Chcel by som sa u Vás prihlásiť, čo sa týka meditácii cez skype. Píšete zaujímavé veci, úplne iné ako iní ezoterici. Sú to novodobé veci a myslím že raz sa bude podľa Vás učiť mnoho ďalších ľudí. Chcel by som spoznať, čo chce moje podvedomie, spoznať sám seba cez Vaše meditačné techniky.

Obrátili ste sa na mňa so žiadosťou venovať sa meditáciám. A tak som sa, ako robím zvyčajne, pozrel najskôr na váš zdravotný a psychický stav. Našiel som vlastne dvoch jedincov v jednom. V embryonálnom vývoji sa mali zrodiť dvojčatá, ale príroda to zariadila patologicky a dvojčatá zrástli do seba. Jedinečný úkaz. Vaše dvojča chce ezoteriku a nekonečnosť a vy máte zabezpečiť vonkajšie prežitie.

Zdravotný stav
Problémová je oblasť miechy v oblasti žalúdka. Otvorenie vedomia špeciálny priestor v mozgu na psychickej rovine. Informácie uložené v znakoch na povrchu priestorových objektov. Každý objekt jedna oblasť života. Niečo ako zdvojené ganglie v hlave, za žalúdkom a mechúrom. A v celom tele zdvojené ganglie veľkosti špendlíkových hlavičiek. Nervová sústava poškodená na viacerých miestach a týchto miest je mnoho. V pľúcach aj iné ako pľúcne bunky. Niečo ako ďalšie neurónové bunky. A v celom tele množstvo neurónových buniek, čo je výnimočné. Všade zdvojené chromozómy v bunkách, čo je mimoriadne atypické. Kostná dreň je zhustená na dvojnásobok. Celkovo možno konštatovať, že v embryonálnom vývoji vaše dvojča vrástlo do vás. Síce máte jedno telo, ale vo vás je systém dvojčaťa. Zato taká intelektuálna jedinečnosť a duševná vyspelosť. Vaše dvojča z embryonálneho vývoja do vás všade uložilo hlavne neurónové bunky. Teda máte dvojnásobnú kapacitu neurónových buniek ako bežné osoby.

Psychický stav
Aurický obal je okolo vás ako u osôb so štandardnou psychikou. Psychický stav je dobrý.

Povaha
Bežní ľudia sú psychicky usadení najčastejšie v strednom mozgu, vy ste usadený vo veľkom mozgu, strednom mozgu, mozočku, mieche, brušnom mozgu a gangliách. Teda máte prirodzený predpoklad robiť všestrannú ezoterickú cestu. Ďalej ste usadený v každom orgáne tela, kde vaše dvojča zanechalo neurónové bunky. Teda z hľadiska fyziologického ste jedinečná osobnosť.

Sexuálne podvedomie
Celková vzrušivosť: na všetko záhadné a neznáme. Povrchová vzrušivosť: na reálny astronomický kozmos (vplyv poškodených neurónov v mieche). Pohlavná vzrušivosť: vedie do snovej oblasti. Citová vzrušivosť: ezoterika.

Stav obalov podvedomia
V 4. roku ste dostali odtlačky anjelských sfér detských dyslektikov. Máte ich plno, sú bielej línie a viete ich počúvať, ale nie robiť podľa nich. Sú orientované k technológiám a technologickým súčiastkam. V 12. roku života ste dostali ďalšie podvedomé obaly. V nich máte psychiku svojho dvojčaťa, ktoré vo vás zanechalo neuróny a zdvojené chromozómy. Toto dvojča vo vás je mimoriadne vyspelé a fakticky ovláda vašu psychiku. Vaše neuróny sú iba doplnok jeho geniality. Má extrémny záujem o duchovný rozvoj.

Chromozómová história
Cesta vašich chromozómov začína v Antarktíde, ide cez Afriku, Egypt, Grécko do strednej Európy. Charakterizuje ich arktické ezoterično a silná duchovnosť.

Génové reťazce
Vaše osobne sú pri sebe a pre bežný život, ale vaše dvojča ich má od seba extrémne vzdialené. To naznačuje na potrebu intenzívneho duchovného rastu.

Embryonálny vývoj
Nebol štandardný a mali ste sa narodiť dvaja. Jedna blastula vrástla do druhej a zrodilo sa iba jedno telo, ale dvaja jedinci.

Astrológia ega
Vaše dvojča plne ovláda vašu psychiku a vy ste pre vonkajší život a ono je silne pre duchovný život.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Vy zabezpečujete všetko v bežnom živote a dvojča zabezpečuje všetko duchovné.

Hviezdy, šťastný osud
Spojiť dve Ja vo vás do jedného, ktoré si bude lepšie rozumieť.

Pridaj komentár