Venujeme sa tu problematike dvojníckej ezoteriky, ktorá je nadstavbou klasických základov ezoteriky. Tie musí ezoterik absolvovať aktívnou meditáciou zhruba za desať rokov. Dvojníci sú už súčasťou meditácií, ktoré sa robia po psychickom prieniku do hĺbok kozmu o priemere 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov.

V zásade už nejde o ezoteriku, ktorá by sa orientovala na planétu Zem, na slnečnú sústavu, ani na našu Galaxiu, ale na kozmos, ktorému sme pre zrozumiteľnosť nasadili maketu 4 000 banánov, v ktorých sú tisícky vreciek po 5. zemiakoch, v týchto zemiakoch sú tisíce strukov, v nich asi po 7 hráškov, v každom hrášku je asi 2 000 galaxií a v galaxiách sú súhvezdia a planéty. Okolo nich sú čierne diery, anti čierne diery, žiariace diery, pulzary.

Najdramatickejšie je prostredie okolo každého zemiaku. Okolo nich je svet skrížených čiernych dier, v ktorých sa neustále za sebou všetko radikálne mení. Keby ste hypoteticky vložili doň mrkvu, tak v zlomku sekundy je z nej palacinka, za stotinku sekundy auto a zase ďalej a ďalej, znovu niečo iné. A týmto priestorom klasická psychika ezoterika nie je schopná preniknúť. Psychika ezoterika sa tu zamotá ako v pavučine pavúka. A čím sa viac snaží, tým je dezorientovanejšia. A ezoterik sa musí vzdať zámeru preniknúť cez zemiak do priestoru banánov. Teda ezoterik si naladí kozmickú psychiku a prenikne do slnečnej sústavy, odtiaľ preniká do Galaxie a odtiaľ do niektorej z 2 000 galaxií. Voláme ich lentilky. Odtiaľ prenikne naladením psychiky na záznamy spomienok ožiarených jedincov vo svete mŕtvych spomienok do struku so 7. hráškami. Keď chce preniknúť do ďalších hráškov v tomto zemiaku, tak využije na to spomienky osôb, ktoré usmrtil blesk, alebo použije vedomie embryí, ktoré chcú matky zabiť stoj čo stoj. No ďalej už ezoterik nemôže preniknúť, čokoľvek by robil. A k prieniku potrebuje jedno, vytvoriť dvojníkov, ktorí dokážu operovať na úrovni atómov a častíc. Ezoterik sa vie cez mozoček dostať do úrovne atómov a častíc, ale pohybovať sa môže psychicky veľmi pomaličky. Dvojníci z poškodených epitelových buniek ľudského rodu alebo podobných buniek organického života v kozme dokážu cez priestor okolo zemiakov preniknúť, ako sa hovorí, ľavou zadnou. Bez dvojníkov nemožno prejsť hlbšie do kozmu, organická hmota celkovo je takto psychicky doslova zamurovaná vo svojom priestore a nedokáže komunikovať. Je to ako trvalo a navždy odpojená mobilná sieť, ktorá nebola nikdy funkčná.

Nasekaní dvojníci, ktorých vytvoril ezoterik, sa po aktivizácii pohybujú neuveriteľnými rýchlosťami. Samozrejme, že sa pohybujú v úrovni atómov a častíc. A pohyb v tomto priestore znamená byť v určitom okamihu na jednom mieste, ale aj mnoho iných miest. Táto vlastnosť dvojníkov umožňuje otvoriť prienik do kozmov, ktoré boli pred týmto kozmom, respektíve to, čo po týchto kozmoch zostalo a to sú spomienky organického života, ktoré sa dokázali prepísať na úroveň atómov a častíc. Ezoterik by nikdy nemohol preniknúť a spoznať tieto oblasti, lebo by nedokázal vyvinúť extrémnu rýchlosť pre psychický prienik do kozmu a tu vyhľadať vznikajúce anomálie, ktoré reálne umožňujú prenikať do týchto kozmov. Tak isto by ezoterik bez dvojníkov nedokázal prekonať skrížené anti čierne diery, ktoré izolujú od seba určité časti kozmu, tak isto by nedokázal psychicky operovať v priestore 4 000 banánov. Jednoducho bez dvojníkov ani na krok.

U dvojníkov je aj ďalší fenomén, ktorý ezoterik potrebuje a to je vytvorenie triezvych predstáv o tom, kde sa pozrel tretím okom z miechy. Bez dvojníkov by si ezoterik nedokázal v žiadnom prípade spraviť reálny pohľad na to, čo sa deje v hĺbkach kozmu. Z predného mozgu a mozočku by mu vychádzali neadekvátne bludy a skreslenia kozmickej reality. Iba vďaka dvojníkom môžeme mať aké také reálne predstavy o tom, ako fungujú dvojníci.

Preverenie stavu pyramidálnych dvojníkov pre účely prieniku do 5. kozmov, ktoré boli pred naším kozmom a ich kontrola a testovanie, ako fungujú.
Zasväcované osoby sa uviedli do stavu, ktorý voláme atómová studňa, svoju psychiku preladili na úroveň atómov vo svojom tele. Atómy sú súčasťou jednotlivých prvkov a ich väzieb. Zasväcované osoby už nechcú vidieť, čuchať, chutnať, hmatať a premýšľať cez svoje zmysly a mozog, ale cez kúsky dvojníkov v mandalách okolo tela zasväcovanej osoby. Zasväcovaná osoba si overí svoj stav tak, že sa jej veľmi dobre vyberajú spomienky o dvojníkoch a nie sú z toho v hlave tlaky a nepríjemné pocity. Naladenie tohto stavu dovoľuje zahájiť aktivitu nasekaných dvojníkov, ktorí sú pasívni a ezoterik ich musí zobudiť k činnosti. Tentokrát zasväcované osoby aktivizovali dvojníkov pre prienik do 5. kozmov, ktoré boli pred naším kozmom (4 000 banánov). Tento druh dvojníkov sme upravili do malých kúskov, ktoré majú tvar malých pyramídok. Zasväcované osoby majú záujem postupne prenikať do 5. kozmov, ktoré tu boli pred naším kozmom.

Tento druh dvojníkov sa odpúta od ezoterika a prenikne do nášho kozmu (4 000 banánov). Dvojníci na úrovni atómov prekonajú akúkoľvek vzdialenosť v zlomku sekundy. V našom kozme neustále vyhľadávajú miesta, kde sa tvoria vhodné častice na otvorenie cesty do niektorého z 5. kozmov pred naším kozmom. A teda tento druh dvojníkov sa musí nestále v zlomkoch sekúnd premiestňovať a premiestňovať. Iba takto dokážu pre seba udržať trvalý prienik do niektorého z 5. kozmov, ktoré tu boli pred našim kozmom (4 000 banánov). Až tu si naplno ezoterik uvedomí, že bez dvojníkov by mu navždy zostali nedostupné tieto kozmy minulosti plné dvojníkov, ktoré v časoch minulých alebo lepšie povedané nekonečne minulých stvoril organický život, po ktorom už nezostalo nič, ani svet mŕtvych spomienok.

Priame prenikanie dvojníkov do jednotlivých 5. kozmov, ktoré boli pred naším kozmom. Bez prieniku psychiky ezoterika. Možnosť pre ezoterika sem nahliadnuť cez systém tretieho oka z miechy za pomoci veštecky ladených dvojníkov. Dvojníci udržujú v neustálom presune z miesta na miesto prienik do 1. Kozmu minulosť. A do tohto kozmu sami prenikajú. Psychika ezoterika sem nemôže, ale kúsky dvojníkov môžu a hravo prenikajú. To, čo môže ezoterik, je otvoriť si v mieche tretie oko a ako ďalekohľadom sledovať, čo tu kúsky dvojníkov konajú. Dvojníci neustále posúvajú do ezoterika informácie o tomto kozme a hlavne tu sa nachádzajúcich dvojníkov. Tento 1. Kozmos minulosť má v sebe plno dvojníkov, ktorých stvoriteľom bola organická hmota tej doby. Tento kozmos nie je v priestorovom prekrytí s naším kozmom a je od neho nekonečne ďaleko.

Zahajujeme prienik do 2.Kozmos minulosť cez dvojníkov, ktorých kúsky pripomínajú malé pyramídky. Dvojníci sa zase musia bleskovo premiestňovať, hľadať vhodné miesta na prienik a potom prenikať do tohto 2.Kozmos minulosť. Prenikajú sem a prinášajú informácie o husto na sebe uložených dvojníkoch. 2.Kozmos minulosť je čiastočne prekrytý s naším kozmom. Tak isto tu vytvorených dvojníkov stvorila vtedajšia organická hmota.

Zahajujeme prienik do 3.Kozmos minulosť, ktorý je plne prekrytý v priestore nášho kozmu (4 000 banánov). Všetko prebieha ako u predošlých kozmov z minulosti. Tu vytvorení dvojníci sú poslabší, ale v pomyslenom strede sa zoskupili dvojníci, ktorí majú v sebe reinkarnované spomienky organickej hmoty. Čo dovoľuje týmto dvojníkom byť trvale v aktívnom stave a usilovať sa o dosahovanie toho, čo je v nich uložené ako program k určitému cieľu. Cítiť, že dvojníci v jadre skrývajú jedinečný potenciál pre náš duchovný rozvoj.

Zahajujeme prienik do 4.Kozmos minulosť. Všetko prebieha ako u predošlých kozmov z minulosti. Priestorovo je tento 4.Kozmos minulosť extréme a poriadne nekonečne vzdialený od priestoru nášho kozmu. Dvojníci sú v ňom husto okolo seba a aj priestor okolo nich je vyplnený ich aktivitou. Bolo vnímať, že tu niekedy žijúca organická hmota tvorila a žila s dvojníkmi jedna radosť. No bohužiaľ, nie pre duchovný rozvoj, ale pre praktické činnosti.

Zahajujeme prienik do 5.Kozmos minulosť. Všetko beží ako u predošlých kozmov z minulosti. Tento kozmos sa priestorovo prekrýva s naším kozmom. Je dosť nestabilný a neustále sa presúva z miesta na miesto. Dvojníkov je tam málo a duchovnosť minimálna.

Spoznávanie 1.Kozmu minulosť, ktorý bol pred naším kozmom, ukladanie informácií o dvojníkoch z tohto kozmu a tvorenie dvojníkov pre spoznanie týchto oblastí sveta atómov a častíc. Následne tvorba dvojníkov pre 1.Kozmos minulosť, ktorý bol v poradí ako prvý pred naším kozmom.

Dvojník pre 1.Kozmos minulosť. Zasväcované osoby aktivizovali nad sebou dvojníkov v tvare drobných pyramíd. Dvojníci otvorili v našom kozme (4 000 banánov) priechod do 1.Kozmos minulosť a pred zasväcovanou osobou sa začal tvoriť nový dvojník. Znovu systémom premostenia sa na osoby s poškodenými bunkami alebo na UFO organický život v kozme (4 000 banánov), ktoré majú vhodné bunky na vytvorenie dvojníka. Dvojník sa formuje do troch pyramíd nad sebou a bude trvalo poslaný do 1.Kozmos minulosť, odtiaľto sa nebude vracať naspäť do nášho kozmu. Bude tu pre nás zbierať informácie o dvojníkoch v 1. Kozmos minulosť. Dvojníka sme ponechali vcelku.

Dvojník pre 1.Kozmos minulosť. Zasväcované osoby aktivizovali nad sebou dvojníkov v tvare drobných pyramíd. Dvojníci otvorili v našom kozme (4 000 banánov) priechod do 1.Kozmos minulosť a pred zasväcovanou osobou sa začal tvoriť nový dvojník. Znovu systémom premostenia sa na osoby s poškodenými bunkami alebo na UFO organický život v Kozme (4 000 banánov), ktoré majú vhodné bunky na vytvorenie dvojníka. Dvojník sa formuje do troch pyramíd nad sebou a bude trvalo poslaný do 1.Kozmos minulosť, odtiaľto sa nebude vracať naspäť do nášho kozmu. Bude tu pre nás zbierať informácie o dvojníkoch v 1. Kozmos minulosť. Zároveň sa bude špecializovať na to, aby využil v tomto 1. Kozmos minulosť dvojníkov pre oblasť ezoteriky a rozvoja duchovna. Dvojníka sme ponechali vcelku.

Dvojník pre 1.Kozmos minulosť. Zasväcované osoby aktivizovali nad sebou dvojníkov v tvare drobných pyramíd. Dvojníci otvorili v našom kozme (4 000 banánov) priechod do 1.Kozmos minulosť a pred zasväcovanou osobou sa začal tvoriť nový dvojník. Znovu systémom premostenia sa na osoby s poškodenými bunkami alebo na UFO organický život v kozme (4 000 banánov), ktoré majú vhodné bunky na vytvorenie dvojníka. Dvojník sa formuje do troch pyramíd nad sebou a bude trvalo poslaný do 1.Kozmos minulosť, odtiaľto sa nebude vracať naspäť do nášho kozmu. Bude tu pre nás zbierať informácie o dvojníkoch v 1. Kozmos minulosť. Ponorí sa hlboko do dvojníkov v tomto kozme a bude ich skúmať a bádať. Z bádania a skúmania bude poskytovať informácie. Dvojníka sme ponechali vcelku.

Dvojník pre 1.Kozmos minulosť. Zasväcované osoby aktivizovali nad sebou dvojníkov v tvare drobných pyramíd. Dvojníci otvorili v našom kozme (4 000 banánov) priechod do 1.Kozmos minulosť a pred zasväcovanou osobou sa začal tvoriť nový dvojník. Znovu systémom premostenia sa na osoby s poškodenými bunkami alebo na UFO organický život v kozme (4 000 banánov), ktoré majú vhodné bunky na vytvorenie dvojníka. Dvojník sa formuje do troch pyramíd nad sebou a bude trvalo poslaný do 1.Kozmos minulosť, odtiaľto sa nebude vracať naspäť do nášho kozmu. Bude tu pre nás zbierať informácie o dvojníkoch v 1. Kozmos minulosť. Špecializovať sa bude na ukryté tajomstvá dvojníkov v tomto 1. Kozme minulosť. Dvojníka sme ponechali vcelku.

Dvojník pre 1.Kozmos minulosť. Zasväcované osoby aktivizovali nad sebou dvojníkov v tvare drobných pyramíd. Dvojníci otvorili v našom kozme (4 000 banánov) priechod do 1.Kozmos minulosť a pred zasväcovanou osobou sa začal tvoriť nový dvojník. Znovu systémom premostenia sa na osoby s poškodenými bunkami alebo na UFO organický život v kozme (4 000 banánov), ktoré majú vhodné bunky na vytvorenie dvojníka. Dvojník sa formuje do troch pyramíd nad sebou a bude trvalo poslaný do 1.Kozmos minulosť, odtiaľto sa nebude vracať naspäť do nášho kozmu. Bude tu pre nás zbierať informácie o dvojníkoch v 1. Kozmos minulosť. Bude sa špecializovať na informácie, ako vlastne fungoval organický život, ktorý vytvoril dvojníkov v tejto oblasti. Dvojníka sme ponechali vcelku.

Dvojník pre oblasti mimo náš kozmos (4 000 banánov). Ide o priestor za hranicou nášho kozmu, ktorý už nie je vhodný pre vznik a existenciu organického života. Tento druh dvojníka zabezpečí prienik mimo náš kozmos (4 000 banánov), teda do priestoru okolo nášho kozmu. Tento druh dvojníka zabezpečí iný prienik do 1,2,3,4, 5 Kozmos minulosť pred naším kozmom (4 000 banánov). Tento dvojník klasicky opustí náš kozmos, prejde v zlomku sekundy extrémne vzdialenosti a prenikne do oblasti, kde sa nachádzajú dvojníci pod označením 1. Kozmos minulosť. Potom sa tento dvojník presunie na iné miesto a prenikne do priestoru 2. Kozmos minulosť. Do 3, 4, 5 Kozmov minulosť nemusí prenikať, lebo prekrývajú na úrovni atómov náš kozmos (4 000 banánov). Takéto prenikanie by bolo zbytočné. Dvojníka sme cez pyramídy nasekali na kúsky.

Doteraz sme tvorili dvojníkov hlavne pre to, aby aktívne pracovali okolo ezoterika a ezoterik ich aktivizoval a kontroloval. Už druhýkrát sme tvorili dvojníkov, ktorí nie sú v blízkosti ezoterika, operujú v určitom priestore, ezoterik psychicky za nimi nemôže a iba sa môže na tento prienik pozerať veštecky cez tretie oko. Prvého dvojníka, ktorý nie je v blízkosti ezoterika, sme zanechali v našom kozme (4 000 banánov). A tu sme ho zanechali v oblasti priestoru so skríženými anti čiernymi dierami. Ide o priestor, kde sa v zlomku sekundy radikálne niečo mení na niečo úplne iné. A psychika ezoterika nemôže týmto systémom bez prítomnosti špecializovaného dvojníka prejsť. Mnohokrát sme to skúšali bez pomoci dvojníka a iba sme sa v tomto priestore zamotávali. Skrížené anti čierne diery sa nachádzajú v našom kozme (4 000 banánov). Aby sme si to mohli lepšie predstaviť na makete nášho kozmu, tak psychicky prenikneme z našej planéty do slnečnej sústavy, odtiaľ nad priestor našej Galaxie a odtiaľ cez priestor 2 000 galaxií mimo nich. V makete kozmu je tento priestor zahrnutý a označený ako hrášok s 2 000 galaxiami. Každú galaxiu v nej v makete nášho kozmu označujeme predstavou lentilky. Máme teda hrášok s lentilkami. Takýchto hráškov máme spolu 7 a v makete ho označujeme ako struk hrachu. Takýchto strukov je okolo nášho struku odhadovo aspoň 1 000 až 2 000 kusov. Tieto struky spolu sme uložili do makety zemiaku a okolo tohto zemiaku s 1 000 až 2 000 hráškami sú oblasti skrížených anti čiernych dier. Cez tieto skrížené anti čierne bez špeciálneho dvojníka ezoterik neprejde ďalej do kozmu. A tu mu dvojník pomôže prejsť. No do 1,2,3,4,5 Kozmov minulosti ezoterik psychicky neprejde a dvojníci mu iba zabezpečia veštecky cez tretie oko do nich nahliadnuť. Zbytok zabezpečia špeciálni dvojníci pre túto oblasť samostatne. Ezoterik získa informácie a nových dvojníkov cez svojich nasekaných dvojníkov.

Pridaj komentár