3. ezoterická cesta prechádza cez neuróny mozočku v zadnej časti hlavy. Z hľadiska anatomického je mozoček trochu väčší ako tenisová loptička. Je rozdelený na dve časti a každá časť je rozdelená na 10 častí, spolu 20 častí.

Mozoček je obalený do 3 až 7 tenučkých vrstiev neurónov, tieto neuróny majú vlastnosť prenikať dovnútra organizmu a skenovať, čo sa v ňom deje až na úroveň atómov zlúčených do biochemických molekúl. Teda mozoček prechádza, skenuje a vyhodnocuje všetko v celom tele cez bunkové blany, orgániky, jadrá v bunke, chromozómy a gény. Pokračuje až na úroveň biochemických molekúl a až do vnútra atómov.

Ezoterik na 3. ezoterickej ceste využíva to, že mozoček preniká zo svojich neurónov dovnútra organizmu. Ezoterik dokáže z celkovej koncentrácie dať 10 % do mozočku a používať ho na premýšľanie alebo veštecké schopnosti. S tým, že v prednom mozgu má centrum premýšľania a centrum fantázie ezotericky školené. Teda čítal si články v Kabala škole, prechádzal článkami o zasvätení do kabaly, prezeral si a ukladal do pamäte fotografie zo zasvätení do kabaly, mnohokrát kreslil kabalistické písmenkové znaky a ostatné znaky zo zasvätenia.

Bližšie pozri: Galérie: Mapy v ezoterike. Pod názvom: Opakovanie kabala, kde sú zverejnené najdôležitejšie kabalistické znaky.

Ezoterik si musí uložiť do spomienok veľké množstvo znakov a vytvoriť si trvalým opakovaním v prednom mozgu centrum na spoluprácu s mozočkom. Tak isto je dobré, keď ezoterik prejde množstvom zasvätení a tým dosiahne dostatočnú úroveň na praktizovanie ezoteriky z mozočku.

Ezoterik na tretej ezoterickej ceste má možnosť používať mozoček pri 30 % koncentrácii aj na mimoriadne liečivé terapie pomocou tvorby vlastných energií. Ezoterik môže prepnúť neuróny v mozočku do vonkajšieho sveta a napojiť sa psychicky na ľudí, zvieratá, stromy a magmatické energie magmatického jadra. Ešte lepšie je, keď koordinuje spoluprácu mozoček a brušný mozog, čo je už liečivý geriatrický program. Pokiaľ do seba saje respektíve si vymieňa sexuálne energie s okolím, môže aj psychicky relaxovať.

Ezoterik môže cez mozoček prenikať dovnútra svojho systému a prekontrolovať, ako skenuje mozoček vnútro organizmu a prípadne odstrániť napríklad psychické stresy, ktoré môžu brániť mozočku v skenovaní určitej časti tela.

No ezoterik využíva mozoček hlavne pre účely vešteckého vnímania každej zo 7. ezoterických ciest. Je to výhodnejší systém zo zmyslových centier ako veštecké výkony iba z predného mozgu, kde sa nachádza centrum premýšľania a fantázie. Ezoterik môže používať mozoček na koncentráciu do extrémne malých objektov v tele, kde by sa bežne nemohol skoncentrovať. Tak isto ezoterik využíva mozoček na koncentráciu do extrémneho množstva objektov. Tak isto ezoterik dokáže cez mozoček pracovať s mimoriadne veľkým množstvom informácií a spomienok uložených vo veľkom mozgu. Čo ocenia hlavne ľudia, ktorí prijímajú do svojej pamäte extrémne množstvo informácií.

Ezoterik využije mozoček aj na vlastný ego prienik cez mozoček jednak do buniek svojho tela, ale mozoček a časť neurónov možno bezpečne prepnúť na psychický prienik mimo tela. Zo začiatku do aury, potom do inej osoby, potom do sveta mŕtvych a do astronomického kozmu.

Zrealizovali sme veľké opakovanie predošlých zasvätení na základe židovských písmen, ktoré najviac vyhovujú spolupráci s mozočkom. Ale použili sme aj abecedy a v nich písmená aj iných jazykov.

Následne sme zrealizovali opakovanie siamských zasvätení, pri ktorých účastníci prekresľovali znaky uvedené v sekcii Mapy v ezoterike. Zároveň Saša Pueblo znovu zasväcoval prítomné osoby do techník prepojenia jedného mozočku na iné mozočky s cieľom zvyšovať objem neurónov, ktoré sa zúčastňujú na premýšľaní, skenovaní a pri výkonoch astrologického veštectva.

Následne sa zrealizovalo nové zasvätenie od jedincov, ktorí boli usadení v mozočku a robili veštecké výkony do astronomického kozmu, sveta mŕtvych, vlastných buniek a k organickému životu v kozme. Ide o mimozmyslové prijatie spomienok a schopností jedincov, ktorí realizovali vedome alebo aj nevedome 3. ezoterickú cestu.

Pokiaľ sa ezoterik stane špecialistom pre kabalu a 3. ezoterickú cestu, dokáže si nahadzovať určité psychické stavy aj pomocou geometrických štruktúr, ktoré mu poskytuje mozoček. Čo je už výkon v oblasti ezoteriky ako sa patrí. Pokiaľ sa ezoterik rozhodne venovať sa meditáciám v oblasti kabaly a bude si čítať Starý zákon, Tóru, Talmud a Sefiroty, tak sa musí pri týchto meditáciách vždy koncentrovať do mozočku. Prípadne sa prepájať na voľnú kapacitu mozočkov, aby sa meditácia zvládala čo najlepšie.

Tak isto sú k dispozícii aj anjelské znaky, ktoré vytvorili detskí dyslektici. Je dobré s týmito anjelskými znakmi spolupracovať a do určitej miery ich púšťať do kabalistických výkonov. Ale netreba to preháňať, aj tu sa môže vybudovať určitá deštruktívna závislosť.

Cieľom celého zasvätenia tohto druhu bolo využiť vlastnú neurónovú kapacitu, ale aj iných mozočkov a vlastné spomienky o ezoterike previesť do znakov, ktoré produkuje vo vnútri neurónov mozoček. Zasväcované osoby museli dodržiavať z celkovej koncentrácie iba 10% do mozočku. Zároveň si aktivizovali predchádzajúce kabalistické cvičenia, ktoré si nájdete v sekcii Kabala škola. Ďalej všetky druhy kabalistických zasvätení a zasvätení do mozočku. Môžete vyhľadať v Galérií zasvätení.

Následne zasväcované osoby potlačili vo svojej pamäti obrazové predstavy a ponechali si iba spomienky na geometrické štruktúry, písmená, číslice a piktogramy znakov, ktorým rozumejú iba tie osoby, ktoré ich vytvorili. Následne zasväcované osoby kreslili židovské písmo a písmo iných národov. Zároveň si prezerali obrázky zo zasvätení, ktoré sú v Galérii zasvätení na tejto stránke. Saša Pueblo obnovoval zasvätenia a posilňoval mimozmyslovo prijaté znaky, ktoré sa zasväcovaným osobám vynárali z pamäte. Tentokrát sa psychicky nikde neprenikalo, iba sa pridávali prepojenia na iné mozočky. Množstvo prepojení narástlo na obrovské množstvo. Možno ho prirovnať počtu rybárskych prútov, ktoré sa vmestia do troch veľkých kamiónov.

Základom bolo previesť všetky predstavy anjelských sfér do znakovej podoby a uložiť do pamäte. Potom sa išlo po všetkých druhoch zasvätení a každý kúsok bol prevedený do znakov s tým, že z mozočku sa tvorilo množstvo pripojení na iné mozočky. Potom sa previedli všetky zmyslové vnemy z kozmu do znakovej podoby. Teda ide o priestor 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Nasledoval proces dať do znakových piktogramov všetkých 7 ezoterických ciest, čo sa tak isto podarilo. Kabalista ezoterického typu z dôvodu extrémnej mozgovej kapacity dokázal držať celkovú predstavu o kozme v daných vzdialenostiach a zároveň pracovať v špecializovanom priestore. Potom sa pracovalo na tom, aby sa dali do znakovej podoby všetky poznatky o organickom živote v kozme. Nasledovalo kabalizovanie života na planéte Zem vo všetkých historických obdobiach. Pozornosť sa upriamila na svet mŕtvych spomienok a všetko, čo o ňom vieme. Teda takto sa utváral globálny, a zároveň detailný pohľad v určitom zúženom priestore. Objem mozočkov dovoľoval pracovať s extrémnym množstvom informácií prepojených do rôznych systémov fungovania kozmu. Všetko sa dialo v spomienkach ezoterika a išlo o komplexné prevedenie spomienok v mozgu do znakovej formy.

Tu uvedené osoby, či už živé, alebo ich spomienky zo sveta mŕtvych spomienok, príp. z magmatických polí planéty Zem boli usadené v mozočku a odtiaľto realizovali astrologické veštectvo do astronomického kozmu okolo nás. To im dovoľovalo používať viacero vešteckých techník naraz a ešte ich spoločne kombinovať. Mali kozmické vedomie.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I).

02. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,H).

03. Z oblasti Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,D).

04. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L). Trpel chorobou kostí.

05. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,B). Trpel chorobou kostí.

Tu uvedené osoby, či už živé, alebo ich spomienky zo sveta mŕtvych spomienok alebo z magmatických polí planéty Zem boli usadené v mozočku a odtiaľto realizovali astrologické veštectvo do buniek svojho tela alebo inej osoby. To im dovoľovalo používať viacero vešteckých techník naraz a ešte ich spoločne kombinovať. Mali bunkové vedomie a trpeli chorobou kostí.

06. Z oblasti Kaukaz. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,F).

07. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,H).

08. Z oblasti Pamír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F).

09. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a dĺžka (14,P).

10. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,H).

Tu uvedené osoby, či už živé, alebo ich spomienky zo sveta mŕtvych spomienok alebo z magmatických polí planéty Zem boli usadené v mozočku a odtiaľto realizovali veštecké výkony do sveta mŕtvych spomienok organického života v kozme. To im dovoľovalo používať viacero vešteckých techník naraz a ešte ich spoločne kombinovať. Mali klinické vedomie a trpeli chorobou kostí.

11. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,H).

12. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,Q).

13. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,I).

14. Z oblasti Kaukaz. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,E).

15. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,Q).

Tu uvedené osoby, či už živé, alebo ich spomienky zo sveta mŕtvych spomienok alebo z magmatických polí planéty Zem boli usadené v mozočku a odtiaľto realizovali astrologické výkony na organický život v kozme. To im dovoľovalo používať viacero vešteckých techník naraz a ešte ich spoločne kombinovať. Mali UFO bunkové vedomie na organický život v kozme, trpeli chorobou kostí a silnými emóciami strachu.

16. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,E).

17. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G).

18. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,N).

19. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (11,H).

20. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,D).

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár