní dvojníci, s ktorými komunikovali. A je múdre na tieto špeciálne texty meditovať, prepisovať ich a naučiť sa ich používať podľa vlastnej intuície. V tomto prípade ide o školenie 6. neurónových oblastí k mysleniu a konaniu ako u dvojníkov. Samozrejme, že je vhodné mať už za sebou dlhoročnú meditačnú prax napríklad v umeleckej oblasti pri tvorbe geometrických diel. Celkovo padne vhod aj vzdelanie v oblasti kreslenia strojov a budov. Tak isto dobre padnú aj odborné poznatky z geometrickej matematiky a fyziky. No k tomu treba pridať aj určitú zdatnosť v oblasti lingvistiky písomného prejavu jednotlivých národov. A ezoterik ide ďalej a naučí sa posunkovú a pohybovú reč tela. Teda ovláda minimálne základy jogínskych cvičení, či kung, taj či a dervišských tancov. A celkovo je dobre ovládať základy osteopatie, teda celkového pohybu človeka a aj zvierat. A tak isto je dobré prejsť školou Castanedu, čo sú pohybové vzorce zvierat. K tomu treba pridať skúsenosti s kresbami prírodných ľudí na stenách jaskýň na rôznych druhoch kameňov. Ezoterik by mal mať v hlave a v spomienkach uložené hermetické a alchymistické obrázky. Mal by dokázať produkovať talizmany a rôzne amulety prírodných ľudí a je jedno, či boli účinné, alebo išlo iba o placebo efekt. Ezoterik by mal mať za sebou prax v oblasti minerálov a rôznych zlomových poškodeniach vo vnútri priezračných minerálov. No mimoriadne potrebuje 3. ezoterickú cestu, ktorá sa realizuje v mozočku. Ezoterik, ktorý robil túto ezoterickú cestu dobre vie, že mozoček funguje na základe jedinečných geometrických štruktúr, ktoré sa podobajú na systém magického konania a myslenia dvojníkov. No nie je to isté. Má to spoločné črty, ale nie všetky. Ezoterik by mal poznať a ovládať prax reiki znakov do oblasti tvorby energií a liečivých pochodov. Tak isto ezoterik by mal poznať veštecky orientované znaky, ktoré pomáhajú ku klasickému veštectvu. Ezoterik by mal poznať piktogramy prírodných ľudí, kde ešte nešlo o písmo, ale iba znaky, ktoré niečo vyjadrovali a boli predmetom uctievania. Toto všetko môže uľahčiť cestu ezoterika k mysleniu a konaniu ako u dvojníkov. Máme tu na mysli hlavne dvojníkov, ktorí už nemajú pri sebe svojho organického stvoriteľa, ten je mŕtvy. A takýto dvojník je uložený na večnosť v nezmenenej podobe na úrovni častíc a atómov. Dvojník, ktorý má ešte živého stvoriteľa, magickú znakovú reč neprodukuje. Tak isto dvojníci, ktorí v sebe majú reinkarnačný záznam svojho organického stvoriteľa neprodukujú magickú znakovú reč. A ani dvojníci na úrovni častíc neprodukujú magickú znakovú reč. Znakovú magickú reč produkujú dvojníci, ktorí už nemajú pri seba svojho organického stvoriteľa.

Cieľom tohto zasvätenia je posunúť 3. ezoterickú cestu do kvalitatívne novej roviny fungovania. 3. ezoterická cesta je cesta mozočku (nachádza sa v zadnej časti mozgu) a v rovine ezoterickej ide o umenie kabalistické, ktoré stojí na špeciálnych znakoch, ktoré si mozoček vytvára sám vo svojich neurónových štruktúrach. Účastníci si pospomínali na predchádzajúce zasvätenia do oblasti kabaly, geometrické štruktúry, znaky vo vlastných mozočkoch, ale aj iných ľudských jedincov, piktogramy, svetové písomníctva, reiki znaky, znaky čarodejníckych rituálov, posunkovú reč, veštecké znaky, liečiteľské znaky a všetko okolo geometrie a matematiky. Zároveň do tejto nižšej duchovnej roviny sa začali vnášať znaky hlavne I. Gellnera, ktorý budoval svoje ezoterické a liečiteľské schopnosti práve cez znaky dvojníkov, ktorí už nemajú pri sebe svojich organických stvoriteľov. Teda osoba, ktorá dvojníka vytvorila, už nežije.

Ezoterici na zasvätení si nasugerovali únos dvojníkmi a odovzdali im všetku psychickú aktivitu. Tento systém voláme „atómová studňa“ a ezoterici aktivizovali vlastných nasekaných dvojníkov pre 3. ezoterickú cestu cez neuróny mozočku. Pred sebou mali špeciálne obrázky, ktoré si môžete nájsť na tejto stránke pod označením Argonitove obrázky. Išlo vlastne o znakové pečate rôzneho druhu, do ktorých boli pod kontrolou dvojníkov vnesené znaky dvojníkov z atómovej úrovne. A na dôvažok boli kontrolované vešteckou technikou založenou na využití kyvadla. Zasväcované osoby si aspoň hodinu pozerali tieto špeciálne upravené znakové talizmany. Keď si ich predstavili v hlave, tak tu tieto predstavy nechali nasekaným kúskom dvojníkov pozmeniť na individualitu ezoterika. Pretože prezerané znaky boli vytvorené iba pre jednu osobu a nasekaní dvojníci ich musia vždy upraviť. Upravené geometrické pečate sa uložili v spomienkach meditujúcich ezoterikov.

Po prestávke nasledovali ďalšie meditácie na geometrické pečate. Ale v tomto prípade, keď si určitý geometrický talizman predstavili v hlave, tak ho nechali upraviť dvojníkmi na úrovni atómov, ktorí už nemajú pri sebe živú organickú hmotu, ktorá ich stvorila. Nasekaní dvojníci u každej zasväcovanej osoby robili v tomto prípade iba úlohu sprostredkovateľov. Geometrické mandaly menili priamo dvojníci bez organického majiteľa. Potom sa cez takto upravené pečate pôsobilo do 6. neurónových oblastí v tele zasväcovanej osoby.

Po týchto základných cvičeniach sme začali tvoriť pred sebou dvojníka cez poškodené epitelové bunky. Vytvorili sme pred sebou energetický obal, ktorý je vnímateľný iba mimozmyslovo, čo je špeciálny stav neurónov vo veľkom mozgu. Do takto vytvoreného dvojníka sme potom vložili na jeho žiadosť už nasekaných dvojníkov pre oblasť mozočku a kabaly. Tento oživený dvojník v spolupráci s ľudskou psychikou požadoval dodať do seba všetky druhy znakov, talizmanov a pečatí. Potom požadoval kontaktovať čo najviac dvojníkov v systéme kozmu o priemere 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov, čo si môže každý predstaviť ako maketu nášho kozmu (4 500 banánov) .

Dvojník do seba naberal a ukladal všetky druhy magickej reči. Potom požadoval aktivovať aj dvojníkov v 1.- 5. kozmos minulosť. Ide o kozmy, ktoré tu boli pred naším kozmom. Ďalej do seba naberal všetky druhy a typy geometrických štruktúr a spájal ich s magickou rečou dvojníkov. Takto posilnený dvojník sa začal angažovať priamo v mozočku zasväcovanej osoby a posúval systém mozočku do novej roviny, čo je vlastne schopnosť mozočku fungovať na úrovni atómov.

Potom dvojník opustil telo zasväcovanej osoby a namieril si to k dvojníkom na atómovej úrovni, ktorí mali špeciálne prepracovanú a posilnenú magickú reč. Naberal z nich, čo sa dalo a prepracovával v sebe magické znaky dvojníkov na vyššiu úroveň. Nakoniec sa dvojník znovu vrátil do tela zasväcovanej osoby a porobil ešte rozsiahlejšie zmeny. Po ukončení aktivity v psychike zasväcovanej osoby sme dvojníka nasekali cez predstavy pyramíd, na ktorých sme museli umiestniť znaky. Tento dvojník, ktorý do seba skonzumoval iných troch dvojníkov pre mozoček, zostal v nasekanej podobe určitých potrhaných kúskov ocele. Na povrchu týchto energetických objektov sa tvorili rôzne magické znaky.

Upozorňujem, že pokiaľ nemáte mnohoročné skúsenosti s týmto druhom ezoteriky a rozhodnete sa ju praktizovať, tak si môžete poškodiť zdravie a psychiku.

Pridaj komentár